Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

46 resultaten
Filteren
van 5
De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 27

De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 27

25 ,,In de Luthersche en Doopsgezinde gezangbundels, tusschen 1790 ^ en 1795 verzameld, die — de laatste zijn ook door de Remonstranten overgenomen en in Christo Sacrum gebruikt — dus bij de meest besliste vrijzinnigen in den smaak vielen, treft het samengaan van klachten over ons zedelijk bederf ...

20 oktober 1926
Rectorale redes
A. Goslinga
340 woorden
De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 18

De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 18

16 Utrechtsche juristen aanleiding zijn, zich minder kras uit te laten dan Fruin gedaan heeft, ik ben daarom voorshands nog niet geneigd, Lohman te volgen, wanneer hij den samenhang tusschen het totstandkomen der staatseenheid te onzent en de omwenteling van 1795 als toevallig voorstelt. „De hist ...

20 oktober 1926
Rectorale redes
A. Goslinga
328 woorden
De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 1

De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 1

éÊÊÉÊBÊÊmDE BETEEKENIS VAN DE OMWENTELING VAN 1795 REDE UITGESPROKEN OP DEN 46tSTEN DIES NATALIS DÊR VRIJE UNIVERSITEIT DOORDR A .GOSLINGAMCMXXVII N.V. DAGBLAD EN DRUKKERIJ DE STANDAARD AMSTERDAM ...

20 oktober 1926
Rectorale redes
A. Goslinga
20 woorden
De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 2

De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 2

D O ...

20 oktober 1926
Rectorale redes
A. Goslinga
1 woorden
De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 28

De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 28

26 volgde hare vastgestelde wetten, en uit die opvolging werdt het heil van Nederland geboren," Een ander voorbeeld. Een bekende figuur uit die dagen, Prof. Van Hamelsveld, stelde, toen de Nationale Vergadering nog maar pas begonnen was, voor,' eeiï dag te bepalen, waarop het Nederlandsche volk d ...

20 oktober 1926
Rectorale redes
A. Goslinga
344 woorden
De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 3

De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 3

DE BETEEKENIS VAN DE OMWENTELING VAN 1795 U i » \ - R E D E UITGESPROKEN OP DEN 46STEN DIES NATALIS DER VRIJEUNIVERSITEIT DOORDR A . G O S L I N G AJMCMXXVII N.V. DAGBLAD EN DRUKKERIJ DE STANDAARD AMSTERDAMi%. ...

20 oktober 1926
Rectorale redes
A. Goslinga
35 woorden
De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 4

De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 4

...

20 oktober 1926
Rectorale redes
A. Goslinga
1 woorden
De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 20

De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 20

18 traditioneele indeeling onzer geschiedenis, volgens welke bij 1795 een van de hoofdinkeepingen vi^ordt aangebracht, verdient daarom naar mijn bescheiden meening geen aanbeveling. Er is volstrekt geen reden haar voor die van Dr, Japikse in te ruilen. I Zijn creatie, het tijdperk 1748—1840, is a ...

20 oktober 1926
Rectorale redes
A. Goslinga
354 woorden
De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 29

De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 29

27 Gereformeerde strekking openbaarde de Bataafsche omwenteling in de veelszins ruwe en hardhandige losmaking van de banden, waarmee eenige eeuwen aaneen onze staat aan de kerk der vaHeren verbonden was geweest. Deze verliest haar bevoorrechte positie; de andere gezindten worden met haar gelijk g ...

20 oktober 1926
Rectorale redes
A. Goslinga
357 woorden
De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 5

De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 5

Deze oratie is wel reeds uitgesproken den 20sten October 1926, maar toen nog niet in het licht gegeven. Ten gevolge van persoonlijkeomstandighedenvanonderscheiden aard, had ik aan de voorbereiding geen voldoende zorg kunnen besteden.Van uitstel mochtechter geen ...

20 oktober 1926
Rectorale redes
A. Goslinga
110 woorden
van 5