Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

64 resultaten
Filteren
van 7
Innerlijk beleven en kennen in de structuur der opvoeding - pagina 9

Innerlijk beleven en kennen in de structuur der opvoeding - pagina 9

5 bewust — maar ten deele slechts vaag bewust — bij onszelf iets ervaren, dat uit de betrekking tusschen het object en onszelf ontstaat, In het Nederlandsch zijn of waren althans twee woorden, welke zouden kunnen dienen om aan dit begrip uitdrukking te geven. Een verouderd woord allereerst, een w ...

20 oktober 1936
Rectorale redes
J. Waterink
371 woorden
Innerlijk beleven en kennen in de structuur der opvoeding - pagina 23

Innerlijk beleven en kennen in de structuur der opvoeding - pagina 23

19staat deze school nog ietwat geïsoleerd, maar toch heeft zij een niet te onderschatten invloed. Zij betoogt, dat de innerlijke beleving volgens vast plan bij het kind is te wekken. Het is mogelijk om gevoelens en wilsimpulsen aan het kind te doen beleven op zulk een wijze, dat het kind g ...

20 oktober 1936
Rectorale redes
J. Waterink
366 woorden
Innerlijk beleven en kennen in de structuur der opvoeding - pagina 10

Innerlijk beleven en kennen in de structuur der opvoeding - pagina 10

6 dat we „innerlijk beleven" noemen. Uit hetgeen we vinden volgt dan de probleemstelling omtrent de verhouding van „erleben" en kennen. We willen trachten met critiek op de gereleveerde opvattingen een uiteenzetting van deze verhouding te geven. Tenslotte Avillen we spreken over de beteekenis van ...

20 oktober 1936
Rectorale redes
J. Waterink
372 woorden
Innerlijk beleven en kennen in de structuur der opvoeding - pagina 32

Innerlijk beleven en kennen in de structuur der opvoeding - pagina 32

28innert aan een of meer van de daareven genoemde typen. ^^'') Vergeten wij niet, dat het onzuivere „Erlebnis" van het angstige kind, van het eigenzinnige kind, van het hoogmoedige kind, als bron voor de ontwikkeling „vom Kinde aus" genomen, vanzelf een paedagogisch resultaat moet doen ber ...

20 oktober 1936
Rectorale redes
J. Waterink
367 woorden
Innerlijk beleven en kennen in de structuur der opvoeding - pagina 11

Innerlijk beleven en kennen in de structuur der opvoeding - pagina 11

7 Schleiermacher kon aansluiten met zijn „religionspsychologische Methode". ^R) En toch gaat de z.g. godsdienstpsychologie al dra een eigen weg. Het pro en contra van de waarde van het „Erlebnis" wordt door Scholz, Heiier, Otto, Girgensohn en anderen onderzocht, maar weldra blijken de godsdienstp ...

20 oktober 1936
Rectorale redes
J. Waterink
379 woorden
Innerlijk beleven en kennen in de structuur der opvoeding - pagina 24

Innerlijk beleven en kennen in de structuur der opvoeding - pagina 24

20verlangen naar orde en wet, ^^**) een orde en een wet, die zij zelf vorm gaf. De school was dan het contactpunt tusschen den chaos en de door de jeugd zelf omschreven orde, welke als hoogste ideaal had, het in liefde elkander dienen. ^^^) Misschien gelukkig voor deze scholen zelve, heeft ...

20 oktober 1936
Rectorale redes
J. Waterink
360 woorden
Innerlijk beleven en kennen in de structuur der opvoeding - pagina 12

Innerlijk beleven en kennen in de structuur der opvoeding - pagina 12

8 één sociaal levensverband. ^^) Lockes „disposition" is bij Rousseau geworden een spontane begeerte om te kennen en een uit de gevoelvol beleefde ervaringen gegroeid verlangen naar hetgeen hem goed is. Leven en opvoeding zijn hier één geworden — in systeem althans. De ontwikkeling van het kind, ...

20 oktober 1936
Rectorale redes
J. Waterink
377 woorden
Innerlijk beleven en kennen in de structuur der opvoeding - pagina 33

Innerlijk beleven en kennen in de structuur der opvoeding - pagina 33

29wording of het waarnemingsbeeld als primairen, door een prikkel ontvangen inhoud te scheiden. Concreter en meer scherp omlijnd voor ons eigen bewustzijn dan een hallucinatie, ook bewust te onderscheiden van de eidetische waarnemingsbeelden in den zin van Jaensch, ^^^) hebben de voorstell ...

20 oktober 1936
Rectorale redes
J. Waterink
384 woorden
Innerlijk beleven en kennen in de structuur der opvoeding - pagina 13

Innerlijk beleven en kennen in de structuur der opvoeding - pagina 13

9 hetgeen geleerd moest worden werd voorbijgezien. *^) En straks zet Herbart, die wel zegt op meer dan één punt deze van het leven vervreemde methodiek te bestrijden, ongewild de kroon op Pestalozzi's werk door zijn psychologie der voorstellingsmechanismen. *^) Met als resultaat, dat de 19e eeuw ...

20 oktober 1936
Rectorale redes
J. Waterink
369 woorden
Innerlijk beleven en kennen in de structuur der opvoeding - pagina 25

Innerlijk beleven en kennen in de structuur der opvoeding - pagina 25

21sterker spreekt dit, wanneer wij letten op wat men bij de „Erlebnis"psychologie voor de paedagogiek meende te kunnen doen. Nu heeft men, vooral ook met het oog op de paedagogiek, wel getracht op tweeërlei manier aan de gevaren te ontkomen. In de eerste plaats door van drieërlei „Erlebnis ...

20 oktober 1936
Rectorale redes
J. Waterink
411 woorden
van 7