Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

634 resultaten
Filteren
van 64
Twee en veertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 45

Twee en veertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 45

XLVJ]vaarin de ;egeven ordt.Algemeen oordeel over de ontwikkeling, ijver en de vordering der Studenten.landsch.Goedlandsch.GoedInleiding. Algemeene Kanoniek. Bijzondere Kanoniek: de Pentateuch.landsch.GoedBe keuze van den tekst ...

1 januari 1922
Jaarboeken
149 woorden
Twee en veertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 4

Twee en veertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 4

VI~ \Aan HH, leden of begunstigers, die aan den maaltijd wenschen deel te nemen, wordt beleeM en dringend verzocht, hiervan vóór 6 Juli kennis te geven aan het Bureel der Vereenigicg, Keizersgracht 164, te Amsterdam. Ook zal de Regelingscommissie zorg dragen, dat na den bidstond led ...

1 januari 1922
Jaarboeken
112 woorden
Twee en veertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 46

Twee en veertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 46

XLVIIINaam van den hoogleeraar of docent.221)-.4)3 fl o fi rt oNaam der les.l"§S Taal, waarin de "'S E'Sles gegeven wordt.§«•8 1 Dr. C. van Gelderen.Dr. A. Goslinga.©r. A. A. van Schelven.J)r. W. Geesink. ...

1 januari 1922
Jaarboeken
89 woorden
Twee en veertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 5

Twee en veertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 5

VIIAGENDUM voor de Algemeene Vergadering.Opening^erwrgadering. '^i^Voorlezing^ei' presentielijst en onderzoek der gelootsbrieven van de>%êvaardigden van corporation.^1^.Vaststelhjig^van de notulen der vorige vergadering. Jaarverslag^ver 1921. 5<^ ...

1 januari 1922
Jaarboeken
141 woorden
Twee en veertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 47

Twee en veertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 47

XLIX Algemeen oordeel over de ontwikkeling, ijver en de vordering der Studenten.Aanwqzing der behandelde onderwerpen.GoedOverzicht der grammatica met oefeningen. Bijbelsche lectuur: I Samuel 1—8.GoedOverzicht der Grammatica. Lectuur uit: Ungnad, Grammatik. Overz ...

1 januari 1922
Jaarboeken
91 woorden
Twee en veertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 6

Twee en veertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 6

"IVIIIHierbij zij herinnerd aan deze beide bepalingen: 1^. Kerkeraden, kerkvoogdijen en andere vereenigingen, die het recht hebbezs iemand aan te wijzen, om als stemhebbend lid de vergaderingen der Vereeniging bij te wonen, wordt verzocht, een door hun voorzitter geteekenden geloofs ...

1 januari 1922
Jaarboeken
132 woorden
Twee en veertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 72

Twee en veertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 72

15 Terwolde. Twelloo. Wijhe:2. Blokzijl. Correspondent: omvattende: Blokzijl: Kalenberg: Kuinre: Langeslag. Oldemarkt: Paasloo. VoUenhove (Ambt): Voilenhore (Stad): Wetering: IJselham.Agent: R. Noback. H. J. Pen, te Wetering. M. Sneep. J.v. Dalen Sr. (Veentje). J. Jongman Szn. H. J. ...

1 januari 1922
Jaarboeken
113 woorden
Twee en veertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 28

Twee en veertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 28

1921.S T A A T VAN O N T V A N G S T EN U I T G A A F .Per Collegegelden. » Contributiën . » Collecten . . » Schenkingen . » Rijksbijdrage. » Interest. . . » Examengelden Nadeelig Saldo .8968 — 70350,27 43204,99^ 9055 83 4000,— 15838,16^ 4080 — 19032,48 f 174524,74Medi ...

1 januari 1922
Jaarboeken
172 woorden
Twee en veertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 48

Twee en veertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 48

LDr. W. Geesink,2Naam der les.C. Psychologie voor de Studenten van het eerste jaar.ïAlgem,Gelegenheid tot respondeeren.Naam van den hoogleeraar of docent.Taal, waarin d les gegeven wordt.120JaNederlandsch, ...

1 januari 1922
Jaarboeken
43 woorden
Twee en veertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 7

Twee en veertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 7

NAAMLIJST VAN DESTICHTERS DER VRIJE UNIVERSITEIT.4. VAN ALPHEN, te Hengeloo (O.). (Overleden.) D. A. BEINTEMA, te Leeuwarden. G. L. BERTRAM, te Amsterdam. (Overleden.) G. J. BOEVÉ, te Hilversum. (Overleden.) Ds. J. D. B. BROUWER, te Leiden. (Overleden.) A. Baron VAN DEDEM, te Dalfse ...

1 januari 1922
Jaarboeken
190 woorden
van 64