GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

341 resultaten
Filteren
van 35
1933-01-01
Vrije Universiteitsblad 1933-34 - pagina 42

Vrije Universiteitsblad 1933-34 - pagina 42

126 Rede Prof. Dr. K. Schilder: „Ergenis en dwaasheid" der Vrije Universiteit. Zangkoor : Wer bis an das Ende beharrt. Rede J. Schouten : „Het draagvermogen en de Vrije Universiteit." Zangkoor : Dankt, dankt nu allen God. Gemeenschappelijk zingen van het Lutherlied.Sluiting. De vergadering ...

1 januari 1933
VU-Blad
227 woorden
Vrije Universiteitsblad 1933-34 - pagina 1

Vrije Universiteitsblad 1933-34 - pagina 1

EGISTE op den inhoud van „Mededeelingen aan Correspondenten en Medewerkers"Nummers 13—24 (November 1933—October 1934). ARTIKELEN. " blz. 94. (:E.) 97. 105. 110. Ds. D. Zwart. 113. Ds. J. R. Goris. 117. D. C. Tiemens. 121. Ds. J. R. Goris. 122. Prof. Dr. F. W. Grosheide Directeuren en Curat ...

1 januari 1933
VU-Blad
94 woorden
Vrije Universiteitsblad 1933-34 - pagina 43

Vrije Universiteitsblad 1933-34 - pagina 43

127 van dit tekort te vragen. Daarvoor zullen bonboekjes worden beschikbaar gesteld. Ieder boekje bevat: 6 bons van f 1.—. 12 „ „ -0.50. 36 „ „ - 0.25. Directeuren meenden vooral gelegenheid te moeten geven tot kleine bijdragen. Is er iemand die voor dit doel meer dan f 1.— wil geven, dan is het ...

1 januari 1933
VU-Blad
210 woorden
Vrije Universiteitsblad 1933-34 - pagina 2

Vrije Universiteitsblad 1933-34 - pagina 2

CORRESPONDENTEN. Klachten over Correspondenten Vacante correspondentschappen Contact met correspondenten Model-afrekenings-formulier Taak van correspondentenbiz. 91. 91. 91, 39. 104. 147.EXCURSIES90FOTO'S. Spotprent Vrije Universiteit Gelukwensch bij Jubileum Gedenkpla ...

1 januari 1933
VU-Blad
51 woorden
Vrije Universiteitsblad 1933-34 - pagina 70

Vrije Universiteitsblad 1933-34 - pagina 70

154 ons met de gedachte te verzoenen dat het wel eens noodig zou kunnen zijn om in te krimpen. „Zegt den kinderen Israels dat zij voorttrekken", werd eens gezegd tot een volk, dat in nog veel moeilijker omstandigheden verkeerde, dan waarvoor wij ons thans geplaatst zien. Er was toen maar één weg ...

1 januari 1933
VU-Blad
300 woorden
Vrije Universiteitsblad 1933-34 - pagina 26

Vrije Universiteitsblad 1933-34 - pagina 26

110 Ringvergaderingen.Weer werd van enkele gehouden ringvergaderingen bericht ontvangen. Het lijstje volgt hieronder. Helaas ontbreken nog onderscheidene ringen in de geplaatste opgaven. De Secretarissen van de Ringen die nog niets van zich lieten hooren, zijn nu allen aangeschreven. Wij h ...

1 januari 1933
VU-Blad
186 woorden
Vrije Universiteitsblad 1933-34 - pagina 3

Vrije Universiteitsblad 1933-34 - pagina 3

ORGANISATIE. Comitévorming Lijst plaatselijlce commissies De organisatie onzer actie Anna Pauwlow^na Mutaties organisatiebiz. 113, 140, 150. 152. 158,121, 139. 149, 159, 176, 191. Ds. W. de Graaf. J. v. Neerden. 180, 190.PROPAGANDAMATERIAAL. Gedenkplaat Vrije Universiteit Pro ...

1 januari 1933
VU-Blad
73 woorden
Vrije Universiteitsblad 1933-34 - pagina 44

Vrije Universiteitsblad 1933-34 - pagina 44

128bedrag naar eigen keuze (ten minste een kwartje) verkrijgbaar zijn. Wij hopen straks met medewerking van de altijd gereedstaande medewerkers aan de belangen der Vereeniging een groot aantal kalenders te kunnen plaatsen en zoo de belangen der Universiteit weer dichter bij ons volk te bre ...

1 januari 1933
VU-Blad
201 woorden
Vrije Universiteitsblad 1933-34 - pagina 27

Vrije Universiteitsblad 1933-34 - pagina 27

Ill het aantal belijdende leden de aandacht werd gevestigd. Het artikel luidt als volgt: In aansluiting aan de historisch-principieele artikelen, van welke er een viertal in onze Kerkbode geschreven zijn door beproefde hand, zij het mij nu vergund een laatste artikel te wijden aan de stoffelijk-f ...

1 januari 1933
VU-Blad
376 woorden
Vrije Universiteitsblad 1933-34 - pagina 71

Vrije Universiteitsblad 1933-34 - pagina 71

155 Om Gods eere te bevorderen hebben wij de banier van het beginsel omhoog te heffen, om die beginselen ook op het terrein der wetenschap, gelijk in alle levenskringen en verhoudingen, te laten gelden. Als wij gaan in die gehoorzaamheid en met de bede of God over ons het licht Zijns aanschijns w ...

1 januari 1933
VU-Blad
234 woorden
van 35