Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

620 resultaten
Filteren
van 62
Jaarboek 1927 - pagina 126

Jaarboek 1927 - pagina 126

131 de hervormer van Schotland; 'hervoriner op politiek èn godsdienistig gebied, en bovenal nauwe geestverwant van Galvijn. Prof. Maclean is een van de meest provinciale vertegenwoordigers van zijn land, een betere konden wij niet hebben, want hij is niet alleen bekend met het Schotland van vanda ...

1 januari 1927
Jaarboeken
388 woorden
Jaarboek 1927 - pagina 125

Jaarboek 1927 - pagina 125

'I^^K130 Rede van den heer H. Colijn.Sprekende in mijn kwaliteit als voorzitter van het Bestuur van het Galvijnfonds, is het mij een groot genoegen, dames en heeren, aan U voor te stellen Prof. D. Maclean D.D., Professor in kerkgeschiedenis aan de „Free Church College" te Edinburg. ...

1 januari 1927
Jaarboeken
370 woorden
Jaarboek 1927 - pagina 127

Jaarboek 1927 - pagina 127

132 Vooral hierdoor verschaft 't ons vreugde u hier te kunnen vervyelkomen; vij zien in dit gebeuren een bewijs, ja een noodzakelijk bewijs, van de eenheid van het Calvinisme over de heele wereld. Een eenheid, die de Calvinisten in -de latere tijd maar al te veel uit 't oog verloren hebben. Een e ...

1 januari 1927
Jaarboeken
401 woorden
Jaarboek 1927 - pagina 128

Jaarboek 1927 - pagina 128

133 Tweede lezing Prof. 0. Maclean.D e K r o o n en d e K e r k . In deze voordracht werd behandeld den strijd, die im de 17de eeuw in Schotland gestreden is voor kerkelijke en burgerlijke vrijbeid, In de 17de eeuw n.l., werd er in Schotland een felle strijd gevoerd voor het Koningschap va ...

1 januari 1927
Jaarboeken
440 woorden
Jaarboek 1927 - pagina 129

Jaarboek 1927 - pagina 129

134 sobavdng en verlichting en Frankrijks Nevftonisme drongen ook tot. Sohotland door en dreigden de^ Kerk los te maken van haar belijdenis en h'aax Reforraatie-lb'eginsel. Een golf van ongeloof ging over het laaid. Het was David Hume ,die dit algemeene ongeloof systematiseerde en er in zijn „Ver ...

1 januari 1927
Jaarboeken
423 woorden
Jaarboek 1927 - pagina 130

Jaarboek 1927 - pagina 130

135 wet van oorzaak en gevolg, werkte door in de geheele sfeer van het geestelijke leven. De Kerk en de natie ontkwamen, wat betreft haar religie eni moraliteit, hier niet aan. De 19de eeuw had haar eigen moeilijkheden en problemen, maar in hoofdzaak stond het volksleven moreel op 'hooger peil, t ...

1 januari 1927
Jaarboeken
419 woorden
Jaarboek 1927 - pagina 131

Jaarboek 1927 - pagina 131

- 136 zal in den tijd van twee O ' if drie jaar zijn tot stamd gefcoanen. Maar een minderheid in de Geünieerde Schotsche Kerk zal -waarsohijnlijt bulxen deze vereeniging blijven om voort te zetten de tradities der zelfstandigheid, maar dogmatisch niet méér trouw aan hét Calvinisme dan de Yereenig ...

1 januari 1927
Jaarboeken
386 woorden
Jaarboek 1927 - pagina 132

Jaarboek 1927 - pagina 132

137 Met deze feiten voor oogen is de taak van 'het Calvinisme duidelijk. Als erfgenamen van een onvergankelijke erfenis — wau't de vraarheid is eeuwig — zijn de Calvinistische Kerken in aiLle l'amden geroepen, •niet sieohtSi tot 'het cultiveeren van eigen individualiteit en tot het medewerken aan ...

1 januari 1927
Jaarboeken
427 woorden
Jaarboek 1927 - pagina 68

Jaarboek 1927 - pagina 68

74 Prof. Dr. A. Goslinga. Prof, Dr. A. A. van Schelven-8 en 9 u. (om de 14 dagen). Pract. oef. met candidaten. S? en 9 u. (om de 14 dagen). Lectuur van Einhard, Practische oefenin- Vita Caroli Magni. Augen m. candidaten. gustinus' historiographie. DONDERDAG.Prof. Dr. B. H.Wol ...

1 januari 1927
Jaarboeken
194 woorden
Jaarboek 1927 - pagina 31

Jaarboek 1927 - pagina 31

Toen was het niet Holland op zijn smalst, maaj- Calvinistisch Holland op zijn glorierijkst. Terwijl de strijd om de lagere school, na Kappeyne's wet, verloren scheen; terwijl op eigen Middelbare scholen en Gymnasia geen uitzicht scheen te bestaan, greep men boven dit alles uit naar het hoogste: n ...

1 januari 1927
Jaarboeken
349 woorden
van 62