Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

42 resultaten
Filteren
van 5
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 27

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 27

26Nadat onder invloed van H A E C K E L de systematische morphologie in eene historische morphologie was veranderd, ziet met thans onder vooraanstaande biologen meer eene neiging tot idealistische morphologie (42). De typische vormverwantschap van organische soorten behoeft niet een gevolg ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
286 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 1

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 1

BIBLIOTHEEK Dr. ABRAHAM KUYPERSTICHTINGOUDE PROBLEMEN IN MODERNE BIOLOGIE. ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
7 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 32

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 32

31physico-chemische onderzoekingen, medegedeeld in zijn boek „The Fitness of the Environment" (49). Het eindresultaat van dit werk is, dat in de eigenschappen der chemische elementen een onzichtbare orde bestaat. Alle levensverschijnselen zijn gebaseerd op zeer bijzondere eigenaardigheden ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
266 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 11

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 11

10 functioneele deelen van het volgroeide meercellige organisme, als objecten van onderzoek kiest. Daaruit vloeit ook tweeërlei standpunt tegenover het genoemde probleem voort. Wie begint het levende object i n deelen te verdeelen heeft reeds a priori de meening aanvaard, dat hij het object van z ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
270 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 24

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 24

Is er dus een eenstemmige opinie in de natuurphilosophie van onzen tijd om zich op welke wijze ook, alle levenseigensehappen gepraeformeerd te denken, BERGSON wijkt in zijn systeem van deze beschouwing principieel af. Het „élan-vital" is noch mechanistisch noch ihmlistisch te begrijpen, noch mate ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
307 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 12

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 12

11 spiersamentrekking of de prikkel-geleiding der zenuw in modellen gelukte niet. Men zou echter de ware verhouding der feiten miskennen, indien men meende in deze mislukkingen het bewijs te zien, dat de werkzaamheid van vele organen niet als van physicochemische machines zou zijn te verstaan. He ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
296 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 33

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 33

32werpt een helder licht op talrijke verschijnselen van wederkeerige doelmatigheid in planten- en dierenrijk. A l deze onderzoekingen omtrent den doelmatigen samenhang i n de natuur behooren tot het terrein der wetenschap, maar men diene zich dan ook wel bewust te zijn, dat zij geen meerde ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
326 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 13

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 13

12 een enkel orgaan of orgaangedeelte. Waar in dit laatste geval physico-chemische beschouwingen soms met vrucht worden toegepast, is het onmogelijk de voeding, secretie, ademhaling, bloedsomloop op gelijke wijze te behandelen. Geschiedt dit toch en in menig physiologisch leerboek wordt deze pogi ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
299 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 25

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 25

24 van deze Universiteit zijn Rede over het Evolutie-vraagstuk aanving met: „Onze negentiende eeuw sterft weg onder de hypnose van het evolutie-dogma", beteekende de evolutiegedachte vrijwel niet anders dan een mechanistisch gekleurde afstammingsleer. Dit kan men thans niet meer zeggen. Het Darwi ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
288 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 34

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 34

33 evenredig aan de hooge roeping onzer Universiteit en de waardigheid der natuurwetenschap te vervullen. HOOGGELEERDEHEERENPROFESSOREN DEZER U N I V E R -SITEIT.Ten zeerste waardeer ik het in Uw kring te worden opgenomen. Gedurende mijn lectoraat hebt Gij allen toch m ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
261 woorden
van 5