Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

54 resultaten
Filteren
van 6
Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 14

Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 14

12grip de geheele bewuste activiteit van het taalgebruik is omvat. Het is goed zich in den geest van deze ideeën te verdiepen, want zij bergen een waarheidskern, die bescheiden maaRt. Dat wij, vooral waar het ons zelf aangaat, niet boven ons menschzijn kunnen zweven in de hoogte van het ab ...

30 mei 1924
Inaugurele redes
H.J. Pos
313 woorden
Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 33

Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 33

31hier in geen chaos. Er is een orde der opeenvolging, die niet in een abstracte wet schijnt te vatten, maar niettemin eenduidig is. Geen enl<ele tendenz, in de historische taalontwil<l<eling zichtbaar, zet zich absoluut voort. Zoo Runnen we de "wet" van dit proces slechts vinden ...

30 mei 1924
Inaugurele redes
H.J. Pos
312 woorden
Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 19

Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 19

17rijRe mate biedt, neemt den geest der onderzoeRers geheel in beslag. Laatste, rad iRa Ie vragen treden bij dezen arbeid nog niet op. Het zijn veelal psychologen, sociologen of Rennistheoretici die zich hiermede bezig houden. Alle deze vragen raRen aan de grenzen der betroRRen wetenschap ...

30 mei 1924
Inaugurele redes
H.J. Pos
312 woorden
Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 31

Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 31

29en het echte zoekt, en zoo is het curiosum van alles het minst waardevolle. Het overgenomene ontsiert, de bastaardsamenstelling vloekt tegen den geest van het geheel. In het ongerefIecteerde taalbewustzijn is de waardeering menigmaal anders. Het vreemde trekt, het eigene wordt voor minde ...

30 mei 1924
Inaugurele redes
H.J. Pos
312 woorden
Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 13

Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 13

11tische verwondering niet tot dat stilstaan, dat in de plaats van de vervulling van een practisch doel kan treden. Hoezeer draagt niet de meest primaire grammatische vastlegging van een taal nog geheel en al het karakter van een schema dat practische doeleinden dient. Welk een afstand is ...

30 mei 1924
Inaugurele redes
H.J. Pos
309 woorden
Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 24

Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 24

22tiviteiten van den inhoud zijn heil zoeRt. De teleurstelling, waarmee menig leek na kennisname van den arbeid der wetenschap zich afwendt, hangt hier rechtstreeks mee samen. Het antw.oord gaat zelden in de richting waarin men zoekt. Een tot methode gekomen vak sluit zich af tegen leekenv ...

30 mei 1924
Inaugurele redes
H.J. Pos
307 woorden
Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 30

Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 30

28tegenstelling oud en nieuw komt eerst op bij historische visie. In het geheel van alles wat gesproken wordt is het oude een bijzonderheid. Niet alles is even oud, gelijk bij strenge doorvoering der causaliteitsgedachte het geval zou zijn. Dit zou het relief van het oude uitwisschen en he ...

30 mei 1924
Inaugurele redes
H.J. Pos
305 woorden
Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 25

Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 25

23beluste onrustig maal<t. Immers het vertrouwen in de menschelijl<e subjectiviteit als laatsten grond van het kennen is terecht ongerechtvaardigd. De exacte wetenschappen bewijzen het. Het verstaan van den taalkunstenaar, ja reeds van het eenvoudigste gesprel< sluit vraagstelling ...

30 mei 1924
Inaugurele redes
H.J. Pos
302 woorden
Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 26

Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 26

24middellijke aanraking, en zoo is de karakteriseering die er mee samengaat eveneens onmiddellijk. Soepel of stug, plastisch of abstract, welluidend of ruw, beeldrijk of nuchter zijn voorbeelden van mogelijke typeering. Dat aesthetische waardeering daarbij de plaats inneemt van exacte cons ...

30 mei 1924
Inaugurele redes
H.J. Pos
301 woorden
Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 35

Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 35

33de zelfstandigheid van het geisoleerde. Deze schijn is voorzekeronderscheiden van illusie en fantasie. Hij is positiever en hangt samen met de begrenzing der kennende subjectiviteit, evenwel zoo, dat hij een zakelijk aspect biedt. Hij wordt trouwens in den voortgang van het kennen slecht ...

30 mei 1924
Inaugurele redes
H.J. Pos
301 woorden
van 6