Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

552 resultaten
Filteren
van 56
Zeven-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 42

Zeven-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 42

XLDe uitdrukking in de stelling ,,Gerefonneei'de wereld- en levensbeschonwing" moet dan ook bepaaldelijk verstaan van d& Calvinistische. Wordt van deze Calvinistische wereld- en levensbeschouwinggesproken als van een „objectieven' bodem', dan is, aegt spreker, dat objectief tegenov ...

1 januari 1917
Jaarboeken
395 woorden
Zeven-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 1

Zeven-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 1

ZEYEN-EN-DERTIG8TE JAARVERSLAG VAN DEVEREENIGING vooaHOOGER O N D E R W I J S GEREFORMEERDEN GRONDSLAG.BUREEL:AMSTERDAM. KEIZERSGRACHT 162. 1917. ...

1 januari 1917
Jaarboeken
14 woorden
Zeven-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 43

Zeven-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 43

XLIwelke de studenten zicli, als voiorafgaaade aan de kennis, die liu.ii op de Universiteit zal worden bijg'ebraoht, hebben verwoTvcii, te verhelderen en te verrijken. En tolt dit laatste behoort zeker ook het doen opzien'tot wat a o h t e r de iwereld en het leven zit. Als Gereformeerde U ...

1 januari 1917
Jaarboeken
400 woorden
Zeven-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 70

Zeven-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 70

aNaam van den hoogleeraar of docent.Mr. D. P. D. Fabius.Naam der les.Gemiddeld aantal toehoorders.fcXVlIITaal, waarin d^ les gegeven wordt.Algeme ov ontwikkf en d e der StFACULTEIT DERRECHTJa. 1 NeenNederlandsch. j ...

1 januari 1917
Jaarboeken
47 woorden
Zeven-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 26

Zeven-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 26

XXITDaarom, hoe noodig het is, d a t h e t aantal' leden en begun^ stigers toieneme, dubbel is de winst, wanneer h e t bedraig der t o t dusver betaalde contributie wordt verhoogd. *) ORGANISATIE DEB VEREENIGING. Steeds wordt getracht, h e t a a n t a l correspondenten en agenten te vermee ...

1 januari 1917
Jaarboeken
367 woorden
Zeven-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 3

Zeven-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 3

Let vooral op paginaXXIV.(0,16Bij testamentaire bescliikking wordt de aandacht gevestigd op den naam der Vereeniging: ^,DeVereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag te Amsterdam.''Goedgekeurd bij Koninkl. Besluit A'an 12 Febr. 1879.N. B ...

1 januari 1917
Jaarboeken
64 woorden
Zeven-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 44

Zeven-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 44

XLII^Waarachtige, het afosolute of volstrekte Beginsel is. Hij, nit "Wien, door Wien en tot Wiens verheerlijking alle dingen i n wereld en leven zijn. Niet anders loeren, omdat zij met lall© Gereformeerde Christenen zich het ontstaan en het wezen ivaa wereld en leven niet anders kunnen voo ...

1 januari 1917
Jaarboeken
387 woorden
Zeven-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 71

Zeven-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 71

lAlXwaarin d^ gegeven 'ordt.Algemeen oordeel over de ontwikkeling, ijver en de vordering der Studenten,Aanwijzing der behandelde onderwerpen.CIT DER RECHTSGELEERDHEID.:,•landsch. 1Gunstig•landsch.Gunstigrlandsch.G ...

1 januari 1917
Jaarboeken
103 woorden
Zeven-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 27

Zeven-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 27

xsv„Dit jaar waren de uitgaven nog f 10.131,82^ hooger dan de inkomsten. Evenwel werd voor het tekort ontvangen een sotn van / 7758,29^ zoodat da;ardoor h e t nadeelig saldo (over 1915) tot / 2373,53 werd teruggebracht. E v e n w e l blijft h i e r d o o r h e t tekiort o v e r de j a r e ...

1 januari 1917
Jaarboeken
349 woorden
van 56