Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

33 resultaten
Filteren
van 4
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Gestroomlijnd? Dezer dagen zag ik een afbeelding van het eerste Duitsche spoorlijntje, dat een eeuw geleden in gebruik werd genomen tusschen Berlijn en Potsdam. Grappig was het dat locomotiefje te zien hobbelen, precies een fluitketel. Kom daar nu eens om in onzen tijd van geslroomlijnde w ...

14 oktober 1938
De Reformatie
N. B.
782 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Ter verduidelijking. Eenige weken geleden citeerden we onder Persschouw een artikel van den heer Ottevanger („Musselsche Kb."), waarin deze bezwaren Inbracht tegen een passage uit het „Geref. Jengel, bl." betreffende „luie", „eigenwijze" én „Gereformeerde menschen" ...

14 oktober 1938
De Reformatie
K. S.
1672 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERKEN. Beroepen te: . VisvUet: Cand. J. P. Rozendal te Winschoten.Aangenomen naar: Soest: H. van Andel te Krommenie.Intrede te: Mechelen: Cand. W. Fijn van Draat. Tekst: Ef. 6:18—20. Zwijndrecht-Groote Lindt: Cand. J. v. d. Schaft. Teks ...

14 oktober 1938
De Reformatie
375 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Verbondswraak! (II.) Komen we tlians toe aan het Schriftbewijs, dan willen we uitteraard eerst ons uitspreken over Jeremia 31, het bekende hoofdstuk. We merkten op, dat van gere-; formeerde zijde met betrekking zoowel tot het eind-8 I punt als tot het begin punt de ...

14 oktober 1938
De Reformatie
K. S.
S. GREIJDANUS.
C. V.
G. B.
5947 woorden
POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

Geestelijke volksgezondheid. II. Het internationaal congres voor geestelijke volksgezondheid, in 1930 te Washington gehouden, omvatte, wat het programma betrof, in hoofdzaak vier punten: 1. Verspreiding van betere begrippen om ...

14 oktober 1938
De Reformatie
A. C. D.
978 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Armoede en Geestelijk leven. II. Tamelijk lang hebben we ons bezig gehouden met 'de teekening van het geestelijk leven. Toch niet tè lang, naar ik geloof, want een helder inzicht in den aard van dat leven is van het allergrootste bel ...

14 oktober 1938
De Reformatie
C. V.
2830 woorden
Het afbeelden in de wiskunde - pagina 12

Het afbeelden in de wiskunde - pagina 12

11 twee figuren feitelijk toevoegen van de elementen der eene aan die van de andere figuur, d u s tot s t a n d brengen van een afbeel­ ding. Een middel als gezocht heeft men dientengevolge in het onderzoek of de eerste figuur op een b e p a a l d e vooraf vastgestelde wijze op de tweede is af te ...

14 oktober 1938
Inaugurele redes
G.H.A. Grosheide
453 woorden
Het afbeelden in de wiskunde - pagina 13

Het afbeelden in de wiskunde - pagina 13

12 continue, hetgeen P e a n o in s t a a t stelde een kromme te construeeren, die een geheel vierkant opvult. De oogenschijnlijk figurenfundamenteeleeigenschapeerst voor eeneenduidige, o m k e e r b a a r afbeeldingenvoorvan het aantal dimensies is continue ...

14 oktober 1938
Inaugurele redes
G.H.A. Grosheide
380 woorden
Het afbeelden in de wiskunde - pagina 14

Het afbeelden in de wiskunde - pagina 14

13 of transformatiegroepen, welke aanleiding geven totmeetkundenbinnen de hoofdfiguur, w a a r i n ook boven uitgesloten e i g e n s c h a p ­ pen der deelfiguren een p l a a t s hebben. Natuurlijk is iedere e i g e n ­ schap, die invariant is voor de geheele g r o e p , tevens voor ...

14 oktober 1938
Inaugurele redes
G.H.A. Grosheide
460 woorden
Het afbeelden in de wiskunde - pagina 15

Het afbeelden in de wiskunde - pagina 15

14 is een stelling te bewijzen of ook een ingewikkelde stelling wenscht te verduidelijken. De eerste o p g a v e , die men zich gesteld ziet, is uit de met de gegeven hoofdfiguur aequivalente figuren er een te kiezen om te fungeeren als tweede hoofdfiguur. Al speelt bij deze keus persoonlijke voo ...

14 oktober 1938
Inaugurele redes
G.H.A. Grosheide
421 woorden
van 4