GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

23 resultaten
Filteren
van 3
1916-09-10
De Heraut
VADER CATS.

VADER CATS.

JACOB CATS, VERZAMELD!^ DiCHTWERKEN, flink boekdeel, ruim SOO bladz. in keurigen Prachtband voor slechts ƒ1.50.CATS is de Volksdichter bij uitnemendteid. Steeds opnieuw komt men onder de bekoring van zijn kernachtige poëzie en gezonde levensopvatting.Cats kost nu slechts ƒ1.50. ...

De Heraut
62 woorden
Met vriendelijken dank

Met vriendelijken dank

Met vriendelijken dank aan zoovele geabonneerden, dte ons de verschuldigde abonnementsgelden over het derde kwartaal i^i6 reeds toezonden, nemen wij de vrijheid hun, die dit nog niet deden, te verzoeken, znlks alsnog vM.evY\]^Aén\ZenSe^\..? k.B. te doen en hun postzvisselteAdresseerenaauDe ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE
73 woorden
Huisvrouw!

Huisvrouw!

Hulsvrouw!Trots de geweldige opslag voor ƒ1.95 een geheele bezending Matten enz. om uw woning gezellig te maken: 1 prima kwal. Chinecsche Vloermat, fijne mooie kleuren, voor slaapkamer, keuken enz.; 2 flinke nette Gangmatten ; 1 sterke Deurslijkmat (80 X 50 c.M.j; 1 gekleurde zachte Bedmat ...

De Heraut
75 woorden
Koninklijke Hollandsclie Lloyd.

Koninklijke Hollandsclie Lloyd.

Koninklijke Hollandsclie Lloyd.Eerstvolgende afvaarten naar: Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Santos, Montevideo en Buenos-Aires.Vertrek van: Amsterdam Falmouth Goruna VigoLissabonS.S. HOLLAIOSA 13 Sept. 20 Sept. 22 Sept. 23 Sept. 24 Sept. SS. FRiSfA 11 Oct. 1 ...

De Heraut
85 woorden
HELDERTS & Co.

HELDERTS & Co.

VerkooM : t d ƒ 500 4 o/o Ver. voor Lager Onderwijs op Ger.Grondslag te Amsterdam. . 80o/o. 100 4 o/o dito 81 %, Aangeisotiett1 a ƒ> 100 4 o/o Sonnevanck83 O/Q.500 4V3 0/oSch. Sloten en Overtoom 91 o/g.500 4 O/D Ger. Scholen te Utrecht 82 o/o. ...

De Heraut
106 woorden
TH. RUYS

TH. RUYS

Vrije UniversiteitIn dank ontvangen; Voor de Verccniging: Aan Contributiën: door den heer W. H. Sliep te Rinsumageest ƒ 36.50; door den heer A. Reitsma te Oude Leve ƒ 5.Aan Collecten (voor de Theol. faculteit): van de Gereformeerde Kerk te Buiksloot ƒ3.61 ...

De Heraut
140 woorden
Evangelisatiearbeid van de Ger. Kerken in Noord-Brabant en Limburg.

Evangelisatiearbeid van de Ger. Kerken in Noord-Brabant en Limburg.

Evangelisatiearbeid van de Ger. Kerlcenin Noord-Brabant en Limburg.Met hartelijken dank ontvangen in de maand Augustus: Geref. Kerk Koudum ƒ 2.50; id. Poortugaal ƒ 2; id.' Bolsv/ard ƒ 10; id. Zuidhorn ƒ 6; id. Roodeschool ƒ 5; id. Schermerhorn ƒ 1; id. Zonncmaire ƒ 1; id. Lop ...

De Heraut
268 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPKN: Alphen (Z.-H.), R. E. van Ar kei, te Soest. — Heerjansdam, F. 'Staal, te Colijnsplaat. — Strijen, P. E. van Scha'ik, te Anna Jacoba-Polder. — Loenen-Vreeland, C. J. de Kruijter, te Oost-Kapelle.AANGENOMEN: Hallum, B. van Halse ...

De Heraut
342 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Olie 'in het vuur, In de Deensche bladen deed in den laatsten tijd een brief de ronde, welke van een stervenden Duitschen soldaat uit Noord-Sleeswijk heette afkomstig te zijn. Daarin wordt geschilderd, hoe hij op bevel van een officier in een huis moest dringen om het geheele gezin, ouders, kind ...

De Heraut
WINCKEL
347 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

OM EEN PENNING. IX. DE VAL. Er is een oud en ernstig rijmpje, dat zpgt: Tusschen mond en beker Is nog veel onzeker.Of burgemeester De Regt dat versje kende is niet zeker. Wel dat hij meni ...

De Heraut
HOOGENBIRK
982 woorden
van 3