Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

38 resultaten
Filteren
van 4
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 5

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 5

i n 1910 onze landgenoot K a r s t e n ze tot een voorwerp van onderzoek: sindsdien hebben verscheidene anderen zijn voorbeeld met groot profijt gevolgd ). D e overige werken van Augustinus echter heeft de philologie, i n het algemeen gesproken, aan de theologen ter bestudeering overgelaten, beha ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
352 woorden
Ds. Berkhoff en de Hebreeuwsche vocalisatie.

Ds. Berkhoff en de Hebreeuwsche vocalisatie.

Naar aanleiding van een opmerking die ik in mijn artikelenreeks in dit blad, die de lezers zich hopelijk nog wel herinneren zullen, in betrekking tot Zach. 10:9 gemaakt heb, heeft Ds Berkhoff een heel debat ontketend over de „Hebreeuwscbe vocalisatie". Misschien is bij dezen of gene de vraag gere ...

24 maart 1933
De Reformatie
G. CH. AALDERS.
1226 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

„De strijd blijft!" Onder deze titel gaf Ds Vreugdenhil van Oud-Vossemeer bij J. v. d. Wal teBruinisse een brochure uit, die hij bedoelt als een opwekkend woo^-d in het belang van het Christelijk Onderwijs. Hij meent, dat zoo'n woord nog wel noodig is, blijkens de ...

24 maart 1933
De Reformatie
G. MEIMA.
794 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 6

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 6

M a a r dit, oppervlakkig beschouwd, zoo bescheidene hermeneutisch-homiletische handboek beteekent veel meer: ook de auteur zelf heeft er meer mee bedoeld, zooals blijkt uit den titel. M e n zou feil gaan, wanneer men dien vertaalde door ,,Over de Christelijke leer": i n die beteekenis zou de tit ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
371 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

„De" paedagogen en fie tsksl der 10 geboden. In „Het Schild", het Roomscli-Katholieke orgaan, schrijft Prof. Dr F. Otteii iets over de volgende ingekomen vraag: Vraag. — W. J. W. te Arnhem. — Waarom verschillen Katholieken en Protestanten in den tekst der ti ...

24 maart 1933
De Reformatie
K. S.
2602 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 7

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 7

commentaar van Servius en de Saturnalia van Macrobius, die Vergilius , , o m n i u m disciplinarum peritus" n o e m t ) , leeren ons hoe men hem behandelde. Eeuwenlange traditie had, met een conservatisme, dat men wellicht alleen bij het onderwijs aantreft, de methode versteend. H e t hoogere ond ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
363 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Beroepen te: Diemen: Cand. M. W. J. C. de Kluis te Utrecht. Groningen: K. Sietsma te Eindhoven. Kampen: J. Overduin te Sleen. Ouderkerk a. d. Amstel: Cand. A. C. van Nood, hulppred. teArnhem. Tijnje: H. Vos Rz. te Hoogeveen.Aangenomen naar: Hilversum: H. v. d. Elskamp te Groningen. ...

24 maart 1933
De Reformatie
DE UITGEVERS.
739 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 8

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 8

auteurs, en hij ontkent, dat men de ratio rectae honestaeque vitae van de philosophen moet leeren, maar verzekert, dat het onderwijs hierin behoort tot de taak der rhetorica ) . D e philosophie is hiermee geëlimineerd en aan het onderwijs de pit ontnomen. O o k i n de practijk is de welsprekendhe ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
377 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 9

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 9

vernemen we uit het verhaal van Augustinus over zijn eigen studietijd ) . M a a r wilde het Christendom doordringen tot en zijn plaats handhaven i n de sfeer der ontwikkelden, dan moest het, vooral i n een wereld, i n welke de macht van het woord i n zijn uiterlijken v o r m zoo groot was en die ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
390 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 10

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 10

Christen, een dankbaar gebruik maken van wat de heidensche wetenschap hun had geboden ) . W a t betreft den uiterlijken vorm, waarin men zijn geschriften giet, is er een schijn van reactie tegen de rhetoriseerende richting: immers men gaat zich beroemen op zijn eenvoudigen stijl. Sidonius karakte ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
402 woorden
van 4