GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

185 resultaten
Filteren
van 19
1934-01-01
VU-Blad
Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 113

Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 113

280 GEMEENSCHAPPELIJKE MAALTIJD. Op Donderdag, des namiddags 5 uur gemeenschappelijke maaltijd tegen betaling van f 2.50 in HOTEL „AMICITIA" WIRDUMERDIJK 45 Aan H.H. leden of Begunstigers, die aan dezen maaltijd wenschen deel te nemen, wordt dringend verzocht hiervan vóór 1 Juli kennis te geven a ...

1 januari 1934
VU-Blad
172 woorden
Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 114

Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 114

Internationaal Antiquariaat en Moderne Boekhandel (Menno Hertzberger & Co.) N.V. Keizersgracht 610 — A m s t e r d a m , C Telef. 34107-37594Wij leveren U alle Boeken en Tijdschriften, terwijl wij U g a a r n e op de h o o g t e h o u d e n van alles water verschijnt op h ...

1 januari 1934
VU-Blad
121 woorden
Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 115

Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 115

281 wel voor 22 Juni bij Mevr. A. Feitsma-Gerbrandy, Emmakade 87. Na dien datum kan op aanvrage om logies niet meer gelet worden. Voor desgewenscht bespreken van logies in hotels kan men zich wenden tot Ds. W. H. den Houting, Schrans 90, (telef. 4391) mits uiterlijk Zaterdag 29 Juni. Aanbevolen h ...

1 januari 1934
VU-Blad
152 woorden
Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 116

Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 116

mm^f•PER JAARGANG f 6 . -wV^I H ^V ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ • • ^^••^^^B* DE EENIGSTE BIBLIOTHEEK^Héé^^^ l" /^'Zoojuist verschenen en Vlierden aan de V.C.L.leden verzonden voor ^en jaargang 1935Deze Vijf Prachtwerken:JEUGD STEIGERT DOOR NELLY VAN DIJ ...

1 januari 1934
VU-Blad
231 woorden
Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 117

Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 117

282LEGATEN. Bij testamentaire beschikking wordt de aandacht gevestigd op den naam der Vereeniging: „De Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag te Amsterdam". Goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 12 Februari 1879, No. 23 en de latere wijzigingen goedgekeurd bij Konin ...

1 januari 1934
VU-Blad
104 woorden
Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 119

Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 119

283 De V.U. en de Hervormden,De Regelingscommissie voor de Jaarvergadering heeft aan de Keriteraden der Gereformeerde Kerken in Friesland de vraag gedaan om, gelijk dat in de laatste jaren gewoonte is geworden in de provincie waarin de Jaarvergadering gehouden wordt, door het houden van ee ...

1 januari 1934
VU-Blad
275 woorden
Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 118

Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 118

GIVELDERSTEL. 52446^SéJeZ^yiAJ DE MEEST PRACTISCHEVRAAGT INLICHTINGEN BIJN.V H A N D E L MIJ. OVERTOOM 21-25 TEL. 80248-83487^L. OI Cl IIMCirAA M S T E R D A M ...

1 januari 1934
VU-Blad
26 woorden
Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 121

Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 121

284steentje bijdragen" zal dat dus niet alleen zijn om te bevorderen dat „afgescheiden" leidsmannen worden gevormd.ACTIE TOT DEKKING De actie, die gevoerd wordt, om de TEKORT. tekorten op de exploitatierekeningen te dekken en daarvoor een bedrag van f 30.000.— door giften ineens bij ...

1 januari 1934
VU-Blad
207 woorden
Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 120

Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 120

'^}ÖiKiOSöCOSnCOSöSgsöCQS^THEOLOGIE Buiten- en Binnenlandsche, nieuw en 2e handsche is iniGRON INGEN zeerruimvoorradigTURFSINGEL 3Vrije toegang in de ruimemagazijnenW o r d t door geheel Nederland geleverd en ter inzage gezonde ...

1 januari 1934
VU-Blad
31 woorden
Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 122

Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 122

u w BEDRIJF ALS SPECIAAL-BEDRIJF of als bedrijf metspecialee i s c h e n , heeft bij tijd en wijle behoefte aan speciaal Drukwerk.W i j maken Staten en Registers, Meervoudige Formulieren, M o derne Reclame Folders, Kantoorboeken met iedere gewenschte liniatuur. Kalenders, Vlo ...

1 januari 1934
VU-Blad
107 woorden
van 19