Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

534 resultaten
Filteren
van 54
Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 49

Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 49

47 door allerlei kunstmiddelen, als bijv. les in de wijsbegeerte op Gymnasia en Middelbare scholen, het peil van de studentenbelangstelling en de studentensamenleving omhoog te voeren. In elk groei-proces zijn er perioden, waarin, van buiten gezien, de situatie van den stilstand intreedt. In het ...

1 januari 1938
Jaarboeken
310 woorden
Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 29

Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 29

Naamlijst van de studenten, voor het eerst ingeschreve voor den cursus 1937/38. Faculieit der Godgeleerdheid. M. J. Arntzen. L. Kwakkelstein. Q. van Minnen. F. Q. Badenhorst. J. M. Bloemkolk. J. Nawijn. H. W. Eerland. E. J. Nijhuis. J. Francke. F. P. Papenfus. W. Qoulooze. S. J. Ridderbos. M. Hin ...

1 januari 1938
Jaarboeken
152 woorden
Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 73

Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 73

71 behalve dan deze, dat het in elk geval niet wijst op een vermindering van de neiging tot zelfstandige wetenschappelijke studie bij de leerlingen onzer Universiteit. En die conclusie is toch ook wel weer belangrijk. Want de eerste eisch, die aan academische vorming mag worden gesteld, is toch w ...

1 januari 1938
Jaarboeken
285 woorden
Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 50

Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 50

48gevaar, dat wij zwaarwichtig bouwden op een plaats waar ternauwernood een heipaal was geslagen, voldoende op onze hoede zijn geweest. Het is in ieder geval een verblijdend feit, dat er onder de studenten stellig nog wel belangstelling is voor de meer eenvoudige vragen van beginsel. Dit s ...

1 januari 1938
Jaarboeken
290 woorden
Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 9

Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 9

7 College van Directeuren. Dr H. Colijn, Voorzitter, Stadhouderslaan 151, 's-Gravenhage. J. J. C. van Dijk, 2e Voorzitter, Willem de Zwijgerlaan 21, 's-Gravenhage. Mr J. Terpstra, Secretaris, Sweelinckplein 72, 's-Gravenhage. Mr G. H. A. Grosheide, Penningmeester, Amsteldijk 85, Amsterdam Z., Tel ...

1 januari 1938
Jaarboeken
163 woorden
Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 51

Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 51

49 moge symbolisch worden gedemonstreerd in het feit d^t de heer P. J, Verdam, student aan de juridische faculteit van onze Universiteit zijn oplossing van een door de Faculteit der Rechten te Utrecht uitgeschreven prijsvraag met goud zag bekroond. De heer Verdam werd door mij namens de Universit ...

1 januari 1938
Jaarboeken
267 woorden
Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 10

Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 10

8 Deputaten voor de oefening van het verband tusschen de G e r e f o r m e e r d e Kerken In Nederland en de Theologische Faculteit der V r i j e Universiteit. Ds W . Breukelaar, Voorzitter, Middenduinerweg 36, Santpoort, Tel. 736. Dr J. Thijs, Secretaris, Terpelkwijkpark 14, Zwolle, Tel. 686. Dr ...

1 januari 1938
Jaarboeken
180 woorden
Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 33

Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 33

R E D E van Prof. Dr J. WATERINK, bij de overdracht van het rectoraat aan Prof.Dr G. J. S I Z O O ,opWoensdag 2 2 Sept. 1 9 3 7 . Hoog Eerzame Heeren Directeuren onzer Vereeniging, Hoog Achtbare Heeren Curatoren dezer Hoogeschool, Hooggeleerde Professoren, Zeer Geleerde Heere ...

1 januari 1938
Jaarboeken
216 woorden
Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 74

Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 74

72het niet voldoen van den rector aan het verzoek op dien datum de colleges te doen stilstaan, als een ernstige inbreuk op de traditie zou worden beschouwd. Het komt mij voor, dat deze traditie alleen gerechtvaardigd is, indien haar bedoeling zoo mag worden opgevat, dat althans één dag in ...

1 januari 1938
Jaarboeken
294 woorden
Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 42

Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 42

40wensch dien wij van deze plaats gaarne in het publiek voor onzen Directeur herhalen. In den regel schijnt het zoo te zijn, dat in het College van Directeuren het feit dat zij bestuurderen zijn eener Vereeniging en dus eenerzijds wel het directorium voeren over de Universiteit, maar ander ...

1 januari 1938
Jaarboeken
296 woorden
van 54