GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

607 resultaten
Filteren
van 61
1937-01-01
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

By de Jaarwisseling. En die op den troon zat, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf; want deze woorden zijn waarachtig en getrouw, Openb. 21:5. We kmanen, als we ons iets meer aan den grondtekst, ook in de volgorde van woorden, houden ...

1 januari 1937
De Reformatie
S. GREIJDANUS.
1808 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Het conflict zuiver houden. Wanneer de Heiland toegekomen is aan Mattheüs 7 begint Hij de slotopmerkingen van Zijn bergrede. Hij heeft dan een werkehjken kring 0; m Zijn discipelen getrokken en gezegd, dat 'binnen dezen kring, waar zij nu staan. God iheerscht als O ...

1 januari 1937
De Reformatie
v. d. B.
833 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Infanterie en Cavalerie. Wilj leven in het tijdperk van de vrees. Het grootste deel der menschheid voelt zich geïntimideerd.De hand', die er zoo prat op ging, heel Wefi raderwerk stil te kunnen zetten, ligt nu, slap ent lusteloos in den schoot.Het ver ...

1 januari 1937
De Reformatie
N. B.
685 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Retardatie en lankmoedigheid. / (Jaarwisseling.)Wie in onzen toch wel zeer kritischen tijd met zijn versnelde antichristelijke actie de jaarwisseling tegemoet gaat, denkt onwillekeurig aan het bekende woord uit de Apocalyps: „En toen Het het zevende zegel ge ...

1 januari 1937
De Reformatie
K. S.
D. POL
A. H. VAN MINNEN
P. C. DIE BRUYN.
N. DUURSEMA.
R. HAMMING.
H. HANGELBROEK.
A. C. HETJ.
M. MEIJERING.
G. M. VAN RENNES.
J. DE VRIES.
G. VAN DER ZANDEN.
W. BREUKELAAR
2557 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Eind goed, al goed? A. van Hoogstraten—Schoch: De vrouw met het eene talent. — H. A, van Rottenburg N.V., Amsterdam.De boeken van Mevr. Van Hoogstraten—Schoch leiden de lezers binnen in een kring, waarvan do meesten slechts van hooren zeggen iets weten. Bij voorkeur beschrijft zij g ...

1 januari 1937
De Reformatie
H. S.
1076 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

„Terug uit de Sovjet-ünie". •''^' II. We hebben den vorigen keer gezien, dat op het oordeel van And ré Gide over Rusland, aesthetische aandoeningen een zeer grooten invloed gehad hebben. En daarom alleen al moeten we met dezen schrij ...

1 januari 1937
De Reformatie
B. t. B.
1911 woorden
VAKWETENSCHAP EN PRAKTIJK

VAKWETENSCHAP EN PRAKTIJK

Het sterilisatie-vraagstuk. VIL In het vorig artikel hebben wij uiteengezet de reden waarom men in de toekomst niet alleen een quantitatieve, maar ook een qualitaüeve degeneratie van de volksgemeenschap vreest. Om deze catastrophe te ...

1 januari 1937
De Reformatie
A. C. D.
789 woorden
UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN

UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN

Die Gereformeerde Kerk in Suifl-Afrlka. II. Het wordt hoog tijd, dat ons volk in kennis gesteld wordt met de reuzentaak, die sommige van zijn zonen in het buitenland hebben verricht, in 't bijzonder in Zuid-Afrika. Niet om de graven ...

1 januari 1937
De Reformatie
LOS.
946 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERKEN. Beroepen te: Nijeveen: Cand. C. Spek te Breda.Aangenomen naar: Sellingen: W. Reinders te Overschild.Benoemd tot Hulpprediker te: Beilen-Nieuweroord (voor de Evangelisatie te Drijber): Cand, D. Heersink te Oud ...

1 januari 1937
De Reformatie
A. SCHILDER
321 woorden
POPULAIR-WETEN-SCHAPPELIJKE SCHETSEN

POPULAIR-WETEN-SCHAPPELIJKE SCHETSEN

Obligatie'leenlngen.') I. Tot de verschijnselen van den nieuwen tijd, zooals die op 26 Sept. j.l. door het besluit der Regeering om den gouden standaard los te laten, is ingeluid, behoort ook dat van de groote geldruimte. Velen schij ...

1 januari 1937
De Reformatie
K. S.
A. S.
2555 woorden
van 61