Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

555 resultaten
Filteren
van 56
1928-01-01
1928 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 1

1928 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 1

;000?1^Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland.ORGAAN ONDER REDACTIE VANProf. Dr. L. BOUMAN te Utrecht, Voorzitter der Redactie Dr. J. F. REITSMA fe Rotterdam, Secretaris der Redactie Dr. RIJK KRAMER te Amsterdam Dr. S. T. HEIDEMA te Amsterd ...

1 januari 1928
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. S.T. Heidema
dr. H.R. Woltjer
47 woorden
1928 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 2

1928 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 2

iÊÊM ...

1 januari 1928
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. S.T. Heidema
dr. H.R. Woltjer
1 woorden
1928 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 3

1928 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 3

r-rrrrw^twjf-TB^ïfr^-*INHOUD. Bladz Dr. J. BRUIN, Het Christelijk Instituut voor Zelfont1 wikkeling 18 Dr. L. BOUMAN, Beschouwingen over Aphasie . . 30- : Notulen der vergadering van 10 December 1927 . . G. A. LINDEBOOM. Over Christelijke Wetenschap Notulen der vergadering va ...

1 januari 1928
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. S.T. Heidema
dr. H.R. Woltjer
52 woorden
1928 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 4

1928 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 4

MST^- ...

1 januari 1928
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. S.T. Heidema
dr. H.R. Woltjer
1 woorden
1928 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 5

1928 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 5

Het Christelijk Instituut voor :-: Zelfontwikkeling :-: GevestigdteAmsterdam,Sophialaan29a.')door Dr. J. BRUIN.Eenigen tijd geleden werd door bovengenoemd Instituut cenig propaganda-drukwerk toegezonden aan „de Chr. Ver. van Natuur- en Geneeskundig ...

1 januari 1928
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. S.T. Heidema
dr. H.R. Woltjer
226 woorden
1928 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 6

1928 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 6

2 lessen trouwens, volgens zijn ervaring, in vele gevallen bijna eensluidend zijn met de gelijknamige van „Dalmeyer's Instituut voor Zelfontwikkeling", ook wel geheeten „Nationaal I. Y. Z." In December 1926 wordt deze brochure-Janse beoordeeld door Proï. Waterink (Paed. Tijdschr. Dec. 1926), onde ...

1 januari 1928
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. S.T. Heidema
dr. H.R. Woltjer
335 woorden
1928 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 7

1928 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 7

3 „bankje voor de verdoemden noemen. Maar wat ik ook ,iwist, was, dat er onder onze menschen altijd talloozen „zijn, die er geen been in zien, hun evenmensch om 't min„ste wissewasje naar genoemd bankje te verwijzen. „Die overdreven criticasterij heb ik volkomenlijk gehaat. „En toen ik nu iemand ...

1 januari 1928
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. S.T. Heidema
dr. H.R. Woltjer
333 woorden
1928 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 8

1928 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 8

4 dit lange citaat; het zal zelfs nog moeten gevolgd worden door een tweede. Het leek mij de beste weg om mijn hoorders te oriënteeren; daarenboven bevatten de stukken gedeelten, waarop ik later genoodzaakt zal zijn terug te komen. Het tweede stuk dan is ook uit de Sch. m. d. B. van 22 Februari 1 ...

1 januari 1928
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. S.T. Heidema
dr. H.R. Woltjer
309 woorden
1928 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 9

1928 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 9

5 Een werd tot een hoogere positie geroepen. Hij zag er erg tegen op. Ging toen „Dalmeyercn". „fll spoedig zeiden de menschen tegen mij: je verandert. Dat was ook zoo; ik gevoelde het. Ik heb het er goed afgebracht op mijn nieuwe post." En zoo velen meer. Nu ben ik door mijn ervaring een vijand g ...

1 januari 1928
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. S.T. Heidema
dr. H.R. Woltjer
344 woorden
1928 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 10

1928 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 10

6 Natuurlijk: een paar aanwijzingen geven, is niet moeilijk. Maar werk leveren, dat bruikbaar, practisch was, bleek lastig. Zoo is dan het Christelijk Instituut voor Zelfontwikkeling ontstaan, een stichting in den zin der wet, waarvan het eerste artikel het maken van winst verbiedt. Mannen van ke ...

1 januari 1928
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. S.T. Heidema
dr. H.R. Woltjer
353 woorden
van 56