GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

72 resultaten
Filteren
van 8
1919-10-20
Religieus eklekticisme - pagina 1

Religieus eklekticisme - pagina 1

?GIEUS EKLEKTICISME REDE GEHOUDEN BIJ DE OVERDRACHT VAN HET RECTORAAT AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT TE AMSTERDAM, DEN20STENDR. W .OCTOBER 1919 DOORGEESINKAMSTERDAM ^ H. A. VAN BOTTENBURG ...

20 oktober 1919
Rectorale redes
W. Geesink
22 woorden
Religieus eklekticisme - pagina 27

Religieus eklekticisme - pagina 27

25 macht is God, de oneindige Geest, die in de menschen, als eindige geesten, immanent is. Zoo zochten dan OPZOOMER in den weg der ervaring. SCHOLTEN in dien der bespiegeling en HOEKSTRA door uit te gaan van de Verlossingsbehoefte en het daarmee verbonden ethisch idealisme, los van de Schrift en ...

20 oktober 1919
Rectorale redes
W. Geesink
282 woorden
Religieus eklekticisme - pagina 2

Religieus eklekticisme - pagina 2

w ...

20 oktober 1919
Rectorale redes
W. Geesink
1 woorden
Religieus eklekticisme - pagina 18

Religieus eklekticisme - pagina 18

16 is ARISTOTELES' oordeel geweest omtrent de essentie of het wezen van het Absolute. Zijn antwoord heeft hij daarop gegeven in wat hij zelf noemde zijn Theologie of Godsleer, in wat later zijn Metaphysika is genoemd. Voor het denken van den STAGYRIET is beneden de Natuur of wat „als vorm beweegt ...

20 oktober 1919
Rectorale redes
W. Geesink
321 woorden
Religieus eklekticisme - pagina 28

Religieus eklekticisme - pagina 28

26 Hun „bijbelsche" orthodoxie deed hen echter de beteekenis en de ontwikkeling van het dogma vaak voorbijzien. Aan VAN OOSTERZEE'S lijfspreuk: Christianus mihi nomen, Reformatus cognomen, komt dit reeds uit. Duidelijker nog aan zijn CHRISTELIJKE DOGMATIEK, waarvan het subjectieve standpunt terec ...

20 oktober 1919
Rectorale redes
W. Geesink
319 woorden
Religieus eklekticisme - pagina 3

Religieus eklekticisme - pagina 3

TRELIGIEUS EKLEKTICISME ...

20 oktober 1919
Rectorale redes
W. Geesink
2 woorden
Religieus eklekticisme - pagina 4

Religieus eklekticisme - pagina 4

1 ...

20 oktober 1919
Rectorale redes
W. Geesink
1 woorden
Religieus eklekticisme - pagina 20

Religieus eklekticisme - pagina 20

18 esthetische doordringend pneuma is dan voor hen het van de wereld niet onderscheiden Absolute; het beginsel, waaruit zij ontstaat, om er ook weer in te vergaan en na eiken wereldbrand er weer opnieuw uit te ontstaan. Bij ons bezoek aan de STOA beluisteren wij in het onderwijs der naaste opvolg ...

20 oktober 1919
Rectorale redes
W. Geesink
329 woorden
Religieus eklekticisme - pagina 29

Religieus eklekticisme - pagina 29

27 Maar die krijgt een bedenkelijken kant door wat ik zou willen noemen haar derde adagium: „het geloof der Gemeente". Het principium cognoscendl wordt daardoor zoo al niet individueel-, dan toch algemeen-subjectief. De Bijbel, waarin de bijzondere openbaring Gods is te vinden, is bij deze bescho ...

20 oktober 1919
Rectorale redes
W. Geesink
319 woorden
Religieus eklekticisme - pagina 5

Religieus eklekticisme - pagina 5

RELIGIEUS EKLEKTICISME REDE GEHOUDEN BIJ DE OVERDRACHT VAN HET RECTORAAT AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT TE AMSTERDAM, DEN 20STEN OCTOBER 1919DOORDr, W . GEESINK HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER GODGELEERDHEID EN BUITENGEWOON. HOOGtEERAAR IN DE FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE ...

20 oktober 1919
Rectorale redes
W. Geesink
39 woorden
van 8