Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

42 resultaten
Filteren
van 5
Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 21

Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 21

17 overeenkomstigheden opbouwde, dat met soortnamen wordt belegd. W a t dit nominalisme als aanvang onzer ervaring aandient ^^), is veeleer een richting, waarin wij streven kunnen, onze ervaring om te werken. Aan het eind van die richting ligt niet terugkeer tot, maar bereiking van een volkomen b ...

21 October 1929
Rectorale redes
H.J. Pos
335 woorden
Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 6

Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 6

•^,-A ...

21 October 1929
Rectorale redes
H.J. Pos
1 woorden
Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 30

Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 30

26 vermijdt. Niettemin valt over de grammatische begripsnaam eveneens een schaduw, namelijk de vraag: hoe komt met zekerheid een grammatisch verschijnsel aan benaming met zijn eigen begrip, indien dat begrip heel iets anders is dan het verschijnsel zelf ? Ons voorbeeld van zooeven is : een dubbel ...

21 October 1929
Rectorale redes
H.J. Pos
292 woorden
Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 7

Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 7

Mijne Heeren Directeuren, GeachteCuratoren,Professoren.Toehoorders.Een veelgenoemd kenmerk van de ontwikkeling der weten- Specialiseering en schappen, de specialiseering, bepaalt ook de taalwetenschap ^y^hese. der laatste honderd jaar. Haar beoefenaars van heden hebben ...

21 October 1929
Rectorale redes
H.J. Pos
221 woorden
Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 8

Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 8

4 Zoo is specialiseering wel een kenmerk der tegenwoordige taalkunde, maar een van den buitenkant. Het woord zegt alleen, dat zekere richting in het onderzoek meer nadruk gekregen heeft dan vroeger; het zegt niet, hoe bij dat verschil de continuiteit bewaard bleef, die het vroegere en het nieuwe ...

21 October 1929
Rectorale redes
H.J. Pos
292 woorden
Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 22

Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 22

18 Welke soortnamen het zijn, wier voorwerp ons even oorspronkelijk gegeven is als de beteekenis van dit, dat, iets, moge hier onbepaald blijven. Het gebruik van dit, dat, iets zonder nadere aanwijzing is vanwege zijn onbepaaldheid vrij en leidt daarom nooit tot verschil of conflict. Dit doet zic ...

21 October 1929
Rectorale redes
H.J. Pos
344 woorden
Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 31

Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 31

27 dan de benoeming der datiefvormen met -i of -o. Deze deugdelijkheid ligt niet in de beteekenis van het woord dativus. De gevallen waarin een dativus in zinsverband met geven iets te maken heeft, zijn misschien niet talrijker dan die, waarin hij de uitgang-i heeft. De beteekenis van den term da ...

21 October 1929
Rectorale redes
H.J. Pos
311 woorden
Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 9

Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 9

5 had taai-wetenschap toch een nieuwe bepaaldheid verworven; zij was een historische wetenschap gebleken. Twee tot dusver wel onderscheiden vakken, grammatica en historie, hadden naar elkaar toeschuivend, een gemeenschappelijk grensvlak gevonden. En de beweging in de verhouding der vakken stond h ...

21 October 1929
Rectorale redes
H.J. Pos
292 woorden
Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 23

Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 23

19 ontmoeting van tegenstrijdige praedicaten het dit doet loslaten, waarom het ging en inplaats daarvan de vraag stellen: wat is a, wat b, wat zijn de soortnamen zelf, die ter bepaling van dit worden aangediend? Wanneer men zegt, dat een conflict over soortelijke bepaaldheid een woordenstrijd is, ...

21 October 1929
Rectorale redes
H.J. Pos
320 woorden
Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 10

Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 10

6 Belangwekkender, minder wanordelijk ook, schijnen de werken van dien synthetischen geest binnen de vakgebieden zelf. Daar laat zich in concreto zijn activiteit waarnemen. Gevolg juist van die op het concrete gerichte en alleen daarom bekommerde werkzaamheid is de naar buiten tredende onordelijk ...

21 October 1929
Rectorale redes
H.J. Pos
285 woorden
van 5