Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

534 resultaten
Filteren
van 54
Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 42

Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 42

40wensch dien wij van deze plaats gaarne in het publiek voor onzen Directeur herhalen. In den regel schijnt het zoo te zijn, dat in het College van Directeuren het feit dat zij bestuurderen zijn eener Vereeniging en dus eenerzijds wel het directorium voeren over de Universiteit, maar ander ...

1 januari 1938
Jaarboeken
296 woorden
Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 1

Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 1

DERVRIJE UNIVERSITEIT TEAMSTERDAMBIBLIOTHEEK DE RUKSUNIVERSITE E 6 öCt IB381938 ...

1 januari 1938
Jaarboeken
6 woorden
Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 43

Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 43

41 teekenen. En al is het waar, dat ik hier onmiddellijk de paradoxaal klinkende wensch aan moet toevoegen, dat het niet noodig moge zijn, dat ook maar één der hoogleeraren deze kracht al te zeer ervaart, toch wil ik anderzijds gaarne de hoop uitspreken, dat de Universiteit als geheel van de krac ...

1 januari 1938
Jaarboeken
281 woorden
Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 70

Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 70

68gelaten, een ruimer gebruik werd gemaakt, zoowel omdat daardoor voor de studenten gelegenheid wordt geboden kennis te nemen van speciale gebieden van wetenschap, die in den eigenlijken gang van het onderwijs niet tot hun recht kunnen komen, als omdat daardoor onder de jonge doctoren de p ...

1 januari 1938
Jaarboeken
279 woorden
Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 26

Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 26

Series Lectionum Anni Academi L MC/V FAC. THEOL. D. lOVIS 10-11 Nauta, Hist. eccl. cap. sel. „ lus eccl. 11-12 „ Hist, eccl patr. 13-14 „ Hist. eccl. ref. 14-15 aev.D.FAO. lURID.FAC. MED.10-11 Dooyeweerd, lus patr. 11-12 V. d. Horst, ant. priv. Psych. expj 10-12 Rutger ...

1 januari 1938
Jaarboeken
76 woorden
Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 3

Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 3

JAARBOEK DERVRIJE UNIVERSITEIT TEAMSTERDAM1938 ...

1 januari 1938
Jaarboeken
2 woorden
Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 44

Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 44

42geleid door Aalders, hield Hepp zijn referaat over: „De basis van de eenheid der wetenschap," terwijl in de middagvergadering Dr. J. A. H. J. S. Bruins Slot ons voorlichtte over: „Gezag en Vrijheid bij Philippe de Commynes." Aan den avond van denzelfden dag werd in Maassluis, de geboorte ...

1 januari 1938
Jaarboeken
274 woorden
Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 27

Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 27

Idemi LMCMXXXVIIl-MCMXXXIX FAC. LITT.FAC. MATH. ET PHYS.: . MED. Horst, 9-10 'sych. exp 9.12 Horst, i 9.10ColloqJ,o.,j 111-12 •13-14 14-17 14-17 20-22Horst, 9-10 ^sych. exp, ;Q.\I ,9-11 11-12 11-12 13-14 14-17 ÏO-22Coops, Chem. p h y s . Koksnia, Cap. sel. G. H. ...

1 januari 1938
Jaarboeken
117 woorden
Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 71

Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 71

69 schijnen. Uit het feit, dat sindsdien nog vijf doctorandi dezer faculteit, die nog slechts zeer korten tijd in het bezit van hun diploma waren, een plaats bij het onderwijs vonden, blijkt, dat deze verwachting niet te optimistisch was gekleurd. De indruk, dat de hemel die voor de jonge academi ...

1 januari 1938
Jaarboeken
322 woorden
van 54