Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

75 resultaten
Filteren
van 8
Strafrecht en rechtsstaat - pagina 27

Strafrecht en rechtsstaat - pagina 27

^_-_^25Hij vat overigens de wettelijke omschrijving ruim op, in dier voege, dat zij niet alleen insluit het wettelijk schuldvereischte voor elk delict, maar ook de in het algemeen deel van het strafwetboek voor alle delicten gestelde regelen, bijv. betreffende rechtvaa ...

20 October 1933
Rectorale redes
V.H. Rutgers
304 woorden
Strafrecht en rechtsstaat - pagina 1

Strafrecht en rechtsstaat - pagina 1

STRAFRECHT EN RECHTSSTAAT •'M''étREDE TER GELEGENHEID VAN DE 53c HERDENKING VAN DE STICHTING DER VRIJE UNIVERSITEIT OP 20 OCTOBER 1933 VAN DEN RECTOR MAGNIFICUSMR. V. H, R U T G E R SVj^-^y, ^-^ v ^1^1^^-^'f^-^:iySp^.'2^ ^ ^ l g s l ^ ...

20 October 1933
Rectorale redes
V.H. Rutgers
39 woorden
Strafrecht en rechtsstaat - pagina 18

Strafrecht en rechtsstaat - pagina 18

i6Het strafrecht heeft ten aanzien van het vraagstuk van rechter en wet een bijzondere positie. Niet licht zal de strafwet dwingen tot een veroordeeling, die de rechter met de gerechtigheid niet in overeenstemming acht. De volstrekte eisch, dat geen verpordeeling plaats heeft, indien het f ...

20 October 1933
Rectorale redes
V.H. Rutgers
310 woorden
Strafrecht en rechtsstaat - pagina 28

Strafrecht en rechtsstaat - pagina 28

I (1-Itp:^':'rV'-it",>:. J26diplomeerde veeartsen, een aaflWtjzïftg voor de juistheid van de stelling, dat een veearts, die naar juist wetenschappelijk inzicht op vee een zekere behandeling toepast, zich niet schuldig maakt aan een strafbare gedraging. Voorts is ook ...

20 October 1933
Rectorale redes
V.H. Rutgers
300 woorden
Strafrecht en rechtsstaat - pagina 2

Strafrecht en rechtsstaat - pagina 2

STI '^^ ...

20 October 1933
Rectorale redes
V.H. Rutgers
1 woorden
Strafrecht en rechtsstaat - pagina 3

Strafrecht en rechtsstaat - pagina 3

STRAFRECHT EN RECHTSSTAAT REDE TER GELEGENHEID VAN DE 53e HERDENKING VAN DE STICHTING DER VRIJE UNIVERSITEIT OP 20 OCTOBER 1933 VAN DEN RECTOR MAGNIFICUSMR. V. H. R U T G E R S'«DE UITGESPROKEN REDE IS IN HET HIERACHTER GEDRUKTE OP VERSCHILLENDE PLAATSEN AANGEVULD ...

20 October 1933
Rectorale redes
V.H. Rutgers
40 woorden
Strafrecht en rechtsstaat - pagina 4

Strafrecht en rechtsstaat - pagina 4

^•fST^J'I ...

20 October 1933
Rectorale redes
V.H. Rutgers
1 woorden
Strafrecht en rechtsstaat - pagina 20

Strafrecht en rechtsstaat - pagina 20

i8I I I IIwet, anderhalve eeuw geleden nog schier nergens van kracht was. Alleen in Engeland gold sedert 1213 de bepaling der Magna Charta, die verbood een vrij man van zijn vrijheid te berooven, nisi per legale judicium parium suorum vel ( = et) per legem tcrrae. Deze bepali ...

20 October 1933
Rectorale redes
V.H. Rutgers
290 woorden
Strafrecht en rechtsstaat - pagina 29

Strafrecht en rechtsstaat - pagina 29

#•27'^-<^. • 1 fê in':ié p ::•••<.••"V.:. . •m. 'c'--:il r ' :-y^'^'••:xfè: y • K > l l B'f4*'l'cenigszi „trouw cht zijn aangewezen; dat om deze tegen het rechtsgevoel en het — ook in ons strafrecht gehuldigde — ...

20 October 1933
Rectorale redes
V.H. Rutgers
306 woorden
Strafrecht en rechtsstaat - pagina 21

Strafrecht en rechtsstaat - pagina 21

19» paalde uitdrukkelijk: alle andere Delicten in dit Boek niet ; begrepen zal men straffen na gelegenheit derzelver en j na den besten rechten. In Frankrijk was de strafrechts1 pleging nog meer dan elders arbitrair. In die mate was de repressie overgelaten aan discretionairö bevoegdheid d ...

20 October 1933
Rectorale redes
V.H. Rutgers
299 woorden
van 8