Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

56 resultaten
Filteren
van 6
Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 3

Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 3

Hoogeerzame Heeren Directeuren der Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grond* slag, Edelgrootachtbare Heeren Curatoren der Vrije Universiteit, Hooggeleerde Heeren Professoren, Dames en Heeren Studenten en voorts Gij allen, die deze plechtigheid met Uw tegenwoordigheid vereert, Zee ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
J.F. Koksma
211 woorden
Notatie en methode in de elementaire verzekeringswiskunde - pagina 3

Notatie en methode in de elementaire verzekeringswiskunde - pagina 3

INHOUD Blz. §1.Inleiding3§2.De verzekeringswiskunde in Nederland geboren5§3.De verzekeringswiskunde in Engeland getogen6§4.Notaties en symbolen7§5.De universeele notatie ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
M. van Haaften
47 woorden
VRAGEN VAN JONGEREN

VRAGEN VAN JONGEREN

In deze rubriek zullen vragen worden besproken, die er leven bij jonge menschen. Het „jongeren" in dit opschrift is dus eenvoudig bedoeld als „jonge menschen".Gezinsleden onzer lezers kunnen vragen zenden, welke ze gaarne in deze rubriek besproken zagen. Voor zoover mogelijk zal elke serie ...

10 oktober 1930
De Reformatie
J. W.
555 woorden
Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 4

Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 4

ten te vinden; tot hen kwam het probleem in den bekenden vorm van kubusverdubbeling, cirkelquadratuur en dergelijke vraagstukken, die, hoewel thans volledig opgelost, ook nu nog een groote populariteit genieten, een populariteit, die ver? klaard kan worden uit het feit, dat voor de formuleering d ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
J.F. Koksma
297 woorden
Notatie en methode in de elementaire verzekeringswiskunde - pagina 4

Notatie en methode in de elementaire verzekeringswiskunde - pagina 4

H o o g e e r z a m e Heeren Directeuren onzer Vereeniging, Hoogachtbare Heeren Curatoren Hooggeleerde HeerendezerUniversiteit,Professoren,Z e e r g e l e e r d e D o c t o r e n in d e o n d e r s c h e i d e n e D a m e s en Heerenwetenschappen,Studente ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
M. van Haaften
547 woorden
Het Chiliasme en bet Oude Testament.

Het Chiliasme en bet Oude Testament.

(De mogelijkheid vaai Israel's herstel in de Mozaïsche W, etgeving.)Reeds in de Mozaïsche wetgeving vinden wij de mogelijkheid van een herstel van Israël aangeduid. Mozes houdt het zijn volk met ernstigen nadruk voor, dat het, indien het van 's Heeren wetten wijkt, door Zijne gestrenge oor ...

10 oktober 1930
De Reformatie
G. CH. AALDERS
2912 woorden
UIT DE BUITEN- LANDSCHE PERS

UIT DE BUITEN- LANDSCHE PERS

Chr. Onderwijs in Noord-Amerika. We lezen in de Amerikaansche „Wachter" (10 Sept.) een interessant artiliel over de ontwikkeling van het Ghristelijk onderwijs in Amerika, dat we hier grootendeels overnemen.De beweging voor Christelijk schoolondei-wijs onder ...

10 oktober 1930
De Reformatie
W.
998 woorden
Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 5

Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 5

5 rekenkunde, wij zullen dat gebied niet betreden: ik zal U niet lastig vallen met recepten voor het samenstellen van logarithmentafels, doch U eenige beschouwingen geven over de theoretische zijde van het onderwerp „Benaderings? problemen bij irrationale getallen". Het is mijn doel daarbij Uw aa ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
J.F. Koksma
251 woorden
Notatie en methode in de elementaire verzekeringswiskunde - pagina 5

Notatie en methode in de elementaire verzekeringswiskunde - pagina 5

4krachtig laten gelden zoolang d e Universiteit tevens h a a r n a a m w e e t h o o g te h o u d e n d o o r d e w i j z e , w a a r o p zij n a a s t h a a r s t u d i e v a n de fundamenten der w e t e n s c h a p medewerkt a a n den verderen o p t r e k v a n het g e b o u w . E e n v ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
M. van Haaften
1915 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

De Synode. We beloofden eenige persstemmen te geven over de Synode. Daartoe beginnen we met volledige overname van een artikel van Prof. Grosheide in het „N.-HoU. Kerkblad"; dit artikel is o.i. het meest ingrijpende van wat er over de Synode is geschreven, voorzoov ...

10 oktober 1930
De Reformatie
J. W.
1684 woorden
van 6