GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
1920-11-14
De Heraut
P. HOGENDOORN & ZOON

P. HOGENDOORN & ZOON

••••»•••••»••••••••••••••••••••••••••••< P. HOGENDOORN & ZOONHAAIÏLEMIVIERSTRAAT 150 •: • LEIDEN GEVESTIGD 1880 GEEN FILIALENGEWATTEERDE MOLTONNEN - WOLLEN - - - ...

De Heraut
13 woorden
Leven en Arbeid Dr. A. KUYPER

Leven en Arbeid Dr. A. KUYPER

Leven en Arbeid= = VAN =Or. A. KUYPERDOOROs.W.F.A.WINCKELf 6.25 ingenaaid f 7.25 gebondenUitg. W. TEN HAVE, AMSTERDAM. ...

De Heraut
18 woorden
AVONDMAALSTELLEN IN ZILVER, VERZILVERD EN NIKKEL.

AVONDMAALSTELLEN IN ZILVER, VERZILVERD EN NIKKEL.

AVONDMMISTELLEN IN ZIIÏEH, VEBZILVEUD EN NIKKEL.T. FABERY DE JONGE.FABRIEK VAN GOUDEN EN ZILVEREN WERKEN, GOES ...

De Heraut
18 woorden
De Groninger Brandwaarborg-Maatschappij.

De Groninger Brandwaarborg-Maatschappij.

De Groiiinoer ranilwaarliorB-IVIaatscliappii.HOOFDKANTOORGRONINGEN, 0. Boteringestraat 72.Speciale afdeeling voor H, H. Predikanten en Onderwijzers, voor Kerken en Scholen, alsmede voor Leden van „Patrimonium". ...

De Heraut
22 woorden
Schets der Kerkgeschiedenis

Schets der Kerkgeschiedenis

UITGAVEVAN J. B.WOLTERS GRONINGEN-DEN HAAG.Schets derIn Tabellendoor Dr. A.M. BROUWER.Rector der Ned.ZendingsschoolPrijs, gecart. . . f2, 90Geen toeslag.UITGAVE VAN J.B. WOLTERS GRONINGEN—DEN HAAG. ...

De Heraut
29 woorden
GEVRAAGD een ADJUNCT-AMANUENSIS

GEVRAAGD een ADJUNCT-AMANUENSIS

ïer. voor Hooger Onderwiis op 0.11.GEVRAAGD eenniet boven de 40 jaar, minimumsalaris f 2500 per jaar.Sollicitaties met opgave van tegenwoordigen werkkring en getuigschriften worden ingewacht aan het Bureel der Vereeniging, Keizersgracht 164, Amsterdam. ...

De Heraut
31 woorden
Groningsche Hypotheekbank voor Nederland

Groningsche Hypotheekbank voor Nederland

GroÉgsclie Hypotlieeldiaiihoor Nederlanilgevestigd te GRONINGEN.Bijkantoor te ZWOLLE.De Bank geeft uit tot een beperkt bedrag: 'ENteplOOVo.in stukken van f1000.-, f500.- en f100.-.De Directie iM. Brouwer. Mr. H. van der Vegte. F. J. Bolt. ...

De Heraut
40 woorden
Post Cheque en Girodienst.

Post Cheque en Girodienst.

Post Cheque en Girodienst.Waarom nog Uw bediende naar het postkantoor te zenden ompostzegels te koopen ? Hij die eene postrekening heeft, bestelt depostzegels op een daarvoorgratis ten postkantore verkrijgbaar formulier, en betaalt ze doormiddel van een g ...

De Heraut
53 woorden
Electrische Kerkorgelfabriek A.Standaart

Electrische Kerkorgelfabriek A.Standaart

Electrische Kerkorgelf abriek A. StandaartTELEFOON INTERG. 9667. - Gerrit v. d. Lindestraat 30-35-37 - ROTTERDAMVenfaardiging van yitsluitend eerste klasse KERKOilGELS van zuiver Hollandsche gedachte en uitvoering Langdurige garantie velgens de bepalingen van den Bend van Kerkergelb ...

De Heraut
60 woorden
SIGAREN.

SIGAREN.

Versohenen de Vierde Druk vanHAAR IDEALENDOOR JOHANNA BREEVOORTBhet bekende tenden^z-werk Aver •; • de vrouwenbeweging.PRIJS f 1.90.Dit boek iDehoort iedere jongedame en jongeman in bezit te hebben! Uitgever W. ZWAQERS, Rotterdam.SIGAREN.ove ...

De Heraut
67 woorden
van 4