GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

13 resultaten
Filteren
van 2
1936-02-21
De Reformatie
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

„Moet dat nu zóó? ” (V.)Onze bespreking inzake de verhouding Kampen— Amsterdam, gelijk ze ter sprake gebracht is van de zijde dergenen, die het bijbelsche begrip „eenigheid des Geestes" in zijn bedoeling, blijkens hun antipolemiek-polemiek, blijken te miskennen, is nog niet geëindigd. ...

De Reformatie
K. S.
E. D. KRAAN.
4024 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Prof. Lindeboom en de aanvangen van „Veldwijk”. Dö R. E. van Arkel sohrijft in „Utr. Kerkb.": Lindeboom had reeds in 1863 de stichtingen van Pastor Fliedner te Kaiserswerth bezocht, welk bezoek een diepen indruk op hem gemaakt had. Tien jaar later zag hij „M ...

De Reformatie
K. S.
2433 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Marcion, het evangelie van den vreemden god. II. Zijn leven en Invloed. Wat is dat voor iemand geweest, die Mareion, dieonoverwonnene, die nog voorlleett, en uit wiens gedaclitenkring velen zicli nog s ...

De Reformatie
M. VREUGDENHIL.
2167 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

„In de Schaduwen van Morgen". Prof. Huizinga schrijft terecht dat er ia het oordeel een aanzienlijke mate van losheid is gekomen. En hij vervolgt: „Ook die losheid kan heilzaam zijn. Maar zij betoekent voor den geest dikwijls ©en zeker zweven tusschen vaste overtui ...

De Reformatie
B. t. B.
2067 woorden
BRIEF UIT AMERIKA

BRIEF UIT AMERIKA

Van „Arminiaansch-Gereformeerd” tot „Barthiaansch Gereformeerd”. Dr Edwin L'ewis, van wien ik den vorken keer schreef, zeide aan het begin van zijn redevoeringea te Princeton-Seminary verleden herfst, dat Dr Donald Mackenzie de idee had geopperd, dat zij samen wel ...

De Reformatie
Dr C. VAN TIL.
1409 woorden
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

De Philosophie bij het Creatianisme. III. In de Heilige Schrift wordt God de kunstenaar en bouwmeester genoemd van het nieuwe Jerusalem. Ook van den individueelen menscJi is God degene die bet levensplan uitdenkt en het schept, want ...

De Reformatie
LOS.
1159 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) Christen en Openbaar M. 0. Eenigen tijd geleden schreef ik hier eens over de vraag of iemand, die zelf voorstander is van Christelijk onderwijs, een betrekking zou mo ...

De Reformatie
D. v. D.
1090 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

De Bijbel op de Openbare School. Dat moeilijke onderwerp is weer aan de orde. Mien is daar aan bezig van twee kanten: in de kringen van het Bijzonder, zoowel als van het Openbaar Onderwijs. Ja, ook in laatstgenoemde kringen. Men ïs daar langzamerhand gekomen tot de ...

De Reformatie
G. MEIMA.
865 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Koningsrecht. Christus' Koningsrecht komt voort uit Zijn Priesterschap.Reeds is dit te zien in den gang van Zijn leven.i iWiel is Christus Koning en Priester tegelijk'. Tot beide ambten is Hij van eeuwigheid gezalfd. Niettemin is er in Zijn levenswerk ©en ze ...

De Reformatie
v. A.
831 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Korte Catechismus. Een Catediismus is mpestal niet de schoonste, boeiendste vorm van onderwijs. Wel is hij een zeer nuttige leervorm. Het analyseeren, het ontleden van de waarheden drijft deze dieper in dan geschiedt door een referaat of ©en aaneengeschakeld betoog ...

De Reformatie
N. B.
648 woorden
van 2