Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

38 resultaten
Filteren
van 4
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 28

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 28

...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
1 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 1

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 1

„ AUGUSTINUS' WERK OVER D E CHRISTELIJKE W E T E N S C H A PDR. A .SIZOO ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
17 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 2

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 2

AUGUSTINUS' WERK OVER DE CHRISTELIJKE W E T E N S C H A PREDE UITGESPROKEN TER A A N V A A R D I N G V A N HET A M B T V A N HOOGLEERAAR A A N D E V R I J E U N I V E R S I T E I T TE A M S T E R D A M D E N 24EN M A A R T 1933 DOOR DRA.SIZOONAAMLOOZE VENNOOTSCHAP W. D ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
83 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 27

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 27

Tot hen, die de eerste opvatting voorstonden, behoorden o.a. Origenes, Chrysostomus, Lactantius en Arnobius; de tweede meening verkondigde o.a. Ambrosius; vgl. NORDEN, a.w., a.w.II,p. 516 e.v.—69)IV.9.528. — )II, p. 503 e.v.,7 2 ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
144 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 3

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 3

Mijne Heeren Directeuren en Curatoren, Professoren en Doctoren, Dames en Heeren Studenten, en Gij allen, die deze plechtigheid met Uw tegenwoordigheid vereert, Zeer geachte Toehoorderessen en Toehoordersl In het zevende boek zijner Divinae Institutiones *) voorspelt Lactantius de wereld zware tij ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
315 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 23

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 23

eeuwenlangen denkarbeid der Grieksch-Romeinsche wereld organisch h u n plaats vonden. O n s moge dit systeem i n vele opzichten nog primitief voorkomen: wanneer we echter bedenken voor welke moeilijkheden het probleem van de verhouding van Christendom en heidendom vele toch scherp denkende geeste ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
326 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 25

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 25

omgang mag blijven genieten en dat nog menigmaal U w wetenschappelijke ervaring en practisch inzicht mij tot hulp en steun zullen zijn. Waarde Hilversumsche Collega's, Het valt me niet gemakkelijk U w kring te verlaten, i n welken ik zoo menig blijk van vriendschap ondervonden heb. O o k al zal i ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
332 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 14

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 14

men haar ook leeren i n de scholen, die praeter ecclesiam, buiten de kerk, zijn. D e waarheid der uitspraken echter moet nagespeurd worden i n de heilige boeken der kerk. W a n t iets anders is het de regelen der logische verbindingen te kennen, iets anders de waarheid der uitspraken. Evenzoo sta ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
345 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 17

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 17

moet de Schrift kennen; wie behalve wijs ook welsprekend, sapienter et eloquenter, w i l spreken, dien verwijst hij naar de lectuur van die auteurs, die niet alleen welsprekend, maar ook wijs hebben geschreven. Dat zijn de ecclesiastici viri, de kerkelijke schrijvers, die de woorden Gods niet all ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
348 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 24

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 24

den schroom te overwinnen, die mij bevangt, n u ik i n U w achtbare rijen sta opgenomen te worden. I n de toekomst zal de herinnering aan deze gulle ontvangst ongetwijfeld de vrijmoedigheid vergrooten, waarmede ik, i n mijn onervarenheid, op U w steun een beroep zal moeten doen. I n het bijzonder ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
349 woorden
van 4