Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

30 resultaten
Filteren
van 3
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Prof. Dr H. H. Kuyper over het karakter en de bevoegdheid der meerdere vergaderingen. n. Een nieuwe bijdrage over ons onderwerp vinden we in „De Heraut" van 15 Dec. 1918. (No-. 2134.) Een Gereformeerd meisje zou trouwen met een Hen'ormden jongeman uit een andere pl ...

23 september 1938
De Reformatie
C. V.
1222 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Geen catalogus van gezichten! Corinthe was de gemeente van geestdrijverij. Dat wil zeggen: men hechtte hier overdreven waarde aan de charismata, de bizondere geestelijke gaven, gelijk de kerk die in den eersten tijd na Pinksteren ontving. Er was een belangrijke gro ...

23 september 1938
De Reformatie
B. H.
1652 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERKEN. Beroepen te: Soest: H. van Andel te Krommenie.Aangenomen naar: Aalten (vac.-Th. Delleman): D. Veenhuizen te De Krim.Benoemd tot Hulpprediker te: Ommen: Cand. W. Verwoerd te Hekendorp.Intrede te: Helpman: J. W. Tunderraan. ...

23 september 1938
De Reformatie
455 woorden
CORRESPONDENTIE

CORRESPONDENTIE

Een onzer abonné's zou gaarne in het bezit komen van de eerste 14 Jaargangen van „De Reformatie". Zijn er onder onze lezers wellicht, die deze Jaargangen bewaard hebben en ze thans willen afstaian, en zoo ja, tegen welken prijs? Gaarae bericht aan de uitgevers Oosterbaan & Le Cointre, ...

23 september 1938
De Reformatie
DE UITGEVERS.
200 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) Kleingeloof. „Kleingeloof", dat is een onder ons zeer bekende, veel gebruikte uitdrukking.„lüeingeloof", door dat begrip wordt bij duizenden heel het leven des ...

23 september 1938
De Reformatie
D. v. D.
1059 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

De onde en de nieuwe „diatheke". (II.)We spraken verleden week over het woord „diatheke". Die Grieksche term is in de Statenvertaling op Hebreeën 8 wel weergegeven door „verbond", maar reeds ettelijke theologen hebben in den loop der jaren de vertaling door „verbond" prijsgegeven. Zij legg ...

23 september 1938
De Reformatie
K. S.
G. B.
3884 woorden
Over de ontwikkelingsgang der chemische analyse - pagina 3

Over de ontwikkelingsgang der chemische analyse - pagina 3

Mijne Heren Directeuren der ,, Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag", Mijne Heren Curatoren der Vrije Universiteit, Mijne Heren Professoren, Privaatdocenten, Doctoren, Studenten en voorts Gij allen, die deze plechtigheid met Uw aanwezigheid vereert. Dames en Heren, Geen c ...

23 september 1938
Inaugurele redes
E. van Dalen
298 woorden
Over de ontwikkelingsgang der chemische analyse - pagina 4

Over de ontwikkelingsgang der chemische analyse - pagina 4

volgens sommige auteurs controleerde men in de antieke wereld sinds koning Croesus (zesde eeuw voor Christus) het goudgehalte van munten behalve door middel van de toetssteen, ook door een analyse langs de droge weg. Voor deze analyse, vermoedelijk wel de enige in die eeuwen uitgevoerde, maakte m ...

23 september 1938
Inaugurele redes
E. van Dalen
381 woorden
Over de ontwikkelingsgang der chemische analyse - pagina 5

Over de ontwikkelingsgang der chemische analyse - pagina 5

as uit hout bij de verbranding opvatten als een soort transmutatie. Evenwel — de experimentele weg had men ingeslagen; de zin voor'het onderzoek der gegeven werkelijkheid werd steeds sterker en toen omstreeks het midden der zeventiende eeuw de medici van hun overschatting der chemie terugkwamen, ...

23 september 1938
Inaugurele redes
E. van Dalen
389 woorden
Over de ontwikkelingsgang der chemische analyse - pagina 7

Over de ontwikkelingsgang der chemische analyse - pagina 7

uiterst belangrijke en vruchtbare verbetering in de methodiek gaf BERGMAN door het te bepalen bestanddeel tot weging te brengen na omzetting in een gemakkelijk isoleerbare verbinding van be­ kende samenstelling en niet meer uitsluitend na isolatie van de te bepalen stof als zodanig. De nauwkeurig ...

23 september 1938
Inaugurele redes
E. van Dalen
374 woorden
van 3