GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

11 resultaten
Filteren
van 2
1938-06-17
We zijn er nog lang niet! (III.)

We zijn er nog lang niet! (III.)

Laat ons toch niet zoo kittelachtig sijn. Ieder onzer warrelt op sijn beurt nog allerlei heterogene denkbeelden dooreen. Geen onser ontkomt nog aan het gevaar, dat er contrabande in sijn bagage worde gevonden. Het zuivere, wel doordachte, uit één beginsel afgeleide, Gereformeerde denken en leven ...

De Reformatie
Dr A. KUYPER
155 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERKEN. Aangenomen naar: IJsselmuiden-Grafhorst: Cand. O. W. Bouwsma te Rotterdam- Delfshaven.Benoemd tot Hulpprediker te: Schagen: Cand. W. H. Wamsteeker te IJmuiden (aangen.).Afscheid van: Arnhem: J. Douma. Tekst: Deut. 32: 9.In ...

De Reformatie
490 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Zorg en zegen In de pastorie! Het leven van den profeet Eliza geeft ons tal van bijzonderheden over hel predikantsleven onder Israël.Telkens blijkt uit allerlei kleine trekjes, ho© slecht de predikanten maatschappelijk gesitueerd! waren. De eene maal vinden ...

De Reformatie
N. B.
636 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

Elckerlyc. Tijdschrift voor Christ. Letterkunde. Bosch & Keuning N.V. — Baarn.Het nieuwe van dit tijdschrift is de verandering die 'het heeft ondergaan. De redactie heeft de abonné's een verrassing bezorgd, door het blad een geheel ander uiterlijk te geven en een tiental boekjes in den ...

De Reformatie
H. S.
K. S.
752 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Het apostollscb programma. (Tegen het sadduceïsme) Toen Petrus in de formuleering van de taak van den te kiezen apostel een programma ontvouwde voor de propaganda van het evangelie van Jezus Christus in Jerusalem in de naaste toekomst, heeft hij ook wel aan de rich ...

De Reformatie
R. S.
921 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Een dorpsvertelling. Wanneer wij hooren spreken van dorpsvertellingen, denken we onwillekeurig aan liet literaire genre, dat in het midden van de vorige eeuw grooten opgang maalde. Onverbrekelijk is daaraan verbonden de naam van Cremer, die door zijn idyllischen ve ...

De Reformatie
H. S.
1052 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Rationalisatie en Mechanisatie. V. Het in de Tweede Kamer gevoerde werkloosheidsdebat geeft ons aanleiding om op een enkel onderdeel van de in deze artikelenserie behandelde onderwerpen, terug te komen.Zeer merkwaardig was iia ...

De Reformatie
B. t. B.
1781 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Dr A. Kuyper Sr over de bevoegdheid der meerdere vergaderingen. III. Voor het leeren kennen van het .karakter en de bevoegdheid der meerdere vergaderingen is het van hot grootste belang te letten op de wijze waarop die vergaderingen ...

De Reformatie
C. V.
2190 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Het wezen der meerdere kerkelijke vergaderingen volgens Voetius. VIII. Voetius stelt aan de meerdere kerkelijke vergaderingen ook den eisch, dat zij zich de macht niet aanmatigen, die het bizondere eigendom is van elke kerk, zelfs ni ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
S. G.
2837 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Brunner te Princeton. Uit den jongsten Amerikaanschen Brief, dien Prof. Dr C. van Til in ons blad plaatste, weten onze lezers, dat er protest gerezen is tegen het optreden van Brunner als hoogleeraar te Princeton. Eveneons zijn ze bekend met het feit, dat Dr Mackay ...

De Reformatie
K. S.
2958 woorden
van 2