Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

31 resultaten
Filteren
van 4
Leemten in de wet - pagina 20

Leemten in de wet - pagina 20

22 waar deze zich voortbewogen op de statige deining der dialectiek als veelmeer daar, waar scherpzinnigheid en ervaring ons in den steek laten en we zijn aangewezen op het niet meer objectiveerbare, het emotioneele ) ? 44Maar ook, als we van dit pathos als psychologisch verschijnsel afzie ...

23 januari 1920
Inaugurele redes
W. Zevenbergen
332 woorden
Leemten in de wet - pagina 5

Leemten in de wet - pagina 5

7in haar eerste artikel schrijft: gij zult geen andere geboden voor mijn aangezicht hebben, dan is daarmee vanzelf erkend, dat ook de vraag naar de leemten in de wet een vraag is, die zonder voorbehoud en volstrekt ontkennend is te beantwoorden. Zien wij echter eerst wat onder leemte te ve ...

23 januari 1920
Inaugurele redes
W. Zevenbergen
343 woorden
Leemten in de wet - pagina 6

Leemten in de wet - pagina 6

8 beoordeelende naar een laatsten standaard van behoorlijkheid, zal moeten disqualificeeren. Daarmee wordt echter nog niet getornd aan de realiteit van het onrichtige recht, alsof het onredelijke onwerkelijk ware. Integendeel is, zooals we reeds opmerkten, deze realiteit bij de critische waardeer ...

23 januari 1920
Inaugurele redes
W. Zevenbergen
346 woorden
Leemten in de wet - pagina 21

Leemten in de wet - pagina 21

23door zijn natuurlijke historie, door zijn genesis, maar door zijn titel. Deze titel is in de positivistische rechtsleer het feit, dat het jure aanspraak maakt te zijn de voldoening aan een eisch, die een objectieve staat van zaken, een bewustzijnstranscendent systeem van ..Bedeutungen un ...

23 januari 1920
Inaugurele redes
W. Zevenbergen
271 woorden
Leemten in de wet - pagina 7

Leemten in de wet - pagina 7

9 vader, zich bedient van termen als „redelijkerwijs", „billijkheid", enz. In al deze gevallen hebben we te rekenen met een onzekerheidscoëfficiënt in de rechterlijke beslissing ) . En toch gelden deze verschillende beslissingen als rechtspraak. Wat, om een voorbeeld te geven, goede zeden zijn, z ...

23 januari 1920
Inaugurele redes
W. Zevenbergen
378 woorden
Leemten in de wet - pagina 22

Leemten in de wet - pagina 22

...

23 januari 1920
Inaugurele redes
W. Zevenbergen
1 woorden
Leemten in de wet - pagina 8

Leemten in de wet - pagina 8

10 wetten-rechtelijkeoverwegingen zijn bij te brengen, waarom debeslissing zoo en niet anders moet zijn, dat geen dwingende gronden kunnen worden aangevoerd om deze of een contraire beslissing te rechtvaardigen. Maar, zoo kan gevraagd, worden in deze opvatting niet de middelen van u ...

23 januari 1920
Inaugurele redes
W. Zevenbergen
327 woorden
Leemten in de wet - pagina 9

Leemten in de wet - pagina 9

11 2 1kennis. Zonder uitlegging geen rechtskennis ) . Want het wetboek of de overtuiging zijn slechts „teekens", symbolen of bewustzijns­ verschijnselen, die een beteekenis (resp. inhoud) hebben. Soms is deze beteekenis zeer gemakkelijk vast te stellen, ja, het geschiedt bijna onbewust. Di ...

23 januari 1920
Inaugurele redes
W. Zevenbergen
335 woorden
Leemten in de wet - pagina 24

Leemten in de wet - pagina 24

26 op den inhoud als zoodanig, dat is de transcendentaal-logische methode. Alleen met deze laatste hebben wij hier te doen. Het begrip „transcendentaal" staat in nauw verband met dat van „apriori", dat eveneens weer psychologisch en logisch kan worden opgevat. Ook hier hebben we alleen met de log ...

23 januari 1920
Inaugurele redes
W. Zevenbergen
537 woorden
Leemten in de wet - pagina 10

Leemten in de wet - pagina 10

12 dige wereldbeschouwing2*), ook in die gevallen, waarin wij ons vandit verband met deze wereldbeschouwing niet bewust zijn. Daarom is een objectieve, „eindeutige" beslissing een toevalligheid. Wellicht voert men tegen deze voorafgaande beschouwingen aan, dat de mogelijkheid ...

23 januari 1920
Inaugurele redes
W. Zevenbergen
322 woorden
van 4