Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

430 resultaten
Filteren
van 43
Jaarboek 1934 - pagina 6

Jaarboek 1934 - pagina 6

Diverse mededeelingen. Bonboekjes. Aan het Bureau der Vrije Universiteit, Keizersgracht 166, Amsterdam, zijn verkrijgbaar bonboekjes tot het verzamelen van giften om het tekort op de exploitatie-rekening over het jaar 1933 te dekken. De inhoud der boekjes is: 6 bons a ƒ 1.— 12 „ „ „ —.50 ob ...

1 januari 1934
Jaarboeken
233 woorden
Jaarboek 1934 - pagina 28

Jaarboek 1934 - pagina 28

26leiding, waarop Prof. Dr. A. G. H o n i g aan het einde van deze welgeslaagde 53ste algemeene vergadering der Vereeniging voor H. O. op Geref. grondslag in dankgebed voorging. De gemeenschappelijke maaltijd. Der goede gewoonte getrouw vereenigden zich des namiddags na afloop van de verga ...

1 januari 1934
Jaarboeken
236 woorden
Jaarboek 1934 - pagina 72

Jaarboek 1934 - pagina 72

70van dit kind des verbonds, hoe jong ook afgesneden, z'n bestemming, God te loven, niet gemist. Van de overige studenten w^aren enkele door ernstige ziekte verhinderd regelmatig voort te werken; gelukkig zijn echter twee van hen beterend, en konden twee anderen reeds weer, geheel hersteld ...

1 januari 1934
Jaarboeken
442 woorden
Jaarboek 1934 - pagina 48

Jaarboek 1934 - pagina 48

mIR JOH. KRAP ...

1 januari 1934
Jaarboeken
3 woorden
Jaarboek 1934 - pagina 49

Jaarboek 1934 - pagina 49

HOOFDSTUK IV.§ 12. Algemeene Inlichtingen. DE VRIJE UNIVERSITEIT. Be Vrije UniversiMt te Amsterdam telt vier faculteiten, de 'theologische, de juridiscihe, de wis- en natuurkundige en 'de litterairische, en het begin van 'de medische. In de tiheoilagisobe faculteit wordt de wetenschap der ...

1 januari 1934
Jaarboeken
308 woorden
Jaarboek 1934 - pagina 7

Jaarboek 1934 - pagina 7

PROGRAM VOORDEVier-en-vij£tigste Jaarlijksche Samenkomst te houden te 's-Hertogenbosch op 4 en 5 Juli 1934. I. O p Woensdag 4 Juli, des avonds TVj—8V2 uur, zal een Ure des Gebeds worden gehouden in de Gereformeerde Kerk (Jan Heinstr.), waarin als voorganger zal optreden Ds. D. DE W ...

1 januari 1934
Jaarboeken
213 woorden
Jaarboek 1934 - pagina 8

Jaarboek 1934 - pagina 8

6 DeRegelingscommtssie:Mr. P . J. VAN BoRTEL,(Voorz.), 's-Hertogenbosch,Brugstraat 7. Ds. D. DE W I T , (Vice-Voorz.), „ Jan Heinstraat 12. H . G . VAN DOORN, (Secretaris), „ Citadellaan 11. Ir.W.I.C.v.VEELEN,(Penn.m.), Vught, Helv.weg 37.Girol35230 Almkerk. Ds. C. J. HAKMAN, J. G. ...

1 januari 1934
Jaarboeken
252 woorden
Jaarboek 1934 - pagina 29

Jaarboek 1934 - pagina 29

<:CfQ roO^•o TMODERAMEN VAN HET VROUWENCOMITE „V.U.-PLAN 1937", MET VERTEGENWOORDIGSTERS VAN DE PROVINCIALE COMMISSIES. ...

1 januari 1934
Jaarboeken
13 woorden
Jaarboek 1934 - pagina 73

Jaarboek 1934 - pagina 73

71 studenten uit onzen kring omvatten, ook aan ons de vraag zich opdringt, hoe het moet, wanneer straks blijkt dat de maatschappij den toevloed van gegradueerden onmogelijk kan verwerken. De werkeloosheid van academisch geschoolden neemt inderdaad ook in onze kringen ontstellende afmetingen aan. ...

1 januari 1934
Jaarboeken
392 woorden
Jaarboek 1934 - pagina 1

Jaarboek 1934 - pagina 1

VRIJE UNIVERSITEIT VEREENIGING VOOR HOOGER ONDERWIJS OP GEREFORMEERDEN GRONDSLAG'•JAARBOEK 1934 54E JAARVERSLAGBIBLIOTHEEK DER_ ^UKSUNlVEfSSITfe- ;: : • ' ...

1 januari 1934
Jaarboeken
14 woorden
van 43