GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

30 resultaten
Filteren
van 3
1917-12-23
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

KERSTFEEST. Uit de heem'len Daalt Hij neder, Zwak en teeder Als een kind Ter verlossing Van verloor'nen. Straks herboornen, Die Hij mint. Zoo zingt de dichter, als hij ziet op het naderend Kerstfeest, ...

23 december 1917
De Heraut
HOOGENBIRK.
1028 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Vrije Universiteit. Men schrijft ons: In Iiidië heeft de actie voor de Vrije Universiteit, zooals die reeds iai g in Nederland wordt gevoerd, de geesten wakker gemaakt en ons aai> gespoord, om zooveel in ons vermogen is, mede te werken tot haren bloei. Uiteraard ...

23 december 1917
De Heraut
541 woorden
F. P. D'HUIJ

F. P. D'HUIJ

Men bestelle ten spoedigsteFilippus' ScheDtkaieniler1918onder redactie van Ds. J. H. DONNER te Breda, Dr. H. FRANSSEN te Zwolle en Ds. H. W. LAMAN te Assen.Zeer gunstig beoordeeld schild.Prijs f O.'SO. Voor uitdeeling op Zon- 1dagsscholen 50 ex. k f 0, 30 ...

23 december 1917
De Heraut
49 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. Ge doopt worden voor de d o o u en.In een Engelsch Christelijk blad lazen wij het volgenne, waaruit blijkt welke ernstige verliezen de Kerken door den oorlog geleden hebben: Wat Paulus met de uitdrukking «voor de doeden, gedoopt worden (1 Cor. 15 : 19) bedoeld heeft, zal wel niem ...

23 december 1917
De Heraut
WINCKEL.
1045 woorden
L. G. WEISZ & Co,

L. G. WEISZ & Co,

L. G. WEISZ & Co, Commfssionairs in Effecten, No. 166, AMSTERDAM.H. VERHOOG, Nijkerk, vraagt te oop eenHuisoftasLet pedaal, 1 of 2 klavier's. ...

23 december 1917
De Heraut
22 woorden
SIMOONS & Co.

SIMOONS & Co.

SIMOONS & Co.Commissionairs in Effecten.Amsterdam. Gravenstraat 4, BAARN, Schoolstraat 55. ...

23 december 1917
De Heraut
10 woorden
Kerkeraads verkiezingen.

Kerkeraads verkiezingen.

II. Kan dus, bij alle waardeering, .die we overigens hebben voor den nauwkeurigen arbeid van de uitgevers van ons Kerkelijk handboekje '), niet gezegd, dat de conceptregeling door hen geleverd voor de verkiezing van ouderlingen en diakenen, gelukkig is geslaagd, zo ...

23 december 1917
De Heraut
' Dr. H. H. K.
2381 woorden
Het nieuwe gravamen.

Het nieuwe gravamen.

Het gravamen, dat Dr. C. M. Buizer, lid der Gereformeerde Kerk te Middelburg, bij den Kerkeraad aldaar heeft ingediend, en dat nu naar de Classis zal worden gezonden, luidt aldus: „Als belijdend lid van de Gereformeerde .Kerk te Middelburg acht ik mij verplicht een bezwaar, dat bij mij ger ...

23 december 1917
De Heraut
1737 woorden
GOLDSCHMEDIMG

GOLDSCHMEDIMG

GOLDSCHMEDIMGPIANO'S - OR6ELS.ALVERSTRAAT 56 • WARMOESSTRAAT 141. TREGHTSCHESTR. 119 - KEIZERSGR. 209-303 ASflSTERDAM. . ...

23 december 1917
De Heraut
14 woorden
HELDERTS & Co.,

HELDERTS & Co.,

Aangebotieis s100 4 7o Patrimonium. 100 4 % Chr. School te Gapinge. 100 4 % Geref. Kerlc te Sloterdijk. 100 4 "/o Geref. Scholen te Amsterdam. 500 4 % Sonnevanck. 10 J 4 % Veldwijk.GewraagdiBod.100 500 100 500Patrimonium. Veldwijk. Oer. Kerk Amsterdam. Hoend^rlo ...

23 december 1917
De Heraut
47 woorden
van 3