Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

142 resultaten
Filteren
van 15
Taalbederf door de school van Kollewijn - pagina 10

Taalbederf door de school van Kollewijn - pagina 10

2hun deel ontvingen ^ waar bovendien de motiveering op bijna groteske wijze zelf de weerlegging inhield, en blijkbaar alleen, als vaker, de voorlichting gefaald had. Ook geen gebondenheid aan veel en lang in het openbaar ver* kondigde meeningen, op den duur zoo licht tot onuitroeibare vóór ...

20 oktober 1934
Rectorale redes
J. Wille
303 woorden
Taalbederf door de school van Kollewijn - pagina 32

Taalbederf door de school van Kollewijn - pagina 32

24niet gelezen""' — zullen daarbij tegen critisch ontledend onder* zoek vaak niet bestand blijken. Wat de eerste in 1895 schreef over de geslachten in onze hedendaagsche taal, laat men sinds lang liever rusten."" De laatst genoemde heeft een massa materiaal uit allerlei taalspheer en taaik ...

20 oktober 1934
Rectorale redes
J. Wille
296 woorden
Taalbederf door de school van Kollewijn - pagina 11

Taalbederf door de school van Kollewijn - pagina 11

3 Het vooruitzicht kon mij niet bekoren. Toch zal het, denk ik, U niet bevreemden, dat ik — uit anderen hoofde —, nu ik geroe* pen werd om ter herdenking van den Stichtingsdag der Vrije Universiteit tot U het woord te voeren, getrokken werd tot dit onderwerp van taalkunde, zonder overigens van mi ...

20 oktober 1934
Rectorale redes
J. Wille
302 woorden
Taalbederf door de school van Kollewijn - pagina 24

Taalbederf door de school van Kollewijn - pagina 24

16 Blancquaert's pas verschenen Uitspraakleer komt heel deze kwestie nog niet voor. Wel natuurlijk de concurrentie van de twee soorten r; hij is er niet zeker van, of de oudste, de dentale r, die voor hem nu nog de minder gebruikelijke is, door de aan? beveling van taal* en zangleeraars straks ni ...

20 oktober 1934
Rectorale redes
J. Wille
301 woorden
Taalbederf door de school van Kollewijn - pagina 12

Taalbederf door de school van Kollewijn - pagina 12

4komen spijtig en spottend op tegen het eene groote voorbehoud, dat de Regeering ten laatste in de regeling aanbracht^; de ver* eenvoudigersorganisatie wil niet rusten, vóór die doode vlieg uit de zalf weggedaan is *, waarvan trouwens de verdwijning door den Minister zelf al dadelijk is vo ...

20 oktober 1934
Rectorale redes
J. Wille
305 woorden
Taalbederf door de school van Kollewijn - pagina 33

Taalbederf door de school van Kollewijn - pagina 33

25meest in het HoUandsch voordoen."" Maar wie beweert, dat een onderscheid tusschen mannelijk en vrouwelijk in het HoUandsch en in het algemeen beschaafde Noordnederlandsch niet bestaat, zegt een aperte onjuistheid. Het zou zoo voor een nieuwe, alge* meene regeling de groote moeilijkheid z ...

20 oktober 1934
Rectorale redes
J. Wille
281 woorden
Taalbederf door de school van Kollewijn - pagina 13

Taalbederf door de school van Kollewijn - pagina 13

5eigenlijke taal, al valt de grenslijn nog niet zoo gemakkelijk te trekken, voor wie de taal in nationalen en historischen samen* hang en in grammatische onderscheidenheid beschouwen wil. Stellig kan de scftskwestie gedeeltelijk onder taal vallen (bijwoord tegenover bijvoeglijk naamwoord), ...

20 oktober 1934
Rectorale redes
J. Wille
323 woorden
Taalbederf door de school van Kollewijn - pagina 25

Taalbederf door de school van Kollewijn - pagina 25

17 hetgeen wij op het gebied van de taal zelve, zonder verwikkeling met spelling — hoezeer voor een belangrijk deel daaraan tot nog toe immer handig vastgekoppeld —, ons thans reeds door zulk overleg, gebod en dwang opgelegd zien, direct en bij onvermijde* lijk gevolg, en nog licht verder opgeleg ...

20 oktober 1934
Rectorale redes
J. Wille
318 woorden
Taalbederf door de school van Kollewijn - pagina 14

Taalbederf door de school van Kollewijn - pagina 14

6 niet onder invloed van dialect of associaties, aan bepaalde vor? men en vormverschillen, die sommige vakmenschen mogelijk van weinig of geen belang meer achten, maar die zij toch hebben na te speuren en in aanmerking te nemen bij plannen tot spelling» verandering. Zoo hebben de KoUewijnianen (z ...

20 oktober 1934
Rectorale redes
J. Wille
338 woorden
Taalbederf door de school van Kollewijn - pagina 34

Taalbederf door de school van Kollewijn - pagina 34

26 gezwegen. Ook hier heeft de school van KoUewijn grondig tegen den welstand der taal ingewerkt; vele vereenvoudigers hebben er behoefte aan te schrijven: in de regel, op de duur, aan de dag, enzoovoort. Wij hebben al gezien, hoe het godsdienstige deel er* van streng geconfronteerd werd met de a ...

20 oktober 1934
Rectorale redes
J. Wille
334 woorden
van 15