GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

12 resultaten
Filteren
van 2
1938-05-27
De Reformatie
De levende, de levende looft U zooals ik heden.

De levende, de levende looft U zooals ik heden.

(Jes. 38:19.)Nog in de zonden ingesponnen Als in een donkere cocon. Gaf zich de ziel ten lest gewonnen Aan 't zacht geweld der sterke zon.De windsels braken. Vrij, ont-bonden. Heft zich de vlinder in het licht. En strekt de vleugels, ongeschonden, En zoekt Uw Heilig Aangezicht. ...

De Reformatie
Th. L. F.—S.
118 woorden
Prediking en Openbaringsgeschiedenis.

Prediking en Openbaringsgeschiedenis.

Dat het verschil tusschen den Dienst des Woords en de Oefening zoo veelssins teloor ging, lag voor geen gering deel daaraan, dat de predikanten zich in den regel bepaalden tot het altoos en altoos "weer behandelen van enkele, zeer voor de haitd liggende, zeer in het oog springende stukken der waa ...

De Reformatie
Dr A. KUYPER
278 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERKEN. Viertal te: Stiens: Cand. A. G. Luiks te Leeuwarden; Cand. D. }. Scholten te Zutphen; cand. G. Spijker, hulppred. te Moerdijk; Cand. E. Torenbeek, hulppred. te Haaksbergen.Tweetal te: Helpman: F. Guillaume te Klundert en J ...

De Reformatie
484 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Zomer's intocht. Het woord zomer brengt ons bijna een weemoedig glimlachje om de lippen. Althans op het oogenblik waarop ik aan de toetsen van mijn schrijfpiano dit stuksken ontlok, is het meer een temperatuur voor gepofte kastanjes dan voor grape-fruit. Toen ik mi ...

De Reformatie
N. B.
776 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Zlet, ~ Ik.Het is ongetwijfeld Jezus' bedoeling geweest, met dit woord op Zichzèlven, en op Zichzelven alléén, te wijzen. Blijkens het oorspronkelijke toch spreekt Hij met hoogen nadruk het woord „Ik" uit; „ziet, — Ik"; en allicht zal Hij met een gebaar do aandacht der discipelen op Zijn p ...

De Reformatie
v. A.
855 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Drie sonnetten op den dood van Calvijn. •) I. Toen de hemel den theoloog terugnam. Die op geleerde wijze de onkunde van het paus- [dom heeft overwonnen, Zei de aarde, die haar voortreflijksten schat had [verloren, Tot den hemel: „Gij zijt afgunstig op mijn go ...

De Reformatie
W. DE ZWART.
1014 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

Rondom de Kuyper-lltteratuur. XII. Nog één vraag blijft nu nog ter beantwoording over. En wel deze: hoe dacht Groen zich den afloop van zijn kerkdijken strijd? Rusteloos wekte hij op tot „agitatie en phgtbetrachting" — welnu, wat k o n, wat moest daarvan het ...

De Reformatie
C. V.
1310 woorden
ZENDING EN EVANGELISATIE

ZENDING EN EVANGELISATIE

Bonifatius Heidenzendeling en Kerkorganisator. II. Geweldig is dus de vlucht die Bionifatius' werk genomen heeft. Om deze goed te kunnen begrijpen, moet nog op enkele dingen gelet worden. Daar is naast ...

De Reformatie
J. v. d. L.
1315 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Rationalisatie en Mechanisatie. IV. In ons vorige stuk hebben we betoogd, dat mede door de ontwikkeling der techniek de handelsbetrekkingen tusschen de volken ingrijpend gewijzigd zijn. Zij maakt op vele gebieden zelfvoorziening tech ...

De Reformatie
B. t. B.
1635 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Kwestie Drachten. De heer H. Algra schrijft in „Leeuwarder Kerkbode": Kerkelijke tucht is een moeilijke zaai.D'e Kerkeraad kan niet, als de - wereldlijke rechter uitgaan van liet standpunt, dat alleen strafbaar is zulk een daad, die bij een bepaald we ...

De Reformatie
K. S.
2446 woorden
van 2