Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

42 resultaten
Filteren
van 5
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 30

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 30

29wil prijsgeven en hierom den mensch een mutatie noemt. V a n het wonder der mensch wording verdwijnt hierbij niets, en waar paleontologisch geen convergentie van het menschelijk geslacht naar het dierlijke i n voorhistorische tijden is gevonden, blijft het ontstaan van den mensch voor on ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
284 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 7

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 7

©een zelfde dampkring en verliezen zich in eenzelfden oceaan. Eén wet, voortkomende uit één Geest dwingt en leidt al het bestaande naar het einddoel van alle historie. De mensch ontving in zijn bewustzijn de gave deze wet te gevoelen en in zijn wil de macht dezen Geest te gehoorzamen. Alle ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
302 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 22

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 22

21ei moet worden geleid. Alle aanhangers van de epigenese waren dan ook tevens vitalisten. In de moderne biologie heeft nu echter de praeformatie-leer onder invloed van- WEISSMANN als determinantenleer zich schijnbaar als de eenig juiste theorie opgeworpen. Deze meening wordt gedeeld door ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
276 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 8

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 8

7 tegemoet. De wetenschappelijke aristocratie moge deze beschouwingen uit haar midden hebben verbannen, de geestelijke erfenis van het vorige geslacht wordt door velen toch nog zuinig bewaard en winstgevend gemaakt. Ook de moderne wijsgeerige stroomingen steunen op physiologische feiten en hypoth ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
268 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 31

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 31

30 onbekend, maar vastgesteld doel. Aantrekkelijke wereldbeschouwing, door Christendom en Grieksche wijsbegeerte geleerd, door Oostersche en Westersche dichters bezongen. Eén doel in de geheele natuur. Welk is dit doel en behoort het, zooal voor den mensch te kennen, tot het terrein van de wetens ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
274 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 9

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 9

8 zekere beginselen vinden, waarop alle wetenschap is gebouwd en waar alle natuurkennis henenwijst. Ernstig is ook de taak van den bioloog door het ontzaglijk aantal vraagstukken, die de moderne wetenschap hem aanbiedt. Tusschert de stofwisseling van een insect en de spraak der negerstammen ligge ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
283 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 23

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 23

22 liet karakter van tijd-ruimtelijke eenheid bezitten en evenals de psychische verschijnselen „zentral-bezogen" zijn. Om een beeld van VON UEXKÜLL te gebruiken: In de kiem van een huis bestaat niet een steen, een dakpan, een venster en miniature, waaruit door groei en deeling een huis wordt, maa ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
297 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 10

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 10

9 problemen, welker oplossing wij zoeken, en het verbaast ons niet, dat de belangrijkste dezer problemen ook de oudste zijn. De mensch en zijn wezen, de levende natuur en hare verschijning veranderden niet. Hetgeen dat geweest is, dat is nu, en wat wezen zal, dat is aireede geweest, geldt ook voo ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
315 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 18

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 18

17 kingen zijn terug te brengen, bepaald door het verloop der nerveuse geleidingsbanen. Deze beschouwing, als tropismenleer en renexpsychologie voorgedragen door talrijke geleerden (20), had met psychologie niets uitstaande. Integendeel zij voerde tot een ontkennen van alle zieleleven bij het die ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
270 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 2

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 2

OUDE PROBLEMEN IN DE MODERNE BIOLOGIE. ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
6 woorden
van 5