Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

41 resultaten
Filteren
van 5
Besliste keuze.

Besliste keuze.

Daar is weer liet stereotiepe schema, dat in de regeeringsannalen van de koningen van Jüda: steeds woi-dt gevolgd door deu schrijver: de düut-vati de regeering, de naam der moeder, en de vermelding van zijn houding tegenover den Heere. Maar nu met eea paar afwijkingen. Vooreerst een schijnbare on ...

6 december 1929
De Reformatie
C. B.
990 woorden
Door de plaatselijke Kerk.

Door de plaatselijke Kerk.

Met het goede Gereformeerde kerkbegrip hangt samen, dat allerlei arbeid uitgaat van de plaatselijke Kerk. Alles, wat het eigen kerkelijke leven aanbelangt. En daaronder valt ook b.v. de Zending. De verzorging van de Emeriti en van predikantsweduwen en weezen. En, iets, waarop ik ditmaal bizonder ...

6 december 1929
De Reformatie
G.B.
1606 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Drietal te: Leens: B. G, cle Bruijn t© O. eii N. Bildtzijl, J. H. Hoet te Gaast en S. Wouters te Drwirüp.Tweetal te: Drachten (Vac. J. H. Kuiper): J. Meijer te Hoogeveen en H. Th. V. Munster te LoUum.Beroepen te: Rotterdam (vac. G. Elshove): W, . H. d. Vegt te Bergum.Aangenom ...

6 december 1929
De Reformatie
696 woorden
De Zending en de Geestesstromingen in Indië.

De Zending en de Geestesstromingen in Indië.

Indië is nie't afgesloten van de wereld, en heeft dan ook een belangrijk aandeel in de verschijnselen en stroommgen, die de OostersChe volken tegenwoordig 'kenmerken.Met een enkel woord kunnen wij deze stroomingen, „nationalisme" noemen; het is het streven zioh los te malken van de voogdij ...

6 december 1929
De Reformatie
J. D. W.
1075 woorden
De Man van Smarten en de jongeling der vreugden.

De Man van Smarten en de jongeling der vreugden.

Terwille van de eigenaardige, m.i. niet geheel zuivere contra steering, geef ik hier een Imipsel uit het Kerkblad der Geïei. Kerken in Ned. Oost Indië: Een medewerker van het liberale dagblad „Het Vaderland" die niet onaardig Krishnamurti de Jongeling der Vreugden noemt, heeft sterk benade ...

6 december 1929
De Reformatie
2642 woorden
Het Leerboek.

Het Leerboek.

1. Vo'Or eenige weken, maakten wij er melding vaa, dat het Rapport inzake het Leerboek voor de catechisatieii verschenen is.Wij deeldea reeds het eea en ander uit den aanvang van liet Rapport mee.Zooals men weet was aan Deputaten opgedragen twen leerb ...

6 december 1929
De Reformatie
HEPP
2452 woorden
Iets over Christus en de „verdringing” van Judas!

Iets over Christus en de „verdringing” van Judas!

Onlangs is in ons blad gesproken over de psychologie van Freud c.s. Daarbij kwam ook ter sprake de kwestie der „verd) inging".Wie daarvan een bijbelsch voorbeeld zoekt, denke aan J u d a s. Wat wij onlangs over de school van Freud opmerkten, willen wij aan Judas in zijn verhouding tot Chri ...

6 december 1929
De Reformatie
K. S.
4569 woorden
Structuur en energie in de organische chemie - pagina 27

Structuur en energie in de organische chemie - pagina 27

menteel te bewijzen is, daar vele hunner niet onontleed gesmolten kunnen worden, leverde de reeks der vetzuren tot dit doel een zeer geschikt object voor onderzoek. Hier immers bestond dit bezwaar niet. Hoewel het energetisch onderzoek dezer reeks nog niet beëindigd is, kan reeds nu met voldoende ...

6 december 1929
Inaugurele redes
J. Coops
269 woorden
Structuur en energie in de organische chemie - pagina 1

Structuur en energie in de organische chemie - pagina 1

STRUCTUUR EN ENERGIE INDE ORGANISCHE CHEMIE DR. IR. J. C O O P S ...

6 december 1929
Inaugurele redes
J. Coops
11 woorden
Structuur en energie in de organische chemie - pagina 18

Structuur en energie in de organische chemie - pagina 18

dienen vier respectievelijk zes (of soms ook vier) electronen samen te werken. D e verschillende soliditeit van de binding van het electronendoublet aan de bij behoor ende atomen bepaalt nu of een binding homo-, dan wel heteropolair zal zijn, en eveneens welk der atomen de positieve en welk de ne ...

6 december 1929
Inaugurele redes
J. Coops
361 woorden
van 5