GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

23 resultaten
Filteren
van 3
1916-09-10
De Heraut
Huisvrouw!

Huisvrouw!

Hulsvrouw!Trots de geweldige opslag voor ƒ1.95 een geheele bezending Matten enz. om uw woning gezellig te maken: 1 prima kwal. Chinecsche Vloermat, fijne mooie kleuren, voor slaapkamer, keuken enz.; 2 flinke nette Gangmatten ; 1 sterke Deurslijkmat (80 X 50 c.M.j; 1 gekleurde zachte Bedmat ...

De Heraut
75 woorden
Met vriendelijken dank

Met vriendelijken dank

Met vriendelijken dank aan zoovele geabonneerden, dte ons de verschuldigde abonnementsgelden over het derde kwartaal i^i6 reeds toezonden, nemen wij de vrijheid hun, die dit nog niet deden, te verzoeken, znlks alsnog vM.evY\]^Aén\ZenSe^\..? k.B. te doen en hun postzvisselteAdresseerenaauDe ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE
73 woorden
VADER CATS.

VADER CATS.

JACOB CATS, VERZAMELD!^ DiCHTWERKEN, flink boekdeel, ruim SOO bladz. in keurigen Prachtband voor slechts ƒ1.50.CATS is de Volksdichter bij uitnemendteid. Steeds opnieuw komt men onder de bekoring van zijn kernachtige poëzie en gezonde levensopvatting.Cats kost nu slechts ƒ1.50. ...

De Heraut
62 woorden
Familieberichten

Familieberichten

De Heere nam na korte ongesteldheid van ons onzen Broeder OuderlingALDERT BORST, in den ouderdom van 85 jaar, waarvan hij er ISJ^ in het ambt heeft gediend. Zijn heengaan was in vollen vrede. De gedachtenis van dezen rechtvaardige zal in zegening blijven. 'De Raad der Gereformeerde ...

De Heraut
58 woorden
A. MIJNHARDT

A. MIJNHARDT

£@n zenuwmiddel dat u kalmte en rust schenkt en een verkwikkende slaap, dat gejaagdheid en onrust doet ophouden, is een kokerMijnhardt's Zenuwtabletten.Per koker 60 cent, 3 kokers ƒ1.70. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. Fabrikant: A. MIJNHARDT, Pharm. Fabriek, Zeist. ...

De Heraut
42 woorden
De HERAUT

De HERAUT

\/oor dèn meestb. te koop: 15 jaarg. van„De HERAUT", op één na stevig ing.; en 5 din. Dictaten Dogmatiek van Dr. KUYPER, zoo goed als nieuw, in prachtb. Te zamen of afz.' Br. G. HOGEWEG, Nieuwerkerk a/d IJ. ' ...

De Heraut
41 woorden
L. G. WEISZ & C°.

L. G. WEISZ & C°.

WEISZ & GOCommissionairs In Effecten, AMSTERDAM.Mr. 6. H. A. 6R0SHEIDE Jr.Accountant, Lid van het Nedl. Inst. v. Ace.Singel No. 303, T. 1233 N.AMSTERDAM, belast zich met inrichtea en controleeren van administraties en alle andere account ...

De Heraut
36 woorden
Het schuim

Het schuim

iet ichuimvan 'Purolzeep werkt reinigend en ontsmettend, doet pukkels, puistjes, vetwormpjes en huiduitslag verdwijbevordeilden.laargroei, Purolzecpkostper stuk 60 cent; 3 stuks ƒ 1.70. Verkrijgbaar bij Apoth. en Drogist. Fabrikant: A. MIJNHARDT, Pharm. f ...

De Heraut
30 woorden
Voor Onderwijs en Opvoeding

Voor Onderwijs en Opvoeding

.DeVerschenen in de SerieUitgaven van het Gereformeerd Schoolverband: ins inNo. 11van Je onze ScholeningDOOR Ds. J. H. LANDWEHR, te Rotterdam. Prijs ƒ0.35. Bij 5 ex. è ƒ 0.30. AMSTERDAM. - DRUKKERIJ DE STANDAARD. ...

De Heraut
28 woorden
Drukkerij De Standaard Amsterdam

Drukkerij De Standaard Amsterdam

Drukkerij De StandaardAmsterdamWarmoesstraat 96 • int. Tel. Noord 2315^L': Circulaires -: - Programma'sOonvocatiën-: -BesteidcenAandeeien-: -ProspectiDissertatiën en alle andere Drul(wérkenUit ...

De Heraut
25 woorden
van 3