Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

30 resultaten
Filteren
van 3
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERKEN. Beroepen te: Soest: H. van Andel te Krommenie.Aangenomen naar: Aalten (vac.-Th. Delleman): D. Veenhuizen te De Krim.Benoemd tot Hulpprediker te: Ommen: Cand. W. Verwoerd te Hekendorp.Intrede te: Helpman: J. W. Tunderraan. ...

23 September 1938
De Reformatie
455 woorden
Over de ontwikkelingsgang der chemische analyse - pagina 1

Over de ontwikkelingsgang der chemische analyse - pagina 1

.3.42OVER DE ONTWIKKELINGSGANG DER CHEMISCHE ANALYSEOPENBARE LES GEHOUDENBU D EAANVAARDING VANHETA M B T V A N L E C T O R IN D E A N A L Y T I S C H E C H E M I E AANDEVRIJE OPUNIVERSITEIT 23 S E P T E M B E RTEAMSTERDA ...

23 September 1938
Inaugurele redes
E. van Dalen
57 woorden
Over de ontwikkelingsgang der chemische analyse - pagina 2

Over de ontwikkelingsgang der chemische analyse - pagina 2

OVER DE ONTWIKKELINGSGANG DER CHEMISCHE ANALYSEOPENBARE LES GEHOUDENBIJ D EAANVAARDING VANHETA M B T V A N L E C T O R IN D E A N A L Y T I S C H E C H E M I E AANDEVRIJE UNIVERSITEIT OP23 S E P T E M B E RTEAMSTERDAM193 ...

23 September 1938
Inaugurele redes
E. van Dalen
58 woorden
Over de ontwikkelingsgang der chemische analyse - pagina 3

Over de ontwikkelingsgang der chemische analyse - pagina 3

Mijne Heren Directeuren der ,, Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag", Mijne Heren Curatoren der Vrije Universiteit, Mijne Heren Professoren, Privaatdocenten, Doctoren, Studenten en voorts Gij allen, die deze plechtigheid met Uw aanwezigheid vereert. Dames en Heren, Geen c ...

23 September 1938
Inaugurele redes
E. van Dalen
298 woorden
Over de ontwikkelingsgang der chemische analyse - pagina 4

Over de ontwikkelingsgang der chemische analyse - pagina 4

volgens sommige auteurs controleerde men in de antieke wereld sinds koning Croesus (zesde eeuw voor Christus) het goudgehalte van munten behalve door middel van de toetssteen, ook door een analyse langs de droge weg. Voor deze analyse, vermoedelijk wel de enige in die eeuwen uitgevoerde, maakte m ...

23 September 1938
Inaugurele redes
E. van Dalen
381 woorden
Over de ontwikkelingsgang der chemische analyse - pagina 5

Over de ontwikkelingsgang der chemische analyse - pagina 5

as uit hout bij de verbranding opvatten als een soort transmutatie. Evenwel — de experimentele weg had men ingeslagen; de zin voor'het onderzoek der gegeven werkelijkheid werd steeds sterker en toen omstreeks het midden der zeventiende eeuw de medici van hun overschatting der chemie terugkwamen, ...

23 September 1938
Inaugurele redes
E. van Dalen
389 woorden
Over de ontwikkelingsgang der chemische analyse - pagina 7

Over de ontwikkelingsgang der chemische analyse - pagina 7

uiterst belangrijke en vruchtbare verbetering in de methodiek gaf BERGMAN door het te bepalen bestanddeel tot weging te brengen na omzetting in een gemakkelijk isoleerbare verbinding van be­ kende samenstelling en niet meer uitsluitend na isolatie van de te bepalen stof als zodanig. De nauwkeurig ...

23 September 1938
Inaugurele redes
E. van Dalen
374 woorden
Over de ontwikkelingsgang der chemische analyse - pagina 6

Over de ontwikkelingsgang der chemische analyse - pagina 6

het verschil in kleur van vele neerslagen bij reacties bij gewone temperatuur en in de warmte; hij ontsloot vele ertsen met zout­ zuur, de daarin onoplosbare met smeltend kaliumcarbonaat. Ook de analyse langs de droge weg onderging in de achttiende eeuw een belangrijke verbetering door de invoeri ...

23 September 1938
Inaugurele redes
E. van Dalen
369 woorden
Over de ontwikkelingsgang der chemische analyse - pagina 9

Over de ontwikkelingsgang der chemische analyse - pagina 9

D e door DALTON eigenlijk meer speciaal voor de gassen gegeven ideeën werden door anderen onmiddellijk ook voor andere stoffen geverifieerd en de atoomtheorie werd spoedig algemeen aanvaard, al bleven voorlopig nog vele chemici staan bij de zuiver analyti­ sche zin van het begrip atoom en waren z ...

23 September 1938
Inaugurele redes
E. van Dalen
365 woorden
Over de ontwikkelingsgang der chemische analyse - pagina 8

Over de ontwikkelingsgang der chemische analyse - pagina 8

verkregen stof de chemische samenstelling door een kwantitatieve analyse nauwkeurig vast te stellen. Het begrip element, door BOYLE reeds in analytische zin gedefinieerd als met de beschikbare hulpmiddelen niet te ontleden stof, was door de chemici van zijn tijd niet aanvaard en ook na hem verdwe ...

23 September 1938
Inaugurele redes
E. van Dalen
385 woorden
van 3