Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

640 resultaten
Filteren
van 64
Jaarboek 1936 - pagina 42

Jaarboek 1936 - pagina 42

40Friesche Kerken voor de Jaarvergadering gehouden, die ruim ƒ 2000.— opbrachten. De collecten voor de Theologische Faculteit bleven vrijwel op hetzelfde peil, waarbij er echter mee gerekend moet worden, dat door het besluit om de verantwoording per 15 Februari af te sluiten, enkele Kerken ...

1 januari 1936
Jaarboeken
287 woorden
Jaarboek 1936 - pagina 1

Jaarboek 1936 - pagina 1

VRIJE UNIVERSITEIT VEREENIGING VOOR HOOGER ONDERWIJS OP GEREFORMEERDEN GRONDSLAGJAARBOEK 1936 56^ JAARVERSLAG.^ 0 m. 1936 •UTRECHT ...

1 januari 1936
Jaarboeken
12 woorden
Jaarboek 1936 - pagina 2

Jaarboek 1936 - pagina 2

...

1 januari 1936
Jaarboeken
1 woorden
Jaarboek 1936 - pagina 43

Jaarboek 1936 - pagina 43

41 Statistiek leden en begunstigers der "Vereeniging • BEGUNSTIGERS LEDEN: (1 April) (1 April) 1935: 1936: 1935: 1936: 3745 3594 Friesland Noord. . . 97 89 1801 1861 Zuid. . . . 47 43 5244 4971 Groningen 156 160 1725 1693 Drenthe 27 28 2648 2620 Overijsel 51 49 3647 3519 Gelderland 103 ' 106 2441 ...

1 januari 1936
Jaarboeken
120 woorden
Jaarboek 1936 - pagina 26

Jaarboek 1936 - pagina 26

24§ 5 . Openingsrede van Prof. Mr. V. H. Rutgers. Broeders en Zusters, Het eerste woord, dat ik tot U spreek, zij gewijd aan de nagedachtenis van Alexander Willem Frederik Idenburg, dien God 28 Februari dezes jaars tot zich nam. Ook wij verloren zeer veel in hem. De Vrije Universiteit had ...

1 januari 1936
Jaarboeken
392 woorden
Jaarboek 1936 - pagina 70

Jaarboek 1936 - pagina 70

68 Oprechte dank betaamt ons tegenover het geheele college, dat zooveel kostbaren tijd en werkkracht met liefde geeft aan de steeds moeilijker wordende verzorging van de stoffelijke belangen: sterke en beware God hun het geloofsbetrouwen, waarop zulke toewijding berust. Dat onze president-directe ...

1 januari 1936
Jaarboeken
375 woorden
Jaarboek 1936 - pagina 44

Jaarboek 1936 - pagina 44

42EXPLOITATI1935.EKELASTEN. T e k o r t 1933 en 1934 Studiefonds Pensioenfonds A. Faculteiten B. Faculteitenƒ 15.930 lontributii „ 4.9O0 ƒ 17.074.79 „ 1.890.98chenking 18.965 11.948 5.511 12.596O n k o s t e n B u r e a u , P r o p a g a n d a en C ...

1 januari 1936
Jaarboeken
150 woorden
Jaarboek 1936 - pagina 3

Jaarboek 1936 - pagina 3

T JSJAARBOEK 1936 erf •dept:g). ...

1 januari 1936
Jaarboeken
2 woorden
Jaarboek 1936 - pagina 27

Jaarboek 1936 - pagina 27

25buanten in dezen tijd. Ik heb diepen eerbied niet alleen voor den arbeid van ons bureau, maar ook voor dien van die schare van helpers onzer Vereeniging (het totaal aantal der correspondenten en Comitéleden bedraagt een 2300), die de moeizame taak van het werven van contribuanten zich zi ...

1 januari 1936
Jaarboeken
415 woorden
Jaarboek 1936 - pagina 71

Jaarboek 1936 - pagina 71

69 Ik kom tot de hoogleeraren, en hun werk. Voor Dr. H. H. Kuyper, wien reeds voor een jaar emeritaat werd verleend, maar met verzoek, zijn academische taak nog vooreerst te blijven vervullen, is nog geen opvolger aangewezen. Zoo zal ook na den termijn van 1 October zijn werk misschien nog niet a ...

1 januari 1936
Jaarboeken
422 woorden
van 64