Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

49 resultaten
Filteren
van 5
In de Donaulanden.

In de Donaulanden.

Hce te oordeelen over het Calvinisme in Hongarije? II. XVI. Wie dan ook meent, dat hij de theologische richtingen, welke in ons • land zich scherp afteekenen, in Hongarije en de omringende landen kan terugvinden, tast mis.Daar ...

9 november 1928
De Reformatie
HEPP.
888 woorden
Recht en genade.

Recht en genade.

De Koning in de gelijkenis staat tegenover zijn ontrouwen dienstknecht eerst op het standpunt van het absolute recht.Hij»heeft op zijn allerminst tienduizend talenten te vorderen.En van dien eisch laat hij tittel noch jota vallen. Dat de schuldenaar niets heeft om te betalen is voor ...

9 november 1928
De Reformatie
F. C. M.
715 woorden
Kunnen we met leden van de „Geref. Kerken in nieuw verband” samenwerken in Evangelisatie-arbeid?

Kunnen we met leden van de „Geref. Kerken in nieuw verband” samenwerken in Evangelisatie-arbeid?

Deze vraag van W. te A. had ik reeds in portefeuille, toen ik de vorige week schreef, er geen meer in voorraad te hebben.'k Schreef zoo, omdat ik oordeelde haar beantwoording moeilijk onder den titel „Geestelijke Adviezen" te kunnen thuis brengen.'kDenk er nóg zoo over.Maar u ...

9 november 1928
De Reformatie
F.
919 woorden
Het derde Nat. Chr. Schoolcongres.

Het derde Nat. Chr. Schoolcongres.

Dat congres mag uitstekend geslaagd heeten. Bestond er wel eerst de vrees, dat de tijd minder geschikt was, hielden misschien ook daarom sommige Schoolbesturen zich afzijdig, alle vrees is beschaamd: een twaalfhonderd deelnemers waren uit alle oorden van ons land en uit verschillende andere lande ...

9 november 1928
De Reformatie
G. MEIMA.
510 woorden
Een Overzicht.

Een Overzicht.

In de maand October verrast ds Joh. Rauws, zendingsdirector te Oegstgeest, ieder jaar ons met een overzicht van het zendingswerk in Nederlandsch Oost-en West-Indië.Hij vergeet dus den arbeid in West-Indië niet. Trouwens, ook dit deel van den zendingsakker is onze belangstelling waard, ja h ...

9 november 1928
De Reformatie
J. D. W.
1348 woorden
Strafbaarstelling van aanvalsoorlog - pagina 5

Strafbaarstelling van aanvalsoorlog - pagina 5

B lotheek Vryc Universiteit Amsterd::JTn-Rutgers archiefHoogeerzame Heeren Directeuren onzer Vereeniging, Hoogachtbare Curatoren dezer Hoogeschool, Hooggeleerde Heeren Professoren, Zeergeleerde Heeren Doctoren in de Wetenschap, Dames en Heeren Studenten, En voorts gij allen, ...

9 november 1928
Inaugurele redes
V.H. Rutgers
249 woorden
Strafbaarstelling van aanvalsoorlog - pagina 6

Strafbaarstelling van aanvalsoorlog - pagina 6

4 staat, als een persoon, een subtjectief recht zou toekomen, als ook de gedachte dat de grondslag van de s,t raffende werkzaamheid van den staat gelegen is in het recht. Wat daarvan zij, het nationale karakter van het strafrecht wordt door die woordenkeus nie,t aange,t ast. De strafgerechten zij ...

9 november 1928
Inaugurele redes
V.H. Rutgers
351 woorden
Strafbaarstelling van aanvalsoorlog - pagina 7

Strafbaarstelling van aanvalsoorlog - pagina 7

5 nationale wet een overheerschende rol wor<:H vervuld door het territorialiteits-beginsel , aangevuld door het actief en passief nationaliteits-beginsel; de grens van de heerschappij van het strafrecht wordt dus bepaald door het gezag over het eigen grondgebied en de eigen burgers van den sta ...

9 november 1928
Inaugurele redes
V.H. Rutgers
324 woorden
Strafbaarstelling van aanvalsoorlog - pagina 9

Strafbaarstelling van aanvalsoorlog - pagina 9

7 de personen, die van handelingen in strij d met de oorlogswetten en gewoonten beschuldigd worden, voor hun krijgsraden te brengen en waarbij de Duitsche regeering zich verbindt, die personen UJit te ,l everen. Tengevolge van het krachtig verzet in Duitschland is aan deze bepalingen ten slotte g ...

9 november 1928
Inaugurele redes
V.H. Rutgers
341 woorden
Strafbaarstelling van aanvalsoorlog - pagina 10

Strafbaarstelling van aanvalsoorlog - pagina 10

8 opgenomen, waarin de ex-keizer in staat van beschuldiging wordt gesteld pour offense suprème contre la morale internationale et l'autorité sacrée des traités. Een speciale r'ec:htbank van vijf rechters, benoemd door de vijf voornaamste gealliëerde mogendhe,den, zou hem berechten, daarbij handel ...

9 november 1928
Inaugurele redes
V.H. Rutgers
343 woorden
van 5