GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

34 resultaten
Filteren
van 4
1916-10-29
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

\mVrije Universiteit.In dank ontvangen: Voor de Vereeniging: Aan Contributiën: dpor den heer J. Bouwkamp te Lutjegast ^9.25 (verbeterde opgave). •door den heer E. Kadijk te Baflo ƒ 13; door Ds. R. Heidema te Heinenoord f 34; door den heer D. Zoetekouw te ...

29 oktober 1916
De Heraut
529 woorden
Zenuwen

Zenuwen

.. .Zenuwenen lichaam, vermoeid door zorgen en inspanning, krijgen nieuwe kracht door ËNERSAN-Tabietten. Per koker /'l.—, 3 kokers ƒ 2.85. In Apotheken en Drogisterijen.\mFabrikant A. MIJNHARDTPharm.Fabriek -Zeist. ...

29 oktober 1916
De Heraut
27 woorden
Leestafel.

Leestafel.

1. DR. ALEXANDRE WESTPHAL. JEZUS VAN NAZARETH. Harmonie der - vier Evangeliën. Met drie kaarten en een plattegrond. Vertaald door C. K. Uitgave van J. H. Kok te Kampen.Na het uitbreken van den wereldkrijggafDR. ALEXANDRE WESTHAL, Professeur honoraire de I'Université de Paris, bij de Coöper ...

29 oktober 1916
De Heraut
Den Heer L. J. VAN WIJK
G.
1095 woorden
Spel der historie.

Spel der historie.

In Bleiswijk, dat vlak onder de rook van Rotterdam ligt, was van oudsher het Remonstrantisme machtig.De Rotterdamsche heeren, die er hun collatie-recht uitoefenden, zonden er den jongen en talentvollen Episcopius heen, om er de Remonstrantsche leer te prediken, en toen de Gereformeerden ui ...

29 oktober 1916
De Heraut
Dr. H. H. K.
361 woorden
Voor Kootwijks scholen.

Voor Kootwijks scholen.

In hartelijken dank ontvangen van den heer A. C. de Vriendt te Zeist uit de Uniecollecte ƒ 1.Ds. J. H. HOUTZAGERS, Voorzitter. ...

29 oktober 1916
De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS
22 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Viije Universiteit. Men schrijft ons: De actie voor de Vrije Universiteit is weer met kracht begonnen.In Utrecht werd een provinciale samenkomst gehouden, waar het woord werd gevoerd door Dr. H. Dijk, Prof. Mr. D. P. D. i-'abius en Dr. H. H. Kuyper, t ...

29 oktober 1916
De Heraut
H. BROUWER
H. MZN
CL. Assessor.
892 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

VERLOREN DOCH NIET VOOR ALTIJD. IV. OP SCHOOL. Op de hoogeschool waar Wulfert een plaats kreeg, zette hij het vrolijke leven van het gymnasium voort, alleen maar op wat grooter schaal.Vader had ...

29 oktober 1916
De Heraut
HOOGENBIRK.
1045 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

In troebel water visscken. Mevrouw Annie Besant, de bekende theosophiste, zoekt in Engelsch-Indië beroering te wekken, door te ijveren voor zelfregeering in Indië. »De beste Indische geesten hebben zich loyaal gegeven voor het behoud van het Rijk. Mevrouw Besant heeft zich aan het hoofd gesteld v ...

29 oktober 1916
De Heraut
WINCKEL
290 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland. Wat hebben wij te doen? Bovenstaande vraag wordt dezer dagen in Duitschland veel gesteld. In het Ev. Kirchenbl. f. Wiirttbg. antwoordt hierop prelaat von Romer het volgende: „Wij hebben niet velerlei raad noodig, maar slechts een, die veel, ja alles in zich sluit, en deize is- ...

29 oktober 1916
De Heraut
1108 woorden
Het zij ons vergund

Het zij ons vergund

Amsterdam, 27 Oct. 1916.Het zij ons vergund nog met een enkel woord terug te komen op de rede, die Prof. Bouman bij de overdracht van het rectoraat aan de Vrije Universiteit hield en waarvan we een vorig maal het korte persverslag mededeelden. Ze werd met bekwamen spoed gedrukt en zag onde ...

29 oktober 1916
De Heraut
778 woorden
van 4