GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

34 resultaten
Filteren
van 4
1916-10-29
Spel der historie.

Spel der historie.

In Bleiswijk, dat vlak onder de rook van Rotterdam ligt, was van oudsher het Remonstrantisme machtig.De Rotterdamsche heeren, die er hun collatie-recht uitoefenden, zonden er den jongen en talentvollen Episcopius heen, om er de Remonstrantsche leer te prediken, en toen de Gereformeerden ui ...

De Heraut
Dr. H. H. K.
369 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

In troebel water visscken. Mevrouw Annie Besant, de bekende theosophiste, zoekt in Engelsch-Indië beroering te wekken, door te ijveren voor zelfregeering in Indië. »De beste Indische geesten hebben zich loyaal gegeven voor het behoud van het Rijk. Mevrouw Besant heeft zich aan het hoofd gesteld v ...

De Heraut
WINCKEL
293 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN : Ede, S. Doornbos, te Doetinchem. — Sliedrecht, J. U. Heersink, te Nieuweroord. — Borger (Dr.), J. M. de Jong, te Wons (Fr.), — 01deboom ca., E. v. d. Laan, te Onstwedde. — Bleiswijk, W. E. van Duin, te Bolnes. — Ambt-VoUenhove (A), ...

De Heraut
266 woorden
Zending onder de loden van de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Zending onder de loden van de Gereformeerde Kerken in Nederland.

ZenÉyonder de loden van de GereiormeerdeKerken in Haderland.Verantwoording van 23 Sept. tot 21 Oct. 1916.Collecten of bijdragen van Winschoten ƒ 10; Oostwolde ƒ10; Meeden f 2.50; Bellingwolde ƒ1; Midwolda ƒ2.50; O. Pekela ƒ2.50; Scheemda ƒ10; Cl. Hallum ƒ21.90; Ter Neu ...

De Heraut
133 woorden
IS U reeds OUDE PADEN

IS U reeds OUDE PADEN

AMSTERDAM.tingeteekend op het nieuweWeekbladOUDE PADEN.onder hoofdredactie van Ds. J. J. KNAP fOUDE PADEN geeft ? tiet minder dan12 PAGINA'S PER WEEKfraai gedrukt op zuiver houtvrij papier en de t> rijs is slechts75 GENT PER ...

De Heraut
122 woorden
FANNIE EDEN.

FANNIE EDEN.

KARSSEN'S BIJBELSCHE KALENDER 1917met het voor het eerst in Nederland verschijnend PremieboekDE GAST VAN Dr. TREVELYAN, door FANNIE EDEN.Prijs van den Kalender alleen f 0.40„ „ het Premieboek alleen , 0.7S „ „ den Kalender met Premieboek. . „ 0.95Verkrijg ...

De Heraut
109 woorden
Koninklijke Hoilandsche Lloyd.

Koninklijke Hoilandsche Lloyd.

Koninklijke Hoilandsche Lloyd.Eerstvolgende afvaarten naar: Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Montevideo en Buenos-Aires.Vertrek van: Amsterdam Falmouth Coruna VigoS.S. Zeelandia S.S. HoHandia S.S. Frisia3eSantos, Lissabon8 Nov. 15 Nov. 17 ...

De Heraut
82 woorden
Familieberichten

Familieberichten

tHeden beliaagde het den Heere van onze zijde weg te nemen, na een smartelijk, doch geduldig lijden, onze zeer innig geliefde en zorgdragende Moeder, MejuffrouwJACOBA MARIA LIPS, , Wed. van den Heer A. P. ARDON, in den ouderdom van ruim 56 jaar.Haar heengaan was vrede. ...

De Heraut
80 woorden
De Administratie van „De Heraut”, Amsterdam.

De Administratie van „De Heraut”, Amsterdam.

De abonnements-kwitantiënover het vierdekwartaal igi6, dat i October II. aanving, zullen in den loop dezer maand wordenaangeboden^Onzen abonné's, die ons steeds zoo getrouwhun postwisselzenden, verzoeken wij beleefd, ons thans te willen doen ...

De Heraut
73 woorden
HELDERTS & Co.

HELDERTS & Co.

Verkocht: 1 a 4 % Geref. Kerk te Numansdorp75 o/„, Aangeboden. 1 è 4 7o Ber. Kerk te Tinte.•... 75 "/oI „ 4 7o Ger. Ziekenverpl. te Amsterdam 85 %.1 „ 4 % Chr. Geref. Gem. te Amsterdam 75 »/o.1 „ 4 o/o 100 Geref. Kerk te ...

De Heraut
59 woorden
van 4