Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

285 resultaten
Filteren
van 29
Jaarboek 1929 - pagina 42

Jaarboek 1929 - pagina 42

40 En voorts, omdat het gezag, waarmede onze Vereeniging in geloofszaken kan optreden, niet gelijk gesteld mag worden met het gezag, dat de Kerk in dit opzicht bezit. De Kerk heeft, met de belofte van de bijzondere leiding des H. Geestes, van Christus ontvangen de potestas docendi, het leergezag, ...

1 januari 1929
Jaarboeken
475 woorden
Jaarboek 1929 - pagina 1

Jaarboek 1929 - pagina 1

\).a ^'eu/Si^^ 01rJE UNIVERSITEITVEREENIGING VOOR HOOGER ONDERWIJS OP GEREFORMEERDEN GRONDSLAG-JAARBOEK 1929 49^ JAARVERSLAG ...

1 januari 1929
Jaarboeken
9 woorden
Jaarboek 1929 - pagina 43

Jaarboek 1929 - pagina 43

41 Naturlijk is het geza.g der waarheid absoluut; het gezag der waarheid, ook van dat deel der waarheid, dat in kerkelijke uitspraken wordt vertolkt, strekt zich uit tot eiken kring en tot ieder mensch. En dat gezag is niet enkel zedelijk, maar ook juridisch in dezen zin, dat naar den eisch dier ...

1 januari 1929
Jaarboeken
432 woorden
Jaarboek 1929 - pagina 2

Jaarboek 1929 - pagina 2

...

1 januari 1929
Jaarboeken
1 woorden
Jaarboek 1929 - pagina 26

Jaarboek 1929 - pagina 26

24Mr. G. H. A. G r o s h e i d e deelde namens de Gomimissie voor het üitbreidingsfonds mede, dat op dit oogenblik reeds ƒ 250.000 ibijieen is. De Commissie heeft goede hoop, dat het gevraagde bedrag niet alleen zal worden bereikt, maar zelfs zal worden overschreden. Een woord van dank bre ...

1 januari 1929
Jaarboeken
307 woorden
Jaarboek 1929 - pagina 70

Jaarboek 1929 - pagina 70

telt van zijn studiën zal moeten goed inaken, wat hij in voce intensiviteit, tengevolge van obgectieve of suibjectieve factoren, niet ter sprake kan brengen. Een tweede, dat niet uit bet oog verloren mag worden, is 'dit, dat een bevredigende toestand alleen groeien kan uit gemeensicbappelijik ove ...

1 januari 1929
Jaarboeken
429 woorden
Jaarboek 1929 - pagina 44

Jaarboek 1929 - pagina 44

42of Curatoren of door deze vergadering eraan toegevoegd te worden, maar het ligt erin en heeft er altijd in gelegen. Do vraag is alleen, wanneer dat geconstateerd kan worden. En dan is het antwoord: dat kan nu reeds; de Commissie doet het, Directeuren en Curatoren doen het ook. Alleen die ...

1 januari 1929
Jaarboeken
432 woorden
Jaarboek 1929 - pagina 3

Jaarboek 1929 - pagina 3

...

1 januari 1929
Jaarboeken
1 woorden
Jaarboek 1929 - pagina 71

Jaarboek 1929 - pagina 71

69 gaarsche gebieden, daarvan door den vrede van Trianon tijdelijik afgevscheurd, waar hiji een aantal voordrachten hield. De wetensohapipelijke samenkomst in Juli 1.1., waar mijn ambtgenoot Pos leen onderwerp uit de algemeene taalwetenschap behandelde en Mr. A. J. L. van Beeck Galkoen, als oud-l ...

1 januari 1929
Jaarboeken
432 woorden
Jaarboek 1929 - pagina 27

Jaarboek 1929 - pagina 27

25 Ingekomen was een Amendement van Mr. P. G. K n i b b e en 19 anderen. Het luidde aldus: Afgezien van de vraag, of tegen de in het Rapport gevolgde methode in het algemeen geen principieel bezwaar bestaat, achten ondergeteekenden het gewenscht, dat aan de eerste conclusie van het rapport nog wo ...

1 januari 1929
Jaarboeken
424 woorden
van 29