Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

42 resultaten
Filteren
van 5
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 11

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 11

10 functioneele deelen van het volgroeide meercellige organisme, als objecten van onderzoek kiest. Daaruit vloeit ook tweeërlei standpunt tegenover het genoemde probleem voort. Wie begint het levende object i n deelen te verdeelen heeft reeds a priori de meening aanvaard, dat hij het object van z ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
270 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 12

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 12

11 spiersamentrekking of de prikkel-geleiding der zenuw in modellen gelukte niet. Men zou echter de ware verhouding der feiten miskennen, indien men meende in deze mislukkingen het bewijs te zien, dat de werkzaamheid van vele organen niet als van physicochemische machines zou zijn te verstaan. He ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
296 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 13

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 13

12 een enkel orgaan of orgaangedeelte. Waar in dit laatste geval physico-chemische beschouwingen soms met vrucht worden toegepast, is het onmogelijk de voeding, secretie, ademhaling, bloedsomloop op gelijke wijze te behandelen. Geschiedt dit toch en in menig physiologisch leerboek wordt deze pogi ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
299 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 14

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 14

13 singen van physische en chemische wetten, maar i n een inzicht in het doelmatig en wetmatig verband, de eenige juiste basis ook voor de ontwikkeling der klinische wetenschappen. A l heeft de moderne biologie zich wel los gemaakt van de mechanische levensbeschouwing der vorige decenniën, daarme ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
299 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 15

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 15

11Deze wijze van ontstaan van iets nieuws is het proto-type van het biologische -wordingsproces. Eerst na dit logisch onderzoek, gaat DRIESCH na of in de natuur dit niet-materieele wordingsproces inderdaad voorkomt en vindt het empirische bewijs voor het vitalisme alzoo bij de ontwikkeling ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
280 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 16

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 16

15 das Wegen der Sache viel besser als die heutige Theorien treffen". Een der meest krachtige bewijsgronden voor de werkzaamheid van immaterieele factoren in het organisme zijn de handelingen der dieren. Dit nu brengt ons tot het tweede oude probleem, waarvan wij den omvang in de moderne biologis ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
283 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 17

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 17

16 DESCARTES (16) de dieren als automaten beschouwen, deze opvatting bleef strijden tegen onze innerlijke overtuiging. De uitkomsten der moderne vergelijkende psychologie hebben deze overtuiging in het gelijk gesteld. Bij de opkomst der natuurwetenschap in het midden der vorige eeuw openbaarde zi ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
278 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 18

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 18

17 kingen zijn terug te brengen, bepaald door het verloop der nerveuse geleidingsbanen. Deze beschouwing, als tropismenleer en renexpsychologie voorgedragen door talrijke geleerden (20), had met psychologie niets uitstaande. Integendeel zij voerde tot een ontkennen van alle zieleleven bij het die ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
270 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 19

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 19

gelijkheid alle leven tot kracht en stof te herleiden. De moderne biologie komt meer en meer tot het besef, dat ook de handeling eene eenheid is, waarin de deelen kunnen wisselen, maar het doel, den aard der eenheid bepaalt. Zoo is het handelen: „Ein reagieren iu Form bestimmter jeweils ein Ganze ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
296 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 20

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 20

lileen principieel onoverbrugbaar verschil bestaat. Voor ons, die dit getuigenis als een zekerheid beschouwen, die alle wetenschap te boven gaat, ligt ook hier eene klare en bruikbare werkhypothese voor experiment en theorie. De bestudeering van het zieleleven der dieren bracht nog een and ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
288 woorden
van 5