Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

534 resultaten
Filteren
van 54
Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 45

Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 45

43te komen op den 8en Januari, in welke de Rector een rede hield, eenigszins passend bij de gebeurtenissen van den dag. Op Zaterdag 14 November bracht Z.E. de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen Dr. J. R. Slotemaker de Bruine, vergezeld van den Chef van de Afdeeiing Hooger Ond ...

1 January 1938
Jaarboeken
289 woorden
Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 46

Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 46

44stelling niet alleen van de zijde van de studenten, en van de over het geheele vaderland verspreid zijnde oud-studenten, maar ook van den kant van talrijke andere vrienden der Universiteit. Onderscheiden toespraken werden bij die gelegenheid gehouden. Toespraken die wel getuigden van de ...

1 January 1938
Jaarboeken
286 woorden
Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 5

Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 5

INjHOUD. Art. 1 en 2 van de statuten der Vereeniging . . blz. 5 Art. 1 en 2 van het reglement voor de Vrije Universiteit „ 6 College van Directeuren „ 7 College van Curatoren „ 7 Commissie van toezicht volgens art. 201 H. O. W. „ 7 Deputaten voorde oefeningvan hetverband tusschen de Gereformeerde ...

1 January 1938
Jaarboeken
148 woorden
Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 47

Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 47

45 Nederlandschen Bond voor Strafrecht. Eindelijk ondernam hij een reis naar Nederlandsch Indië, zulks in zijn quaiiteit van door de Regeering benoemd lid van den Raad van Beheer der Ned. Ind. Aardolie Mij. Tegen den aanvang der colleges mogen wij Rutgers van deze reis terug verwachten. Gerbrandy ...

1 January 1938
Jaarboeken
265 woorden
Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 6

Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 6

• ' ...

1 January 1938
Jaarboeken
2 woorden
Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 28

Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 28

Overzicht der inschrijvingen, cursus 1937/'38. FaculteitTotaal der ingeschrevenenVoor de eerste maal ingeschrevenenVrouwelijke ingeschrevenenTheologie . . . . Rechten . . . . Medicijnen . . . . Wis- en Natuurkunde Letteren en Wijsbegeerte Theologie en Rechten Theologie ...

1 January 1938
Jaarboeken
61 woorden
Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 72

Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 72

70 in het album studiosorum ingeschreven studenten was 611 tegen 620 in het vorig jaar. Hieronder bevonden zich 12 buitenlanders, te weten 8 Afrikanen, 1 Amerikaan, 1 Hongaar en 2 Duitschers. Ik wil U de specificatie van het aantal studenten naar de verschillende faculteiten besparen, evenzeer al ...

1 January 1938
Jaarboeken
297 woorden
Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 48

Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 48

46 door de Regeering gefinancierde Nederlandsche inzending op de Internationale Tentoonstelling voor Beroepskeuze en Psychotechniek te Brussel. Als Voorzitter van de „Federation Internationale d'Associations Evangéliques d'Education etd' Instruction" presideerde hij het 2e officieele congres van ...

1 January 1938
Jaarboeken
282 woorden
Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 7

Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 7

UIT DE STATUTEN VAN DEVEREENIGING VOOR HOOGER ONDERWIJS OP GEREFORMEERDEN GRONDSLAG.Artikel 1. De Vereeniging bedoelt de oprichting en instandhouding van Scholen voor Hooger Onderwijs. Naar gelang het haar mogelijk is, sticht zij afzonderlijke katheders voor enkele vakken, vereenigt ...

1 January 1938
Jaarboeken
116 woorden
van 54