GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

185 resultaten
Filteren
van 19
1934-01-01
VU-Blad
Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 4

Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 4

Gereserveerd voor:J. A . Q E L E I J N S E Eschdoornstr. 9 6"Telefoon 3 3 4 5 5 7—DEN HAAG ——Heeren Kleeding naar Maat • ^De Studentenboekhandel bij uitnemendheid is de Academische Boekwinkel• • ^ • ^^ ^- P. HJERMEULENA ...

1 januari 1934
VU-Blad
44 woorden
Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 5

Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 5

196 hiervan nu nota nemen. De adressen van Secretarissen zijn bekend en ook in het Jaarboek te vinden. De aanvragen die aan het Bureau zijn ingekomen, zijn of reeds behandeld of worden aan de Secretarissen doorgezonden. UNIVERSITEITSKALENDER.Met de kalenderplaatsing gaat het boven verwacht ...

1 januari 1934
VU-Blad
260 woorden
Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 46

Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 46

Christelijk Rusthuis „Buitenzorg" SOEST -HEIDEWEG 5 2 -TELEFOON2287Uitsluitend voor Dames en Heeren uit den b e s c h a a f d e n s t a n d Geheel naar de eischen des tijds ingerichtEenige K a m e r s disponibel Pensionprijs f 70.— per maand. Dokter, Medicijnen ...

1 januari 1934
VU-Blad
178 woorden
Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 47

Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 47

227 hoog zijn, maar vooral ook omdat ze de mogelijkheid van actie met goed resultaat bewijzen in plaatsen waar dat niet verwacht werd. O p dit oogenbik is aan nieuwe en verhoogde contributies genoteerd een bedrag van f 5 4 0 . 3 0 , terwijl bij deze actie aan giften f 8 5 . 5 0 werd ontvangen. Me ...

1 januari 1934
VU-Blad
261 woorden
Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 6

Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 6

INTERNATIONAALANTIQUARIAATMENNO HERTZBERGER SINGEL 364—AMSTERDAM C Leveringvanmoderne- en antiquarische Boeken op ieder gebied Op aanvraag gratis verkrijgbaar: Catalogus No. 68 Fransche Literatuur Catalogus No. 70 Nederlandsche plaatsbeschrijving Catalogu ...

1 januari 1934
VU-Blad
89 woorden
Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 28

Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 28

214 Zij moge genade vinden vertroost te worden in de wetensctiap dat tiij, die tiaar lief was, nu eeuwig en ongestoord dienen kan Hem, naar Wien reeds fiier al zijn begeeren uitging. M. K. W. D.BEGROOTING 1935.Een moeilijke tijd is het voor velen in het land. En die moeilijkheden va ...

1 januari 1934
VU-Blad
327 woorden
Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 72

Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 72

251 Allen die met ons iets verstaan van de onuitsprekelijke genade, die God ons door het geven van onze Universiteit bewees, hebben de roeping om haar trouwer dan ooit in het gebed te dragen, opdat zij tegen de donkere machten, die haar belagen — en die zich soms bedienen van kinderen Gods, zonde ...

1 januari 1934
VU-Blad
285 woorden
Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 48

Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 48

228vergaderingen te organiseeren, waarbij verschillende predikanten uit eigen kring hun medewerking hebben toegezegd. Een zeer aan te bevelen propagandamiddel dat ook reeds in andere ringen met succes is toegepast. STEENWIJK,Propagandavergadering op 31 Januari met als spreker Prof, ...

1 januari 1934
VU-Blad
196 woorden
Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 7

Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 7

197 De vergadering ligt nu achter ons. Het werk moet nu beginnen ! De Correspondenten en Comité-leden zullen bij hun huisbezoek de beteekenis en de waarde van deze propagandaavond kunnen bemerken. Huisbezoek is steeds weer het eigenlijke propagandamiddel. Door circulaires en door vergaderingen ka ...

1 januari 1934
VU-Blad
199 woorden
Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 49

Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 49

229 30 Januari 31 „ 31 „ 31 „ 31 „ 1 Februari 12 „ 13 „ 13 „ 13 „ 14 „ 14 „ 21 „ 8 Maart 15 „ 21„1935 „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „Ring Scheveningen. Ring Lemsterland. Arnhem, spreker Prof. Dr. G. Ch. Aalders. Steenwijk, spreker Prof. Dr. J. Waterink. Ring Stadskanaal. Ring K ...

1 januari 1934
VU-Blad
105 woorden
van 19