Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

40 resultaten
Filteren
van 4
1917-12-02
Dan de Voleinding.

Dan de Voleinding.

CCLXVI. ACHTSTE REEKS. XI. En ik zag de zeven engelen, die voor God stonden; en h^n werden zeven bazuinen gegeven. Openb. 8 : 2. Zonder voorshands dieper op het mysterie ...

2 december 1917
De Heraut
Dr. A. K.
3250 woorden
Een gedeiikboek.

Een gedeiikboek.

Naar aanleiding van den tachtigsten verjaardag van Dr. A. Kuyper heeft het studentencorps der Vrije Universiteit aan den jubilaris verzocht een bemoedigend en aansporend woord tot de leerlingen der Vrije Universiteit te richten, aan welk verzoek Dr. A. Kuyper welwillend heeft voldaan. Opdat dit w ...

2 december 1917
De Heraut
158 woorden
Solo.

Solo.

Ons zendingswerk in Solo, waar Dr. Van Andel op zoo uitnemende wijze arbeidt, loopt gevaar wegens geldgebrek tot stagnatie te worden gedoemd.De Gereformeerde Kerk van Amsterdam, die de zorg zoowel voor dit zendingsterrein als voor dat van Djocjacarta op zich nam, en daarmede een dubbelen l ...

2 december 1917
De Heraut
877 woorden
Lidmaatschap van neutrale  vereen , gingen.

Lidmaatschap van neutrale vereen , gingen.

Een onzer lezeressen vraagt ons, of leden eener Gereformeerde Kerk ook werkend Hd mogen zijn van een niet-Christelijke zangvereeniging ? Natuuriijkgeldt deze vraag niet alleen voor leden eener Gereformeerde Kerk, maar in het algemeen voor elk Christen, want van bepaalde eischen, hierbij aan een l ...

2 december 1917
De Heraut
Dr. H. H. K.
529 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. Waardeering. van het Cal-vinisme.Er zijn Engelsche Christenen, die kleingeestig genoeg geweest zijn om te weigeren het feit te her-denken, dat vóór 400 jaar de stoot gegeven werd tot de reformatie der kerk, door het optreden" van Luther ... omdat Luther een Duitscher was! Er zijn ...

2 december 1917
De Heraut
321 woorden
Voor Rinderen.

Voor Rinderen.

VELERLEI WEGEN. XIV. VERANDERING. Op een morgen werd oom bij mijnheer en mevrouw boven geroepen. Dit was zoo iets zeldzaams, dat het wel mijn aandacht trekken moest, te meer daar oom ongewoon lang uitb ...

2 december 1917
De Heraut
HOOGENBIRK.
1062 woorden
Voor Q alleen gedenken wij uws Naams.''

Voor Q alleen gedenken wij uws Naams.''

HEERE onze God, andere heeren, behalve Gij, hebben over ons geheerscht; doch door U alleen gedenken wij uws naams. Jes. JCXVI:13. In de dagen van zijn weelde en gedijen was Israël van zijn God vervreemd eu afgedoold. Eerst toen de rampspoed insloeg, voelde 't weer ...

2 december 1917
De Heraut
Dr. A.K.
1335 woorden
L G. WEISZ & Co,

L G. WEISZ & Co,

L G. WEISZ & Co, Oosninissfonairs In Effesten, No. 166, AMSTEi^DAlr. GROSHEIDEACCOUNTANT(INSTITUUTSUD)(SliySOEL 303, T. 1233 N.) ...

2 december 1917
De Heraut
16 woorden
BARTEL JACOB BIJ DE VAATE,

BARTEL JACOB BIJ DE VAATE,

Heden overleed na een iniartejijklijdcn, onze geliefde mede-BroederBARTEL JACOB BIJ DE VAATE, in den ouderdom van 74 jaren en 8 maanden. Ruim 40 jaren mocht hij onze Gemeente dienen in het ambt van ouderling.De wetenschap, dat hij thans juicht voor den Troon van het Lam, lenigt onze ...

2 december 1917
De Heraut
61 woorden
KINDEREN IN VERSTAND EK IN BOOSHEID

KINDEREN IN VERSTAND EK IN BOOSHEID

KEUNING'SKINDERENmm IEi[NlIJVERSIIiEIHSnVan menschen uit het Groningerlanddoor P.KEUNINGis verschenen. , Prijs van dit boek van bijna 300 bladzijden in kloek formaat, f 2, 2S; in typeerendea stempelband f2.90. p#^ Wie een boek verlangt, dat boeiend ...

2 december 1917
De Heraut
60 woorden
van 4