Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

79 resultaten
Filteren
van 8
Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 1

Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 1

OGOS EN RATIO tA.I~~JIJ~"'"VERHOUDING IN DE GESCHIEDENIS DER WESTERSCHE KENTHEORIE DOORDr D. H. Th. VOLLENHOVEN. .• ,.' ~.. ...

26 oktober 1926
Inaugurele redes
D.H. Th. Vollenhoven
12 woorden
Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 2

Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 2

LOGOS EN RATIO•WETENSCHAPPELIJK SECRETARIAAT Stichting Bijzondere Leerstoelen voor Calvinistische Wijsbegeerte ...

26 oktober 1926
Inaugurele redes
D.H. Th. Vollenhoven
8 woorden
Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 3

Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 3

• ...

26 oktober 1926
Inaugurele redes
D.H. Th. Vollenhoven
1 woorden
Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 57

Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 57

56 denkvormen te herleven: want er is maar één object, de natuur. 't Ding an sich wordt dan ook niet meer als bij Kan t pro memorie uitgetrokken ter herinnering aan de mogelijkheid van niet-ruimtelijk tijdelijke ordening der waarnemingsinhouden : het wordt tot begrip der grens van volkomen bepali ...

26 oktober 1926
Inaugurele redes
D.H. Th. Vollenhoven
454 woorden
Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 58

Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 58

57taak uitvoerden. 'n Taak nu wordt opgedragen: aanvaarding is noodzakelijk en een opvatting daarvan al evenzeer, maar toch niet minder 'n opdracht en deze berust op het gezag van tot opdracht-verstrekken bevoegden. 'n Norm is echter geen opdracht, maar een maatstaf, en of iets waarde heef ...

26 oktober 1926
Inaugurele redes
D.H. Th. Vollenhoven
455 woorden
Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 59

Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 59

58 geen streep nader. Want, ten vierde, ook de hoofdindeeling der waarden in contemplatieve en actieve 131) is onhoudbaar. Vooral op dezen grond, dat ze ons dáár waar de psyche inderdaad een rol speelt, terstond in den steek laat: ze heet n.1. te correspondeeren met de onderscheiding van asociale ...

26 oktober 1926
Inaugurele redes
D.H. Th. Vollenhoven
464 woorden
Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 60

Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 60

59 men slechts technisch gebruik en wetenschap der energie onderscheidt. In dit aIles verdedigt Ri c k e r t meeningen, voor welke in de Marburger school al evenmin plaats is als voor de fundeering der natuurwetenschap en door haar van het "Sein" in het "Sollen", waarin wel het scherpst het versc ...

26 oktober 1926
Inaugurele redes
D.H. Th. Vollenhoven
504 woorden
Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 61

Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 61

60 van eeuwige en toevallige waarheden in nieuwen vorm, om haar met Wol f f straks los te laten in de overtuiging dat wat Lei b n i z zich tot taak stelde door hem - B ren t a n 0 - werd uitgevoerd: het princiep van den onvoldoenden grond heet herleid tot het principium identitatis. Ondanks z'n p ...

26 oktober 1926
Inaugurele redes
D.H. Th. Vollenhoven
477 woorden
Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 62

Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 62

61Maar ten slotte bederft de verbinding van voorstelling en begrip weer alles: denken moge dan iets anders zijn dan oordeelen, de gelijkstelling van kennen en oordeelen blijft, evenals die van het ding in den Aristotelischen zin van het woord als het steeds aan een wezen verbonden waarnemi ...

26 oktober 1926
Inaugurele redes
D.H. Th. Vollenhoven
481 woorden
Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 63

Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 63

62 bewijst nog niet dat de phaenomenologie los is van de psychologie of de beschreven logos van de ratio. Want wel onderscheidt Hu s ser I bij de kennis den psychischen samenhang, het verband in den stand van zaken die gekend wordt, en den logischen samenhang. Maar dit drieledig schema moge ook m ...

26 oktober 1926
Inaugurele redes
D.H. Th. Vollenhoven
483 woorden
van 8