Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

341 resultaten
Filteren
van 35
Jaarboek 1933 - pagina 37

Jaarboek 1933 - pagina 37

35 ellende der Calvinisten, hun gemis aan aansluiting bij het cultureele leven ider bestaande maatschappij'. Ziji zagen het in ziju kleinheid en gedeeldheid. Doch tevens zaïg Imn O'Og door de verbeelding een toekomst, die zoo heel anders zou zijm, een volk veelzijidig toegerust, niet langer een r ...

1 januari 1933
Jaarboeken
379 woorden
Jaarboek 1933 - pagina 18

Jaarboek 1933 - pagina 18

16 benoeoning tot CuratoT te aanvaarden; isleohts een klein aantal dagen daarna werd liij uit dit leven weggenomen; aan zijn nagedachtenis is in 'dit Jaarboek een „In Memoriam" gewijd. Wat 'het College van Directeuren betreft, was de 'heer Krap aan 'de beurt van aftreden. In 'de ontstane vacature ...

1 januari 1933
Jaarboeken
362 woorden
Jaarboek 1933 - pagina 19

Jaarboek 1933 - pagina 19

17 keer en braobten telkens een rijken voorraad van gegevens ten dienste van bet werk der propaganda. De samenwerking van Bestuur en Peirsoneel, onder de zoozeer gewaardeerde leiding van den administrateur, liet niets te wenscben OTer; uitbreiding van werk braciht mede de aanstelling van een nieu ...

1 januari 1933
Jaarboeken
348 woorden
Jaarboek 1933 - pagina 38

Jaarboek 1933 - pagina 38

GROOTE PRACTIGUMZAAL SCHEIKUNDIG LABORATORIUM. ...

1 januari 1933
Jaarboeken
4 woorden
Jaarboek 1933 - pagina 20

Jaarboek 1933 - pagina 20

18 In 'het kort zijn hiermede 'de belangrijkste feiten uit 'het afgeloo'pen jaar TveeTgeigeven. De tijden zijn moeilijk en uitzicht op verbeterinig ontbreekt; maar Directeuren gaan voort m^et de vervulling van hun taak, in het vertro'uwen, 'dat God 'de Heere zal voorzien O'p Zijn tijd en Zijne vv ...

1 januari 1933
Jaarboeken
401 woorden
Jaarboek 1933 - pagina 21

Jaarboek 1933 - pagina 21

19 van de wetenschap Christus' Koniagscihap eeren willen, slechts bij hel licht van Gods Woord werken willen en onze studéerende jeiigid, ook voor de toekomst, in de waarheid willen opvoeden. We kunnen met enkele plaatsen aan de Rijks- of Stadsuniversiteiten onze roeping niet verivullen. Daarom e ...

1 januari 1933
Jaarboeken
439 woorden
Jaarboek 1933 - pagina 39

Jaarboek 1933 - pagina 39

37 De Nederlanidscti Christelijke Radio Vereeniging werkte mede, zoodat de gesproken woorden over geheel het land werden gehoord. Er was voor deze vergadering groote belangstelling. De Keizers•graohtkerk was vol. Gelukkig bleek al spoedig, dat ook per radio door zeer velen was geluisterd. ' De gi ...

1 januari 1933
Jaarboeken
335 woorden
Jaarboek 1933 - pagina 22

Jaarboek 1933 - pagina 22

20 Vrije Universiteit wegvaagde, en on'der idaverend applaus er op wees, dat hiet 'toch wel g'ek is., dat die slavenldndertjes, waarvam men aan de overzijide spree'kt, (het bestaan hebben, om de Vrije Universiteit 50 jaar in stand te houden. Oo'k Ds. T. Ferwerda, van Amsterdam, ouraitOT der Vrije ...

1 januari 1933
Jaarboeken
339 woorden
Jaarboek 1933 - pagina 29

Jaarboek 1933 - pagina 29

27omze Universiteit, 'dat van meet af aan de verhoTOdiingen diaar anders zijn hezien, dan ©Idens aam de Universiteiten deir IGe eeiuw. De gedachte van de eenheid 'des levens, werd daar weer gegrepen. En al spotte men met de toierbrouwers en de kruideniers -die een Uraiversiteit gingen stic ...

1 januari 1933
Jaarboeken
459 woorden
Jaarboek 1933 - pagina 50

Jaarboek 1933 - pagina 50

48 Mr. P. A. Diepenhorst, Konimiginne'weig 4, telef. 29652, opgeitreden 18 N'ovember 1904, doceert StrafvomieTing, Staatkundige Gescihiedenis, Econoraie. Mr. H. Dooijeweerd, Apollolaan 175, telef. 91430, opigetreden 15 October 1926, doceert Reohtsphfloisapihie, Encyciopaediö 'der Recbts"vvetensci ...

1 januari 1933
Jaarboeken
247 woorden
van 35