GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

185 resultaten
Filteren
van 19
1934-01-01
VU-Blad
Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 1

Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 1

N o v e m b e r 1934.No. 2SMaandelijkscheMededeelingenOrgaan van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag Amsterdam K e i z e r s g r a c h t 166 G. F. Hummelen's Boekhandel en Electrische Drukkerij N.V. Kruisstraat 7 AssenVoor Advertenti ...

VU-Blad
166 woorden
Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 43

Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 43

225 met en naar die beginselen, w^aar het maar mogelijk is. En is het ook de roeping der Universiteit om zooveel mogelijk studenten te trekken om hen in Gereformeerden zin te onderwijzen. Hier mag naar het doel en het karakter der V.U. van een zich opsluiten in eigen kring geen sprake zijn. Men z ...

VU-Blad
240 woorden
Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 2

Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 2

194 afzender zullen wij maar niet noemen. Wel dient gezegd, dat hij reeds jaren een van onze meest trouwe en ijverige medewerkers is. Een man, die naast zijn dagelijksche arbeid en zijn ambtelijk werk als ouderling eener Gereformeerde Kerk, heel wat werk verzet voor de Vrije Universiteit en haar ...

VU-Blad
347 woorden
Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 26

Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 26

212 op het meer materiëele. Wat het eerste betreft, steeds moet van kampterrein veranderd. Zoo is het gebied der rechtswetenschap het liberalisme en socialisme veelal vervangen door die andere gedaante van den geest des tijds, die het accent legt op den staat. Evenwel, het geestelijke is van het ...

VU-Blad
340 woorden
Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 70

Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 70

249Na de opsomming van een aantal bezwaren (vanwaar het goud en zilver; vanwaar de hoogleeraren; waarheen de afgestudeerde studenten), hebben zij gezegd: „maar hebben onze vaderen dan, omdat Spanje zoo machtig en het geuzenvolk zoo arm en de rijksplakkaten zoo onverbiddelijk scherp waren, ...

VU-Blad
303 woorden
Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 3

Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 3

195 van vooraanstaanden of, zoo de steun niet geheel ontbreekt, door het geven van een „jodenfooi," zooals de briefschrijver dat noemt. Moet het daarom nu ook maar zoo blijven ? Natuurlijk niet! O p alle manier en met alle ten dienste staande middelen moeten deze personen, ieder kent ze in eigen ...

VU-Blad
256 woorden
Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 44

Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 44

INTERNATIONAAL ANTIQUARIAATMENNO HERTZBERGER KEIZERSGRACHT 610 -AMSTERDAM CLevering vanmoderne- en antiquarische Boeken op ieder gebied op aanvraag Catalogus No. Catalogus No. Catalogus No. Catalogus No. Catalogus No.gratis verkrijgbaar: 68 Fransche Literatuur 70 Neder ...

VU-Blad
49 woorden
Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 71

Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 71

250 Een enkele keer blijkt al eens dat er ook in onzen kring zijn die het in stand houden en uitbreiden van een eigen Universiteit vrijwel gelijk stellen aan het met de hand naar den hemel reiken. Laten zulke bezorgden nog eens weer rustig overlezen dat machtige woord, hierboven aangehaald, dat z ...

VU-Blad
308 woorden
Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 27

Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 27

213 komen, van een beteekenis zijn, die niet onderschat mag worden. Zij er altijd weer een groote getrouwheid onder onze menschen om het hun toebetrouwde pand te bewaren. R. D. In memoriam den heer C. VAN VENETIËN.Den 9den November is nog onverwachts tot de eeuwige rust ingegaan de heer C. ...

VU-Blad
236 woorden
Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 45

Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 45

226Transport Zuid Holland Zuid Zeeland Brabant Limburg Minder Meer Verlies2350.15 4104.— 358.75 786.85 59.60 218.40 74.50 154.75 5.49.2892.— 5269.— 2515.60 138.60 2377.—94.601809.15 428.10 158.80 80.2544.— 138.60 2515.60TELEURSTELLING.Voor velen zu ...

VU-Blad
175 woorden
van 19