GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

17 resultaten
Filteren
van 2
1928-06-15
De Reformatie
ADRESWIJZIGING.

ADRESWIJZIGING.

Mag Ik correspondenten voor deze rubriek erop wijzen, dat met Ingang van 19 Juni raijn adres Is: Mathenesserlaan 456 a, Rotterdam? ...

15 juni 1928
De Reformatie
K. S.
19 woorden
Karl Holl, „Gesammelte Aufsätze zur Kirchengeschichte. II. Der Osten”, 1 Halbband. Mohr — Tübingen. 1927.

Karl Holl, „Gesammelte Aufsätze zur Kirchengeschichte. II. Der Osten”, 1 Halbband. Mohr — Tübingen. 1927.

Karl Holl, „Gesammelte Aufsätze zur Kirchengeschichte. II. Der Osten”, 1 Halbband. Mohr - Tübingen. 1927.Voorzichtig gebruikt, geeft dit werk fijn studiemate­ riaal, vrucht van scherpe bronnenstudie, ...

15 juni 1928
De Reformatie
K. S.
27 woorden
„Josephine Butler”, door Jonkvr. C. M.  van Asch van Wijck.

„Josephine Butler”, door Jonkvr. C. M. van Asch van Wijck.

„Josephine Butler”, door Jonkvr. C. M. van Asch van Wijck.De ondertitel van dit keurig uitgegeven boekje luidt: „en haar strijd tegen de gereglementeerde onzedelijk heid". Het was 13 April honderd jaren geleden, dat Josephine Grey geboren werd, en deze gelegenheid heeft Jonkvr. van Asch va ...

15 juni 1928
De Reformatie
195 woorden
„Do zware eisch”, door Marie Woltersdorff. Nijkerk — G. F. Callenbach.

„Do zware eisch”, door Marie Woltersdorff. Nijkerk — G. F. Callenbach.

„Do zware eisch”, door Marie Woltersdorff. Nijkerk - G. F. Callenbach.Dit derde deel van de Chr. Bibliotheek van Callenbach hebben wij met zeer veel genoegen gelezen. Het beschrijft, tenminste in het tweede deel, de worsteling van een moeder op het zendingsveld, als zij haar kinderen naar ...

15 juni 1928
De Reformatie
J. D. W.
200 woorden
„Josephine Butler en de ontwikkeling van het huwelijksideaal”, door Mr A. de Graaf.

„Josephine Butler en de ontwikkeling van het huwelijksideaal”, door Mr A. de Graaf.

„Josephine Butler en de ontwikkeling van het huwelijksideaal”, door Mr A. de Graaf.Ook deze brochure kwam uit bij de N. V. Alg. Boekhandel voor inw. en uitw. zending te 's-Gravenhage, dir. A. J. G. van Seters. In weinige bladzijden weet Mr de-Graaf zeer veel goeds te zeggen, wat onze harte ...

15 juni 1928
De Reformatie
218 woorden
Dr M. H. A. v. d. Valk, „De Olympische Spelen”, Rotterdam-Zuid — Firma Groenendijk,  Slaghekstr, 90—94. 1928.

Dr M. H. A. v. d. Valk, „De Olympische Spelen”, Rotterdam-Zuid — Firma Groenendijk, Slaghekstr, 90—94. 1928.

Dr M. H. A. v. d. Valk, „De Olympische Spelen”, Rotterdam-Zuid - Firma Groenendijk, Slaghekstr, 90-94. 1928.Al wat dienen kan, om de georganiseerde krankzinnigheid van het olympisch geloei en getrap en gekijk en wat dies meer zij, op nuchtere wijze te belichten, moet ons welkom zijn. Men k ...

15 juni 1928
De Reformatie
K. S.
244 woorden
Prof. Dr Gustav Aulèn, „Ons Algemeen Christelijk Geloof”. Geautoriseerde vertaling uit het Zweedsch, door J. Henzel. Amsterdam — H. J. Paris, 1927.

Prof. Dr Gustav Aulèn, „Ons Algemeen Christelijk Geloof”. Geautoriseerde vertaling uit het Zweedsch, door J. Henzel. Amsterdam — H. J. Paris, 1927.

Prof. Dr Gustav Aulèn, „Ons Algemeen Christelijk Geloof”. Geautoriseerde vertaling uit het Zweedsch, door J. Henzel. Amsterdam - H. J. Paris, 1927.De schrijver van dit werk is hoogleeraar te Lund, Zweden. Zijn werk bedoelt een zekere „dogmatiek" te geven.De waarde van hot werk is vo ...

15 juni 1928
De Reformatie
K. S.
342 woorden
Vaorbede des Geestes.

Vaorbede des Geestes.

Zalig de bidder, die geleerd heeft, dat hij niet bidden kan tenzij dat de Heilige Geest zijn zwakheden te hulp komt en hem onderwijst.En dat juist wil die Geest doen.Desgelijks ook de Geest komt onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoor ...

15 juni 1928
De Reformatie
F. C. M.
587 woorden
Prof. Dr L. Knappert, „Godsdienstig Nederland”. N.V. Uitgevers-Maatschappij De Wachttoren,  Huis ter Heide.

Prof. Dr L. Knappert, „Godsdienstig Nederland”. N.V. Uitgevers-Maatschappij De Wachttoren, Huis ter Heide.

Prof. Dr L. Knappert, „Godsdienstig Nederland”. N.V. Uitgevers-Maatschappij De Wachttoren, Huis ter Heide.Prof. Knappert heeft 2ijn naam als historicus verdiend en handhaaft hem nog steeds met eere. In het hier voor ons liggend vrij groote werk (228 blz.) blijkt de hoogleeraar ook nauwkeur ...

15 juni 1928
De Reformatie
K. S.
600 woorden
Het Friesche Volkskarakter.

Het Friesche Volkskarakter.

V. Naast de verstandelijkheid heeft het Friesche karakter een anderen trek, die met de eerstgenoemde moeilijk te vereenigen schijnt.Ik bedoel: „de zin voor het ideëele", in tegenstelling met materialisme en platvloerschheid.Uit dien zin voor het ideëe ...

15 juni 1928
De Reformatie
D. v. D.
1010 woorden
van 2