Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

44 resultaten
Filteren
van 5
Ambt en persoonlijkheid - pagina 1

Ambt en persoonlijkheid - pagina 1

CB 13119 v%AMBT ENPERSOONLIJKHEID REDE BIJ DE OVERDRACHT VAN HET RECTORAAT AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT, OP DEN 20SÏÏ OCTOBER 1917 DOORDr. P. A. E, SILLEVIS SMITT HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER THEOLOGIEJ. H. KOK-1917-,KAMPEN ...

20 oktober 1917
Rectorale redes
P.A.E. Sillevis Smitt
28 woorden
Ambt en persoonlijkheid - pagina 27

Ambt en persoonlijkheid - pagina 27

Is deze diepe eenheid in Christus tusschen het werk des Zoons en des Geestes waarheid, dan gevoelen we toch, hoe alle subjectivisme en personalisme die eenheid schenden moet. Want wat zou dit anders wezen dan het willen leven en werken uit den Heiligen Geest buiten den Zoon om, dat wil neggen bui ...

20 oktober 1917
Rectorale redes
P.A.E. Sillevis Smitt
269 woorden
Ambt en persoonlijkheid - pagina 18

Ambt en persoonlijkheid - pagina 18

lijkheid. Onze tijd is gedoopt in het subjectivisme. „Emancipatie van het individu is het kenmerk van onzen tijd" '). De jeugdige Moderne Positieve School in Duitschland, die zich tot taak heeft gesteld een vereeniging tot stand te brengen tusschen het oude geloof en de moderne cultuur, heeft jui ...

20 oktober 1917
Rectorale redes
P.A.E. Sillevis Smitt
313 woorden
Ambt en persoonlijkheid - pagina 2

Ambt en persoonlijkheid - pagina 2

...

20 oktober 1917
Rectorale redes
P.A.E. Sillevis Smitt
1 woorden
Ambt en persoonlijkheid - pagina 3

Ambt en persoonlijkheid - pagina 3

AMBT ENPERSOONLIJKHEID REDE BIJ DE OVERDRACHT VAN HET RECTORAAT AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT, OP DEN 20ÏÏS OCTOBER 1917 DOORDr. P. A. E. SILLEVIS SMITT HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER THEOLOGIEJ. H. KOK-1917^KAMPEN ...

20 oktober 1917
Rectorale redes
P.A.E. Sillevis Smitt
27 woorden
Ambt en persoonlijkheid - pagina 28

Ambt en persoonlijkheid - pagina 28

biedt tevens in de ambtelijke norm een toetssteen tot gedurige zelfcritiek. De band, die beide saambindt en saamhoudt is het hoogste wat van den dienaar wordt gevraagd, namelijk de ambtelijke trouw. ') Daarin ligt alle eisch tot rechte verhouding vervat. Christus, als Hij roept, verzekert, bij de ...

20 oktober 1917
Rectorale redes
P.A.E. Sillevis Smitt
282 woorden
Ambt en persoonlijkheid - pagina 24

Ambt en persoonlijkheid - pagina 24

dat toch het Ambt in onzen tijd met de resultaten der psychologie haar winste heeft te doen. Doch psychologie alleen geeft nog geen inhoud; psychologische prediking of catechese is nog geen zielebrood. Terecht zegt Prof. B a c hm a n n , dat een zoogenaamde ondogmatische preek nog niet is een goe ...

20 oktober 1917
Rectorale redes
P.A.E. Sillevis Smitt
315 woorden
Ambt en persoonlijkheid - pagina 12

Ambt en persoonlijkheid - pagina 12

denkwijze, zijn gemoedsleven zich in een bepaalde richting bewegen. Zoowel in de stoffelijke als in de geestelijke wereld heerscht de wet der individuatie, waarin de veelvuldige wijsheid van den Schepper uitblinkt. Evenals het zonlicht, wanneer het valt op onderscheidene voorwerpen, in elk dier o ...

20 oktober 1917
Rectorale redes
P.A.E. Sillevis Smitt
347 woorden
Ambt en persoonlijkheid - pagina 33

Ambt en persoonlijkheid - pagina 33

lijkheid uitgroeit naar de smartvolle wet van het tarwegraan. Doch, wat wonder? Z e zijn niet meer dan hun Heer, de groote Apostel en Hoogepriester onzer belijdenis. Voor Hem, den Nederige van hart, moet alle innerlijke hoogheid vallen. Eens waren zijn Apostelen aangegrepen door een boos individu ...

20 oktober 1917
Rectorale redes
P.A.E. Sillevis Smitt
235 woorden
Ambt en persoonlijkheid - pagina 13

Ambt en persoonlijkheid - pagina 13

Het zal echter goed zijn, ook tusschen P e r s o o n l i j k h e i d en k a r a k t e r niet al te scherpe scheidslijn te trekken. Het karakter is een accentueering van de persoonlijkheid. De geleidelijke rijping der persoonlijkheid zal een bepaald type naar voren brengen. Dit type vertegenwoordi ...

20 oktober 1917
Rectorale redes
P.A.E. Sillevis Smitt
400 woorden
van 5