Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

42 resultaten
Filteren
van 5
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 39

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 39

38 K . C. SCHNEIDER. Tierpsychologischen Praktikum in Dialogform, Leipzig, 1912, p. 227—250. W . VON BUDDENBROOK. A criticism of the tropism theory of J . LOEB, Journal Animal Behavior, 1916, V I , p. 341—366. Gr. H . J. BLEES. Phototropisme et experience chez la daphnie. Arch, de Néerl. de Physi ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
428 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 38

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 38

37 12. H . DRIESCH. Logisehe Studien über Entwicklung. Sitzungsber. Heidelberger Akad. d. Wissensch. 15 M e i 1918, p. 13. E M . E A D L . Geschichte der Biologischen Theorien. Bd. 11 S. 7—8, Leipzig, 1909. 14. De uitdrukking „vision directe" is aan BERGSON ontleend. H i j gebruikt dit voor het i ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
389 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 37

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 37

AAN TEEKENINGEN. 1. C H . S. MJNOT. Moderne Problemen der Biologie. Gustav Fischer, Jena 1913. p. 92. 2. Hierbijdachtik aan OSTWALD, W U N D T , D R I E S C H e.a., die hetcontact met het experiment loslieten en meenden i n de experimenten van anderen voldoende empirische geg ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
359 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 21

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 21

20psychisch gebeuren en ik kan niet nalaten in verband met het „Merkwelt-Gegenwelt" probleem de schoone uitspraak van BERGSON te citeeren: „La conscience d'un être vivant, comme nous avons essayé de le prouver ailleurs, est solidaire de son cerveau dans le sens où un couteau pointu est sol ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
346 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 33

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 33

32werpt een helder licht op talrijke verschijnselen van wederkeerige doelmatigheid in planten- en dierenrijk. A l deze onderzoekingen omtrent den doelmatigen samenhang i n de natuur behooren tot het terrein der wetenschap, maar men diene zich dan ook wel bewust te zijn, dat zij geen meerde ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
326 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 10

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 10

9 problemen, welker oplossing wij zoeken, en het verbaast ons niet, dat de belangrijkste dezer problemen ook de oudste zijn. De mensch en zijn wezen, de levende natuur en hare verschijning veranderden niet. Hetgeen dat geweest is, dat is nu, en wat wezen zal, dat is aireede geweest, geldt ook voo ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
315 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 24

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 24

Is er dus een eenstemmige opinie in de natuurphilosophie van onzen tijd om zich op welke wijze ook, alle levenseigensehappen gepraeformeerd te denken, BERGSON wijkt in zijn systeem van deze beschouwing principieel af. Het „élan-vital" is noch mechanistisch noch ihmlistisch te begrijpen, noch mate ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
307 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 35

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 35

34 hem te gedenken, die ons beider leermeester was. Onvergetelijk, voor wie onder de bekoring van zijne persoonlijkheid heeft geleefd is P L A C E , onuitwischbaar de indruk, die zijn diepe blik, zijn klassieke geest op ons heeft gemaakt, onuitbluschbaar de vurige liefde, die hij ontstak voor het ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
307 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 29

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 29

2SIn dit laagste oer-organisme lag toch de noodzakelijkheid besloten van alle latere ontwikkeling, ja zelfs van de menschwording. Eene onzichtbare praeformatie dus i n die microscopische eerste eencelligen. Als ergens, dan is het toch wel hier aangewezen, van een wonder te spreken, in iede ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
304 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 7

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 7

©een zelfde dampkring en verliezen zich in eenzelfden oceaan. Eén wet, voortkomende uit één Geest dwingt en leidt al het bestaande naar het einddoel van alle historie. De mensch ontving in zijn bewustzijn de gave deze wet te gevoelen en in zijn wil de macht dezen Geest te gehoorzamen. Alle ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
302 woorden
van 5