Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

680 resultaten
Filteren
van 68
1926-01-01
Apocriefe Kerstgedacbten.

Apocriefe Kerstgedacbten.

II.Zoo dikwijls als wij met het Kerstfeest onze ziel in arbeid laten zijn, krijgen wij te . doen met den Christus; met God, die Hem zendt; met de (advents)-.proletie, die Hem voorzegt en Zijn wbgien bereidt; en met het 'wierk, dat Hij doet.Op elk der vier punten wtll'en wij, bij wij ...

1 januari 1926
De Reformatie
K. S.
1355 woorden
Het „psycbo-iiatbologiscli element" In de moderne romanliteratuur.

Het „psycbo-iiatbologiscli element" In de moderne romanliteratuur.

II. In het vorige artikel spraken we, na een algemeene inleiding over het begrip psycho-pathologisch, over de invloeden, die zich in d'e moderne romans doen gelden en een sterk psyoho-pathologisch element daarin brengen.Thans komen we tot een beschouwen van ...

1 januari 1926
De Reformatie
C. T.
1610 woorden
MUZIKALE KRONIEK.

MUZIKALE KRONIEK.

XVI. Le Roi David vaa Honegger. Hoewel er heel wat oratoria zijnj, die voor onze Christelijke vereenigingen, welke zich het beoefenen van zulke muziek tot taak stellen, een dankbaar rijk en afwisselend programma leveren, blijft toch ...

1 januari 1926
De Reformatie
de M.
1604 woorden
HET JAAR 1925.

HET JAAR 1925.

I. Het jaar van Locarno. Men behoeft niet lang te zinnen of diep te peinzen om voor-het jaai-, dat achter ons jigt, de juiste typeering te vinden.Zij dringt zioh vanzelf op.Het jaar 1925 zal in de annalen der geschieden ...

1 januari 1926
De Reformatie
HEPP.
1294 woorden
Een GbrlstelUk-Gereformeerde stem.

Een GbrlstelUk-Gereformeerde stem.

(Naschrift.)Docent v. d. Schuit verzoekt opname van het volgende: Geachte Redactie, Vergun mij een klein plaatske in uw blad. Ik stel er prijs op, in „De Reformatie" te protosteeren tegen 't geen Ds Schilder schreef in uw blad van 18 Dec, bladz. 86, pag. 3: „Ik weet ook, dat in ons ...

1 januari 1926
De Reformatie
Uw dw. Doe. J. J. V. d. SCHUIT.
K. S.
901 woorden
Mas met een verbeterde bUbelvertallng langer gedraald ?

Mas met een verbeterde bUbelvertallng langer gedraald ?

XH. Uitgangspunt voor de bespreking van deze Urgente kwestie is het rapport, dat in deze materie op de Synode van 1917 werd uitgebracht en de konklusies, welke daar werden aangenomen. De Synode achtte een herziening van de Statenvertaling niet beslist noodzakelijk. ...

1 januari 1926
De Reformatie
2473 woorden
Stockbolm en de Zending.

Stockbolm en de Zending.

„De Conferentie van Stockholm is een „feit van groote beteekenis geweest in de kerkgeschiedenis, dat zeker zijn invloed blijvend zal doen gevoelen. Toen we daar al die afgevaardigdien bij elkaar zagen van allerlei kerken yan 37 volken uit alle werelddeelen, voor het grootste deel menschen van mac ...

1 januari 1926
De Reformatie
J. D. W.
1286 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Beroepen te: Houwerzgl: cand. J. P. C. ten-Brink te Apeldoorn. Kollum: P. W. Bos te Dokkum. Lopik: B. Meiier te lerseke. Oostburg: cand. J. P. C. ten Brink te Apeldoorn. Rijnsburg (2e pred.-pl.): J. de Waard te Bunsolioten. Sellingon: cand. H. Brink te Hoogersmilde. Westmaas: oand. J. P. C. ten B ...

1 januari 1926
De Reformatie
451 woorden
PER-SGHODW.

PER-SGHODW.

Over artikel 30 K, O, Artikel 30 K.O. w'ordt den laatsten tijd druk besproken. De kwestie-Geelkerken heeft daartoe aanleidiiiig geg«ven, zulks in verband met het feit van de bijeenroeping der a.s. generale synode van Assen. In dat artikel staat: „In meerdere vergaderingen zal men niet hand ...

1 januari 1926
De Reformatie
K. S.
2695 woorden
Petrus van Mastrlcbt over bet spreken van de slang.

Petrus van Mastrlcbt over bet spreken van de slang.

III. (Slot.) Niet alleen is de geciteerde passage uit Mastrichts dogmatiek van belang, om daaruit de dwalingen van een rationalist als Bekker ten opzichte van het spreken vafl de slang te leeren kennen, maar ook om de wijze, waarop hü de letterlijke opvatting van d ...

1 januari 1926
De Reformatie
HEPP.
2790 woorden
van 68