Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

38 resultaten
Filteren
van 4
Ds. Berkhoff en de Hebreeuwsche vocalisatie.

Ds. Berkhoff en de Hebreeuwsche vocalisatie.

Naar aanleiding van een opmerking die ik in mijn artikelenreeks in dit blad, die de lezers zich hopelijk nog wel herinneren zullen, in betrekking tot Zach. 10:9 gemaakt heb, heeft Ds Berkhoff een heel debat ontketend over de „Hebreeuwscbe vocalisatie". Misschien is bij dezen of gene de vraag gere ...

24 maart 1933
De Reformatie
G. CH. AALDERS.
1226 woorden
Reportage-kunst.

Reportage-kunst.

II. (B. Stroman, „Stad".) In het vorige artikel heb ik gewezen op de repcitage-kunst als een van de karakteristieke vormen van „nieuwe zakelijkheid" in de literatuur, naar aanleiding van het boek van Knickerbocker: „De Roode handel d ...

24 maart 1933
De Reformatie
C. T.
1513 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

„De strijd blijft!" Onder deze titel gaf Ds Vreugdenhil van Oud-Vossemeer bij J. v. d. Wal teBruinisse een brochure uit, die hij bedoelt als een opwekkend woo^-d in het belang van het Christelijk Onderwijs. Hij meent, dat zoo'n woord nog wel noodig is, blijkens de ...

24 maart 1933
De Reformatie
G. MEIMA.
794 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Beroepen te: Diemen: Cand. M. W. J. C. de Kluis te Utrecht. Groningen: K. Sietsma te Eindhoven. Kampen: J. Overduin te Sleen. Ouderkerk a. d. Amstel: Cand. A. C. van Nood, hulppred. teArnhem. Tijnje: H. Vos Rz. te Hoogeveen.Aangenomen naar: Hilversum: H. v. d. Elskamp te Groningen. ...

24 maart 1933
De Reformatie
DE UITGEVERS.
739 woorden
Verlaten.

Verlaten.

Hoe onzegbaar-bitter is voor Jezus Zijne verlatenheid in het lijden geweest.Jezus was zonder zonde; en daarom werkte in Hem veel sterker dan bij ons het verlangen naar gemeenschap met anderen. Immers is dat verlangen e& a trek in het beeld Gods. Uit God, die zélf van eeuwigheid in de h ...

24 maart 1933
De Reformatie
v. A.
817 woorden
Abraham Kuyper en de theologie van het Hollandsche Neocalvinisme.

Abraham Kuyper en de theologie van het Hollandsche Neocalvinisme.

V. Wanneer • we thans nog willen nagaan de beschouwingen van Dr Haitjema over Dr Kuyper als Schrifttheoloog, moet worden vooropgesteld, dat Dr Haitjema heeft uitgesproken, dat Dr Kuyper geen Geref. Schrifttbeoloog was in den eigenlijken zin van het woord. De oorzaa ...

24 maart 1933
De Reformatie
G. C. BERKOUWER.
2850 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

„De" paedagogen en fie tsksl der 10 geboden. In „Het Schild", het Roomscli-Katholieke orgaan, schrijft Prof. Dr F. Otteii iets over de volgende ingekomen vraag: Vraag. — W. J. W. te Arnhem. — Waarom verschillen Katholieken en Protestanten in den tekst der ti ...

24 maart 1933
De Reformatie
K. S.
2602 woorden
Het kapitaal en ons dagelijksch brood.

Het kapitaal en ons dagelijksch brood.

I. Gods groote werken In ons economiscli leven en bet kapitaal. II De balans is een economisch begrip, dat iets zegt over een stand van zaken in de werkelijkheid, maar dan zegt het iets méér dan de , , ...

24 maart 1933
De Reformatie
A. JANSE.
1403 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

In memoriam. Frof. Qr A. Bekhof. Zooeven bereikte mij het bericht, dat Prof. Dr A. Eekhof, hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden, overleden is.Mij persoonlijk treft dit overlijdensbericht in gelijke mate als het heengaan van de twee dooden, aan wie ...

24 maart 1933
De Reformatie
J. THIJS.
3704 woorden
De nieuwe organisatie van het Roomsche Jeugdwerk.

De nieuwe organisatie van het Roomsche Jeugdwerk.

III. K. J. G. en de Bond ÏDOF Geref. Jeusdorganisatie. Rest ons nog een vergelijking met onze eigen jeugdbeweging.In do eerste plaats valt ons op — in tegenstelling met de Gereformeerde Jeugdbeweging — de groote plaats die de ...

24 maart 1933
De Reformatie
J. E. KOK.
1245 woorden
van 4