Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

1.157 resultaten
Filteren
van 116
Zes-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 42

Zes-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 42

XL Bijlage A.Naam van den hoogleeraar of docent.1 VRIJE UNIVERSITEIT Tabel der op de series lectionnm'Taal, waarin de les gegeven1 1Naam der les.-o «-a S =o ï u1^Ja. j Neen.wordt.1FACULTEIT DER Mr. D. P. D. Fabius ...

1 januari 1916
Jaarboeken
48 woorden
Zes-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 1

Zes-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 1

ZE8-EN-DERTIG8TE JAARVERSLAG TAN "DUVEREENIGING VOORHOOGER O N D E R W I J S OPGEREFORMEERDEN GRONDSLAG.' • > • - • — • • - ^ • ! — ^ < "AMSTERDAM BUREEL: KEIZERSGRACHT. 1916. ...

1 januari 1916
Jaarboeken
30 woorden
Zes-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 43

Zes-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 43

XLITE AMSTERDAM. aangekondigde en der gegeven lessen. Algemeen oordeel over de ontwikkeling, ijver en de vordering der Studenten.Aanwijzing der behandelde onderwerpen.RECHTSGELEERDHEID. GunstigHet algemeene deel met uitzondering van het personenrecht.Gunstig ...

1 januari 1916
Jaarboeken
192 woorden
Zes-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 70

Zes-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 70

18. I i e m s t e r l a n d ; omvattende: Delfstrahuizen Echten, Eesterga, Eollega, Ijemmer, Oosterzee. Correspondent: D. A. J a a r s m a , te L e m m e r .Oudehome, Oudeschoot, Bohel, Eotstergaast, Bottum, Schoteruitdijken, Schurega. Corre^ndent: K. P r a k k e n , te Oranjewoud.1 ...

1 januari 1916
Jaarboeken
474 woorden
Zes-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 26

Zes-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 26

XXIVMaar er is goede verwachting, dat binnen afzienbaren tijd de kosten voor dit fonds door de medewerking van de heeren oudstudenten en hunne helpers geheel worden geHragien. Gebouw der Vereeniging. Het bedrag, voior oen nieuw gebouw biieengebracht en daarvoor afzonderlijk geboekt, bednoe ...

1 januari 1916
Jaarboeken
246 woorden
Zes-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 44

Zes-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 44

XLIINaam van den hoogleeraar of docent.ïji 2Naam der les.ïïS d oS 2 g g I Taal, waarin de gege •5-sïïï i 'les>gegeven O'S ^'^ I wordtJa. I Neen. {Mr. P. A. Diepenhorst. ' Strafrecht Strafvordering.6JaNederlandsch. ...

1 januari 1916
Jaarboeken
57 woorden
Zes-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 3

Zes-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 3

Bij testamentaire beschikking wordt de aandacht gevestigd op den naam der Vereeniging: T,De Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag te Amsterdam." Goedgekeurd bij Koninkl. Besluit van 12 Febr. 1879. ...

1 januari 1916
Jaarboeken
27 woorden
Zes-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 27

Zes-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 27

xxv niaiar o p den Donderdajgmorgen behoioa-de er bepaald moed toe om er door te komen. Er stond een halve storm; stortbuien sloegesa neer, doch de vrienden lieten zioh niet weerhouden. Mannen e a vrouwen, sommigen doornat, verschenen in de ,,Harmonie", e a toen te 10 uui' in den morgen de Voorzi ...

1 januari 1916
Jaarboeken
418 woorden
Zes-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 71

Zes-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 71

5 38. WoDseradeel I; omvattende: Engwior, Kimswerd, Pingjum, Witmarsum, Wons, Zurich. Correspondent: P. H. de Jong, te Wons. 21). 'Wonseradeel II: omvattende: Allingawier, Bxmorra, Longerhouw, Schettens, Schraard. Gorrsspondent: B . Sclieepsma, te Schettens. 30. Wonseradeel III; omvattende: Arum, ...

1 januari 1916
Jaarboeken
221 woorden
van 116