GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

17 resultaten
Filteren
van 2
1928-06-15
De Reformatie
PERSSCHOUW.

PERSSCHOUW.

De kwestie-Assen en de Vrije Universiteit (art. 2 Statuten en het rapport daarover). Ons overzicht van de persuitingen betreffende het verschenen rapport inzake artikel II der Statuten gaf ook plaats aan een artikel van prof. Grosheide, wiens meening dus aan onze l ...

15 juni 1928
De Reformatie
K. S.
4032 woorden
In de Donaulanden.

In de Donaulanden.

IV. Prof. Sebestyén. Onbetwist is professor Sebestyén de ziel der jonge Calvinistische beweging in Hongarije.De oogen voor de waarheid en de schoonheid van hel Calvinisme zijn hem tijdens zijn studietijd in jSTederland eerst r ...

15 juni 1928
De Reformatie
HEPP
2196 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK.

HET BOEK VAN DE WEEK.

J. Saks. B: u s k e n H u e t e a Potgieter. Brusse, Rotterdam.Het boek, waarvan we den titel hierboiven afschreven, kan beschouwd worden als een eerherstel. Een-eerherstel, dat niet ovarbodig is, nu twee Leidsche hoogleeraren Busken Huet als karakter (het is vooir de zooveelste maal) hebb ...

15 juni 1928
De Reformatie
M. J. LEENDERTSE
1420 woorden
DE HISTORISCHE SCHRIFTBESCHOUWING.

DE HISTORISCHE SCHRIFTBESCHOUWING.

II. Reeds aan het slot van ons eerste artikel deden we uitkomen, dat de historische Schriftbèschouwing groote verdiensten heeft. Hoewel deze het Oude Testament niet minder betreffen dan het Nieuwe, zal men ons toestaan het Nieuwe Testament in de eerste plaats in he ...

15 juni 1928
De Reformatie
F. W. GROSHEIDE
1370 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Beroepen te: Baarland en Drachtster-Compagnie: W. v. d. Heide, cand. te Ferwerd.Beekbergen: J. Estie, cand. te Zwartsluis. Hasselt: B. Bouma te Dirkshorn. Hazerswoude: H. W. H. v. Andel te St. Pancras. Nieuweroord: H. R. Pel te Suawoude. Rotterdam (als 2e miss. dienaar in de residentie Bla ...

15 juni 1928
De Reformatie
1272 woorden
Toekomst-verwachtingen.

Toekomst-verwachtingen.

Wellicht is dit op'schrift iets te sterk. Immers, wanneer wij van verwachtingen spreken, veronderstellen wij, dat er eenige duidelijke aanwijzingen zijn, die gegronde hoop geven op vervulling van onze begeerten en strevingen, en dezie niet naar het rijk der droomen verwijzen.Zulke verwacht ...

15 juni 1928
De Reformatie
J. D. W.
1086 woorden
Een bewering van Prof. Brouwer.

Een bewering van Prof. Brouwer.

Enkele weken geleden gaf ik een artikel over de Inleiding op den Bijbel onder Boek van de Week, welke Inleiding kwam van de hand der ethische hoogleeraren Obbink en Brouwer uit Utrecht.Daarop is door prof. Brouwer geantwoord. Ik acht dit antwoord dLiidelijk genoeg en typeerend genoeg, om e ...

15 juni 1928
De Reformatie
K. S.
1024 woorden
Het Friesche Volkskarakter.

Het Friesche Volkskarakter.

V. Naast de verstandelijkheid heeft het Friesche karakter een anderen trek, die met de eerstgenoemde moeilijk te vereenigen schijnt.Ik bedoel: „de zin voor het ideëele", in tegenstelling met materialisme en platvloerschheid.Uit dien zin voor het ideëe ...

15 juni 1928
De Reformatie
D. v. D.
1010 woorden
Prof. Dr L. Knappert, „Godsdienstig Nederland”. N.V. Uitgevers-Maatschappij De Wachttoren,  Huis ter Heide.

Prof. Dr L. Knappert, „Godsdienstig Nederland”. N.V. Uitgevers-Maatschappij De Wachttoren, Huis ter Heide.

Prof. Dr L. Knappert, „Godsdienstig Nederland”. N.V. Uitgevers-Maatschappij De Wachttoren, Huis ter Heide.Prof. Knappert heeft 2ijn naam als historicus verdiend en handhaaft hem nog steeds met eere. In het hier voor ons liggend vrij groote werk (228 blz.) blijkt de hoogleeraar ook nauwkeur ...

15 juni 1928
De Reformatie
K. S.
600 woorden
Vaorbede des Geestes.

Vaorbede des Geestes.

Zalig de bidder, die geleerd heeft, dat hij niet bidden kan tenzij dat de Heilige Geest zijn zwakheden te hulp komt en hem onderwijst.En dat juist wil die Geest doen.Desgelijks ook de Geest komt onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoor ...

15 juni 1928
De Reformatie
F. C. M.
587 woorden
van 2